Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal udføre eller eksportere fødevarer

Her finder du den relevante information og lovgivning vedrørende krav ved eksport eller udførsel af fødevarer fra Danmark til andre lande.

​​​

Hvilket land skal fødevaren eksporteres eller udføres til? Du skal følge reglerne for samhandel Når du sender varer til andre EU-lande, kaldes det samhandel eller udførsel/indførsel. Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få vejledning og blive godkendt som fødevareeksporterende virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Du skal sætte dig ind i lovgivningen Det er de samme regler, der gælder i Danmark, som i EU. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1409727512432&from=DA [Du kan læse mere i Fødevareforordningen] Først skal du undersøge, hvilke krav tredjelandets myndighed stiller Det er til enhver tid dit ansvar som eksportør at indhente dokumentation for, hvilke myndighedskrav der stilles af importlandets myndigheder, for at produktet kan indføres i landet. Myndighederne i tredjelandet fastsætter krav du som eksportør skal leve op til. Kravene kan variere meget fra land til land og der ofte krav om, at fødevaren følges af særlige eksportcertifikater, hvori der attesteres for en række forhold vedr. produktet. Før du kan eksportere fødevarer, skal du undersøge, hvilke krav USA's myndigheder stiller Det er myndighederne i USA, der fastsætter, hvilke krav fødevarerne skal leve op til. USA´s myndigheder kan stille mange forskellige krav til de fødevarer, som de importerer. Det er til enhver tid eksportørens ansvar at indhente dokumentation for, hvilke krav der stilles af importlandets myndigheder, for at fødevarerne kan indføres i landet. Før du kan eksportere fødevarer, skal du undersøge, hvilke krav de kinesiske myndigheder stiller Det er myndighederne i Kina, der fastsætter, hvilke krav fødevarerne skal leve op til. De kinesiske myndigheder kan stille mange forskellige krav til de fødevarer, som de importerer. Det er til enhver tid eksportørens ansvar at indhente dokumentation for, hvilke krav der stilles af importlandets myndigheder, for at fødevarerne kan indføres i landet. Kina stiller krav om, at eksportvirksomheden i Danmark er opført på en liste over godkendte eksportører til Kina. Du har valgt Rusland, Kazakhstan eller Hviderusland, som alle er en del af Toldunionen Før du kan eksportere fødevarer, skal du undersøge, hvilke krav der stilles fra Toldunionen. Det er Toldunionen, der fastsætter, hvilke krav fødevarerne skal leve op til. Toldunionen kan stille mange forskellige krav til de fødevarer, som de importerer. Det er til enhver tid eksportørens ansvar at indhente dokumentation for, hvilke myndighedskrav der stilles, for at fødevarerne kan indføres i landet. Rusland stiller krav om, at eksportvirksomheden i DK er opført på listen over godkendte eksportører til Rusland. Skal du godkendes til eksport? Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få råd og vejledning om hvordan du kommer i gang med at eksporterer. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Hvis Fødevarestyrelsen skal udfærdige certifikatet for dig Hvis du skal bruge et certifikat, som ikke allerede findes i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, eller som er forældet, skal der udarbejdes et nyt. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-anmoder-du-om-udarbejdelse-af-eksportcertifikater.aspx [Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater.] Certifikater skal udstedes på Fødevarestyrelsens certifikatpapir For at øge sikkerheden for danske eksportcertifikater skal Fødevarestyrelsens certifikatpapir anvendes. Papiret udleveres af din af din lokale kontrolenhed, som også vejleder dig i brugen af papiret. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-bestiller-du-certifikatpapir-vandmaerkepapir.aspx [Sådan bestiller og udfylder du certifikatpapir/vandmærkepapir] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143364 [Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.] Fødevarestyrelsen underskriver certifikaterne fra dag til dag Når du fremlægger et certifikat til underskrift hos din lokalekontrolenheds certifikatkontor, skal du være opmærksom på ekspeditionstiden. Når alle tredjelandets myndighedskrav er opfyldt, er normal praksis, at Fødevarestyrelsen ekspederer certifikatet samme dag, hvis det er modtaget inden kl. 12. Såfremt certifikatudstederen mangler oplysninger eller validere forhold kan ekspeditionstiden forlænges. Anmodningen skal også indeholde en frankeret svarkuvert med en specifik adresse, som certifikaterne skal returneres til, med mindre andet er aftalt. Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få vejledning og blive godkendt som fødevareeksporterende virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Hvis du skal have et certifikat til eksport Certifikater til brug for udførsel eller eksport af fødevarer ligger i Certifikatdatabasen. Certifikatdatabasen indeholder måske det certifikat, som du skal bruge til eksporten. Vær opmærksom på, at det altid er dit ansvar som eksportør, at certifikatet er opdateret. