Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan eksporterer/udfører du animalske biprodukter

​Her kan du læse om, hvilke regler du skal følge ved udførsel af animalske biprodukter til EU-lande (samhandel) eller til tredjelande (eksport). Animalske biprodukter er fx jagttrofæer, slagteaffald, husdyrgødning og døde dyr. ​

​​

Hvilket land skal du eksportere/udføre til? Du skal registreres af Fødevarestyrelsen Vil du som privatperson eller virksomhed udføre animalske biprodukter til et EU-land ved samhandel, skal du registreres af Fødevarestyrelsen forud for udførslen af disse produkter. For at blive registreret skal du udfylde og indsende nedenstående ansøgningsskema. Hent ansøgningsskemaet http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx [Animalske biprodukter – godkendelse eller registrering] Registreringen skal ske hos din lokale veterinærenhed. Du anses først som registreret eksportør af det pågældende produkt, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra veterinærenheden. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Import-eller-eksport-af-foedevarer.aspx [Send ansøgningsskemaet] Du skal sikre dig, at produkterne overholder de relevante krav De animalske biprodukter eller afledte produkter skal overholde bestemmelserne i biproduktforordningen og gennemførelsesforordningen. Du finder link til lovgivningen nederst i guiden. Du skal sørge for, at produkterne er ledsaget af de rigtige dokumenter De relevante dokumenter afhænger af, hvilken kategori af animalske biprodukter du gerne vil udføre. Animalske biprodukter inddeles i tre kategorier, alt efter hvilken risiko de enkelte produkter udgør for omgivelserne, blandt andet med hensyn til risiko for spredning af smitstoffer og indhold af restkoncentrationer af visse stoffer. Kategori 1-materiale er det, der udgør den største risiko. Læs mere om kategorierne på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Animalske_biprodukter/Sider/default.aspx [Animalske biprodukter] Du skal i særlige tilfælde underrette Fødevarestyrelsen én arbejdsdag før hver udførsel Hvis der er krav om, at forsendelsen skal være ledsaget af en sundhedserklæring, der skal underskrives af en embedsdyrlæge, skal du skriftligt underrette din lokale veterinærenhed senest én arbejdsdag forud for en udførsel. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx [Biproduktforordningen (1069/2009) og Gennemførelsesforordningen (142/2011)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177092 [Bekendtgørelse nr. 120 af 2. februar 2010 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.] Du skal registreres af Fødevarestyrelsen Inden eksporten kan finde sted, skal du registreres i Fødevarestyrelsen. Først når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra fødevareenheden, kan du eksportere. I forbindelse med registreringen udleveres betingelser for eksport af animalske biprodukter. Betingelser er de regler omkring eksporten, som du som eksportør skal overholde, for at du kan udføre animalske produkter til andre lande. Blandt andet kan der være særlige krav til sundhedsdokumenter. Hent ansøgningsskemaet http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx [Animalske biprodukter – godkendelse eller registrering] https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Import-eller-eksport-af-foedevarer.aspx [Send ansøgningsskemaet] Du skal sætte dig ind i lovgivningen for det produkt, du vil eksportere Vil du som privatperson eller virksomhed eksportere animalske biprodukter til et tredjeland, skal du fremskaffe modtagerlandets krav til en import af produktet, før du kan blive registreret som eksportør. På baggrund af kravene vil Fødevarestyrelsen udarbejde eventuelle sundhedsdokumenter. Veterinærmyndighederne i modtagerlandet kan til enhver tid ændre betingelserne for import. Derfor vil en eksport altid ske på eksportørens egen regning og risiko. Du skal være opmærksom på, at der kan være eksportrestriktioner på visse produktgrupper. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx ["Eksportrestriktioner"] Du skal underrette Fødevarestyrelsen én dag før hver eksport Du skal underrette din lokale fødevare-/veterinærenhed én dag forud for hver udførsel. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om: – produkternes art og mængde – afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse – forventet afsendelsestidspunkt Dit ansvar som eksportør Det er kun tilladt at eksportere produkter ud af EU, som overholder EU-lovgivningen. Derudover skal produkterne overholde modtagerlandets krav. Hvis modtagerlandets lovgivning tillader produkter, som ikke er tilladt i EU, kan du først eksportere disse, når modtagerlandets myndigheder skriftligt har godkendt modtagelsen af disse ikke-fritomsættelige EU-produkter. Som registreret eksportør skal du dokumentere sporbarheden for dine eksporter, blandt andet produktart, afsender, modtager med mere. Dokumentationen skal opbevares i fem år. Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande Hvis forsendelsen ikke afsendes direkte fra Danmark, men først skal i transit gennem et eller flere EU-lande frem til det udgangssted, hvor den forlader EU’s toldområde, skal du være opmærksom på, om produktet er omfattet af de harmoniserede EU-regler for samhandel. I disse er der krav om ledsagende dokumenter og certifikater fra TRACES-systemet for transitten. Det vil sige, at udover eksportcertifikatet til myndighederne i tredjelandet skal forsendelsen også ledsages af de dokumenter, som er påkrævet i forbindelse med samhandel. Samhandelscertifikater/-dokumenter udarbejdes i TRACES-systemet. Modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet anføres i henholdsvis boks I.5 og I.13. Ifølge EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU’s toldområde, have besked om, at forsendelsen ankommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne. Denne kontrol skal myndighederne kunne dokumentere i TRACES-systemet. Når du angiver en modtager og et bestemmelsessted udenfor EU, vil TRACES-systemet automatisk under fanen ”Rute” i boks I.28 angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I den samme boks skal du som eksportør angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU’s toldområde. Ved valg af udgangssted er det vigtigt, at der vælges et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den varetype, eksportforsendelsen består af. Alle EU's godkendte grænsekontrolsteder fungerer også om udgangssteder. I bilag I til Beslutning 20097821/EF er angivet, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til at føre kontrol med. Find certifikater i certifikatdatabasen og TRACES Åbn http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] Åbn https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabasen] Dit ansvar som eksportør De animalske biprodukter eller afledte produkter skal overholde bestemmelserne i Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen. I Bekendtgørelse nr. 120 af 2. februar 2010 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v. stilles der desuden krav om, at du som eksportør skal føre optegnelser over udførte partier med angivelse af 1) dato for udførslen 2) antal partier 3) produktkategori 4) afsender 5) afsendelsessted 6) modtager og 7) bestemmelsessted Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Udførsel af kategori 1- og 2-materiale skal være tilladt af modtagerlandets myndigheder Før udførsel af et af nedenstående produkter, skal du indhente tilladelse fra det EU-land, som skal modtage materialet: – Kategori 1-materiale – Kategori 2-materiale, herunder husdyrgødning – Kategori 1 eller 2 kød- og benmel – Animalsk fedt afledt af kategori 1- eller 2-materiale Ikke EU-land (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste( Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Grønland Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Import-eller-eksport-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Animalske_biprodukter/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Biproduktforordningen-nr.-1069-2009.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177092 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Animalske-biprodukter---ans%c3%b8gning-om-godkendelse-eller-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Import-eller-eksport-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx
Loading...
Ændret 27. juli 2017