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Du kan se mere om egenkontrol i Eksportbekendtgørelsen] Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer fødevarer fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx [Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU (i relation til eksport fra Danmark)] Du skal sætte dig ind i lovgivningen for eksport til USA https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelsen – se bilagene til Eksportbekendtgørelsen, hvor der er et særligt afsnit for USA] Vær opmærksom på, at Eksportbekendtgørelsen kun berører de myndighedskrav, som Fødevarestyrelsen indgår i. Der kan være gældende krav fra andre myndigheder i forbindelse med eksporten. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 [Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 om eksport af fødevarer] (åbner i nyt vindue) Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få vejledning og blive godkendt som fødevareeksporterende virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Du skal have et certifikat til eksport Certifikater til brug for udførsel eller eksport af fødevarer ligger i Certifikatdatabasen. Certifikatdatabasen indeholder måske det certifikat, som du skal bruge til eksporten. Vær opmærksom på, at det altid er dit ansvar som eksportør, at certifikatet er opdateret. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Kina-generelt.aspx [Særligt for eksportcertifikater til Kina] Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Du kan se mere om egenkontrol i Eksportbekendtgørelsen] Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer fødevarer fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx [Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU ( i relation til eksport fra Danmark)] Du skal sætte dig ind i lovgivningen for eksport til Kina https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelsen] – se bilagene til Eksportbekendtgørelsen, hvor der er et særligt afsnit for Kina Vær opmærksom på, at Eksportbekendtgørelsen kun berører de myndighedskrav, som Fødevarestyrelsen indgår i. Der kan være gældende krav fra andre myndigheder i forbindelse med eksporten. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 [Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 om eksport af fødevarer] (åbner i nyt vindue) Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få vejledning og blive godkendt som fødevareeksporterende virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Du skal have et certifikat til eksport Certifikater til brug for udførsel eller eksport af fødevarer ligger i Certifikatdatabasen. I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase ligger der måske det certifikat, som du skal bruge til eksporten. Vær opmærksom på, at det altid er dit ansvar som eksportør, at certifikatet er opdateret. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-generelt.aspx [Særligt for eksportcertifikater til Rusland] Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Du kan se mere om egenkontrol i Eksportbekendtgørelsen] Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer fødevarer fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx [Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU (i relation til eksport fra Danmark)] Du skal sætte dig ind i lovgivningen for eksport til Toldunionen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelsen] – se bilagene til Eksportbekendtgørelsen, hvor der er et særligt afsnit for Rusland. Vær opmærksom på, at Eksportbekendtgørelsen kun berører de myndighedskrav, som Fødevarestyrelsen indgår i. Der kan være gældende krav fra andre myndigheder i forbindelse med eksporten. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 [Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 om eksport af fødevarer] (åbner i nyt vindue) Tjek om der findes et gældende certifikat for dit produkt i Certifikatdatabasen Nogle tredjelandsmyndigheder stiller krav om, at produktet ledsages af et eksportcertifikat. Oftest vil disse certifikater allerede være forhandlet mellem det pågældende tredjelands myndigheder og Fødevarestyrelsen. Forhandlede certifikater vil være tilgængelige på Fødevarestyrelsens certifikatdatabase. Hvis certifikatet findes i Certifikatdatabasen er det dit ansvar, at undersøge om det stadig er gyldigt og gældende for dit produkt. Fødevarestyrelsen bliver ikke automatisk informeret, når et tredjeland ændrer kravene. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din importør, tredjelandets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. https://um.dk/ [Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.] Se om der findes et certifikat, der opfylder dine betingelser til eksport https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx [Gå til Certifikatdatabasen] Du skal følge reglerne udstukket af Fødevarestyrelsen og Grønlands Selvstyre Fødevarestyrelsen forholder sig til de dyresundhedsmæssige forhold i forbindelse med eksport af animalske fødevarer til Grønland. Grønlands Selvstyre er ansvarlig for de folkesundhedsmæssige forhold. Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt fødevarekontrolenheden i Aalborg, hvis du skal eksportere animalske fødevarer til Grønland. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Foedevareenheder/Sider/Foedevare_NordOest_og_VeterinaerNord.aspx [Du finder kontaktinfo her] Du skal sætte dig ind i lovgivningen Det er som udgangspunkt de samme regler, der gælder i Danmark, som i Grønland. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1409727512432&from=DA [Du kan læse mere i fødevareforordningen] Før du kan eksportere fødevarer, skal du undersøge, hvilke krav der gælder i det land, du vil eksportere til Det er myndighederne i det land, virksomheden skal eksportere til, der fastsætter, hvilke krav fødevarerne skal leve op til. Landets myndigheder kan stille mange forskellige krav til de fødevarer, som de importerer. Det er til enhver tid eksportørens ansvar at indhente dokumentation for, hvilke myndighedskrav der stilles, for at fødevarerne kan indføres i landet. Landet du vil eksportere til stiller krav om, at eksportvirksomheden i DK er opført på liste over godkendte eksportører. Fødevareeksporterende virksomheder skal få vejledning og være godkendt af den lokale fødevarekontrolenhed Kontakt din lokale fødevarekontrolenhed. Her kan du få vejledning og blive godkendt som fødevareeksporterende virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Du finder din lokale fødevarekontrolenhed her] Du skal have et certifikat til eksport Certifikater til brug for udførsel eller eksport af fødevarer ligger i Certifikatdatabasen. I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase ligger der måske det certifikat, som du skal bruge til eksporten. Vær opmærksom på, at det altid er dit ansvar som eksportør, at certifikatet er opdateret. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Du kan se mere om egenkontrol i Eksportbekendtgørelsen] Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer fødevarer fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx [Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU (i relation til eksport fra Danmark)] Du skal sætte dig ind i lovgivningen for eksport til det land, du vil eksportere til https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelsen] – se bilagene til Eksportbekendtgørelsen, hvor der er et særligt afsnit, som gælder det land, du vil eksportere til. Vær opmærksom på, at Eksportbekendtgørelsen kun berører de myndighedskrav, som Fødevarestyrelsen indgår i. Der kan være gældende krav fra andre myndigheder i forbindelse med eksporten. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 [Vejledning nr. 9437 af 17/9 2012 om eksport af fødevarer] (åbner i nyt vindue) Egenkontrol ved eksport Eksportvirksomheden skal udføre egenkontrol og have nedskrevne egenkontrolprocedurer for at sikre, at alle betingelser, som er angivet i Fødevarestyrelsens certifikater eller andre aftaler, er overholdt. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelse for fødevarer] Eksportbekendtgørelsen gælder for virksomheder, der eksporterer fødevarer fra Danmark. Vær opmærksom på eksportrestriktioner Der kan være indført eksportrestriktioner for det land du vil eksportere til. Du skal derfor altid orientere dig i forhold til det pågældende land, for at sikre du kender til de aktuelle eksportrestriktioner. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx [Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande udenfor EU (i relation til eksport fra Danmark)] Hvis du vil opdateres med nyt inden for fødevarer Hvis du vil modtage nyhedsbreve med fagligt nyt om fødevarer, kan du tilmelde dig på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx [Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbreve.] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 [Eksportbekendtgørelse for fødevarer] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201852 [Certifikatbekendtgørelsen] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201870 [Certifikatpapir] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202105 [Bekendtgørelse om lov om fødevarer] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Betalingsbekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.] Du får en faktura Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen opkræver et gebyr for udstedelsen af eksportcertifikater. https://foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Gebyrer-for-eksport-og-import-spoergsmaal-og-svar.aspx [Læs mere om betaling og gebyrer] USA (Amerikas Forenede Stater) Kina Rusland Canada Japan Korea Malaysia Singapore Taiwan Hviderusland Kazakhstan (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Grønland (næste) (næste) Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Jamaica Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Trinidad og Tobago Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kenya Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1409727512432&from=DA https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-anmoder-du-om-udarbejdelse-af-eksportcertifikater.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-bestiller-du-certifikatpapir-vandmaerkepapir.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143364 https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Kina-generelt.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-til-Rusland-generelt.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 https://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Organisation/Foedevareenheder/Sider/Foedevare_NordOest_og_VeterinaerNord.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20140630&qid=1409727512432&from=DA https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142622 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192121 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201852 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201870 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202105 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx https://foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Gebyrer-for-eksport-og-import-spoergsmaal-og-svar.aspx
Loading...
Ændret 28. marts 2019