Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan eksporterer du økologiske fødevarer

​Når du eksporterer økologiske fødevarer, er der en række regler, du skal være opmærksom på. EU har indgået særlige økologi-handelsaftaler med USA, Canada, Japan og Korea, som letter eksporten af danske økologiske fødevarer.

​​

Hvilket land eksporterer du økologiske fødevarer til? Danske økologiske fødevarer kan frit eksporteres til USA Den 1. juni 2012 trådte en økologiaftale mellem EU og USA i kraft. Aftalen indebærer, at USA anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske område som ligeværdige med de amerikanske økologiregler (National Organic Program, NOP). Det betyder, at danske økologiske, vegetabilske produkter nu frit kan eksporteres til USA. Samtidig giver aftalen danske producenter mulighed for at bruge det amerikanske økologilogo. Dog er produkter fra økologisk akvakultur ikke en del af aftalen og kan dermed ikke eksporteres med NOP-logo til USA. http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal [Hent det amerikanske økologilogo] Som konsekvens af aftalen skal der fra 1. juni 2012 ikke længere udføres en supplerende NOP-kontrol i Danmark hos de virksomheder og bedrifter, der vil eksportere økologiske, vegetabilske produkter til USA. Aftalen omfatter også eksport af økologiske animalske produkter, der opfylder ekstra krav om, at produktionen sker uden brug af antibiotika. Kontrollen af dette skal være dokumenteret særskilt igennem produktionskæden, og dokumentet, der skal anvendes ved denne dokumentation, fremgår af bilag 1 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 126/2012 af 14. februar 2012. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:041:0005:0011:DA:PDF [Læs bilag 1] De enkelte virksomheder i produktionskæden skal anmode enten Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (hvis primærbedrift) eller Fødevarestyrelsen (hvis fødevarevirksomhed) om, at et sådan dokument udstedes. Fødevarerne skal ledsages af et NOP-certifikat Ved eksport til USA skal de eksporterede produkter ved afsendelsen ledsages af et amerikansk NOP-certifikat. Certifikatet udfyldes og attesteres af virksomheden og mailes herefter til den stedlige fødevareenhed. Herefter underskriver og stempler fødevareenheden certifikatet og returnerer det originale dokument til virksomheden med posten. Certifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem EU og USA er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det muligt at spore de eksporterede produkter. http://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP%20Import%20Certificate.pdf [Udfyld det amerikanske NOP-certifikat] http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/European%20Union [Gå til USDA´s hjemmeside om eksport af økologiske produkter til USA] Danske økologiske fødevarer kan frit eksporteres til Canada Den 20. juni 2011 trådte en økologiaftale mellem EU og Canada i kraft. Aftalen indebærer, at Canada anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske og animalske område som ligeværdige med de canadiske økologiregler. Det betyder, at danske økologiske, vegetabilske og animalske produkter nu frit kan eksporteres til Canada. Samtidig giver den nye aftale danske producenter mulighed for at bruge det canadiske økologilogo. http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/equivalence-arrangements/eng/1311987562418/1311987760268 [Gå til Canadian Food Inspection Agency's hjemmeside om økologiaftalen mellem Canada og EU] http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/eng/1300139461200/1300140373901 [Læs mere på den canadiske hjemmeside om Canadian Organic Products Regulations] Dokumentation ved eksport Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende den erklæring om økologikontrol, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Erklæringer kan på anmodning også udstedes på engelsk. Erklæringer gøres løbende tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis virksomheden ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis møder krav om partivise certifikater, kan virksomheden tilbyde følgende certifikat til importøren i eksportlandet: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx [Forslag til partivist certifikat] Certifikatet udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsens lokale kontrolenhed med anmodning om, at certifikatet udskrives på Fødevarestyrelsens brevpapir samt underskrives. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Send certifikatet til din lokale kontrolenhed] Såfremt ovennævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat. EU-lande kan eksportere økologiske vegetabilske fødevarer til Japan Pr. 1. april 2013 trådte en handelsaftale mellem EU og Japan i kraft, som sikrer, at medlemslandene i EU kan eksportere økologiske vegetabilske fødevarer til Japan og samtidig mærke produkterne med det japanske økologilogo (”JAS-mærket”) i EU. De nærmere betingelser knyttet til aftalen fremgår af bilag 1-5, som er udarbejdet af de japanske myndigheder i samarbejde med EU-Kommissionen (alt materialet er på engelsk). https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Enforcement%20Regulations%20for%20the%20Law%20Concerning%20Standardization%20and%20Proper%20Labeling%20of%20Agricultural%20and%20Forestry%20Products.pdf [Bilag 1 anfører, hvilke lande der er godkendt til eksport til Japan, herunder EU-landene] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Technical%20Criteria%20for%20Certifying%20Importers%20of%20Organic%20Plants%20and.pdf [Bilag 2 er de japanske regler for importører af vegetabilske produkter til Japan] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/Japan/130218%20Contract%20example.pdf [Bilag 3 omhandler den kontrakt, som danske eksportører skal indgå med den japanske importør for at kunne påsætte ”JAS-mærket” i Danmark] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Key%20considerations%20for%20a%20consignment%20contract.pdf [Bilag 4 omhandler de meget specifikke krav til den dokumentation, der følger partiet ved eksport til Japan og til den fysiske påsætning i Danmark af "JAS-mærket" på detailpakninger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Questions%20and%20Answers%20on%20the%20Japanese%20Agricultural%20Standards%20for%20Organic%20Plants%20and%20Organic%20Processed.pdf [Bilag 5 giver generelle svar på de oftest stillede spørgsmål om økologi i Japan] http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html [Læs mere om "JAS-mærket"] Dokumentation ved eksport Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende den erklæring om økologikontrol, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Erklæringer kan på anmodning også udstedes på engelsk. Erklæringer gøres løbende tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis virksomheden ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis møder krav om partivise certifikater, kan virksomheden tilbyde følgende certifikat til importøren i eksportlandet: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx [Forslag til partivist certifikat] Certifikatet udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsens lokale kontrolenhed med anmodning om, at certifikatet udskrives på Fødevarestyrelsens brevpapir samt underskrives. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Send certifikatet til din lokale kontrolenhed] Såfremt ovennævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat. Undersøg, hvilke særlige krav importlandet eventuelt stiller Når du eksporterer til lande uden for EU/EØS (på nær USA, Canada, Japan og Korea) skal du undersøge, hvilke særlige krav der eventuelt stilles af importlandet. Vær opmærksom på de særlige handelsaftaler, der er indgået med USA, Canada, Japan og Korea. Dokumentation ved eksport Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende den erklæring om økologikontrol, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Erklæringer kan på anmodning også udstedes på engelsk. Erklæringer gøres løbende tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Hvis virksomheden ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis møder krav om partivise certifikater, kan virksomheden tilbyde følgende certifikat til importøren i eksportlandet: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx [Forslag til partivist certifikat] Certifikatet udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsens lokale kontrolenhed med anmodning om, at certifikatet udskrives på Fødevarestyrelsens brevpapir samt underskrives. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx [Send certifikatet til din lokale kontrolenhed] Såfremt ovennævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat. Du kan frivilligt mærke med det canadiske økologilogo Økologiske fødevarer, der overholder EU's økologiforordning og som eksporteres til Canada, kan frivilligt mærkes med det canadiske økologi-logo. Det er en forudsætning, at kravene i Organic Products Regulations (OPR) overholdes. Bl.a. skal fødevarerne mærkes med angivelsen "Product of", efterfulgt af oprindelseslandet, eller angivelsen "Imported", i umiddelbar forbindelse med logoet. Angivelsen skal være på både fransk og engelsk, medmindre der gælder særlige undtagelser fra kravet om tosproget mærkning. I øvrigt skal der mærkes med navn på den kontrolinstans, som har stået for økologikontrollen – dvs. for danske økologiske fødevarer Fødevarestyrelsen – også selvom der mærkes med Fødevarestyrelsens kontrolkodenummer, DK-ØKO-100. http://www.caeq.ca/logo-canada-organic-guides-and-files [Hent det canadiske økologilogo] http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/organic-claims/eng/1389725994094/1389726052482?chap=5 [Læs mere om brugen af det canadiske økologilogo] EU-lande kan frit eksporte forarbejdede økologiske fødevarer til Korea Der er indgået en http://www.enviagro.go.kr/portal/content/en/html/sub/eu_en.jsp[økologiaftale mellem Korea og EU], som er trådt i kraft den 1. februar 2015. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/Korea/Letter%20extending%20recognition%20from%20Korea.pdf[Aftalen er pr. 30. januar 2018] blevet forlænget og gælder nu uden tidsbegrænsning for eksport af forarbejdede økologiske fødevarer fra EU til Korea. Samtidig giver aftalen producenter i EU mulighed for at bruge det koreanske økologilogo for forarbejdede økologiske fødevarer. Uforarbejdede økologiske produkter er ikke omfattet af aftalen. Hvis man vil eksportere uforarbejdede produkter til Korea, skal disse certificeres efter de koreanske økologiregler af et kontrolorgan akkrediteret af de koreanske myndigheder. http://www.enviagro.go.kr/portal/content/en/html/sub/eu_en.jsp [Læs mere om aftalen mellem Korea og EU] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/Liste%20af%20forarbejdede%20f%C3%B8devarer%20til%20Korea.pdf [Se listen over forarbejdede fødevarer] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/Liste%20af%20uforarbejdede%20produkter%20til%20Korea.pdf [Se listen over uforarbejdede økologiske produkter] Betingelser knyttet til forarbejdede økologiske fødevarer Kun forarbejdede fødevarer, der er certificeret efter EU-økologireglerne, må frit eksportes til Korea. Det er en god idé, at man efter en generel risikovurdering tester produkterne for, om der er anvendt substanser eller metoder ved fremstillingen, der ikke er tilladt efter økologireglerne. Korea har nemlig en nultolerance for indhold af ikke-tilladte substanser. Man må være forberedt på, at de koreanske myndigheder også tager prøver, og at man skal fjerne henvisningerne til den økologiske produktionsmetode, hvis de finder noget, der ikke er tilladt i økologisk produktion (både i primærproduktionen og i forarbejdningen). Mærkning af de forarbejdede økologiske fødevarer Forarbejdede økologiske fødevarer skal overholde koreanske mærkningskrav og indeholde: • Virksomhedens navn • Adressen på stedet, hvor produkterne er blevet pakket • Telefon på samhandelspartneren i Korea • Navn på kontrolinstansen, fx The Danish Veterinary and Food Administration • Certificeringsnummer: Navn på kontrolinstansen (fx The Danish Veterinary and Food Administration) – Organic – Virksomhedens autorisations- eller registreringsnummer • Oprindelsesland, fx Danmark • Koreansk økologilogo for forarbejdede fødevarer http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/enviagro_logo_prv05.jpg [Hent det koreanske økologilogo] – højreklik på billedet for at downloade. Billedet findes i øjeblikket kun i denne jpg-version. Udstedelse af et koreansk importcertifikat De økologiske fødevarer skal ledsages af et koreansk importcertifikat, som er stemplet og underskrevet af Fødevarestyrelsens lokale fødevareenhed. Du skal udfylde nedenstående koreanske importcertifikat og maile det til din lokale fødevareenhed. Certifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem EU og Korea er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det muligt at spore produkterne tilbage til producenten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/NAQS%20Import%20Certificate_EU%202020.pdf [Hent NAQS Import Certificate of Organic Processed Foods] Før Fødevareenheden stempler og underskriver certifikatet, kan den kræve at se relevant dokumentation på produktionen af de til Korea bestemte fødevarer eller komme på kontrolbesøg. Læs mere https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/q-a-organic-trade-korea_en.pdf [EU-Kommissionens Q & A om eksport af økologiske fødevarer til Korea] 1. USA 2. Canada 3. Japan 4. Korea 5. Andre lande uden for EU/EØS (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:041:0005:0011:DA:PDF http://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP%20Import%20Certificate.pdf http://www.ams.usda.gov/services/organic-certification/international-trade/European%20Union http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/equivalence-arrangements/eng/1311987562418/1311987760268 http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/eng/1300139461200/1300140373901 https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Enforcement%20Regulations%20for%20the%20Law%20Concerning%20Standardization%20and%20Proper%20Labeling%20of%20Agricultural%20and%20Forestry%20Products.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Technical%20Criteria%20for%20Certifying%20Importers%20of%20Organic%20Plants%20and.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/Japan/130218%20Contract%20example.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Key%20considerations%20for%20a%20consignment%20contract.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Japan/Questions%20and%20Answers%20on%20the%20Japanese%20Agricultural%20Standards%20for%20Organic%20Plants%20and%20Organic%20Processed.pdf http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/organic.html http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/CERTIFICATE%20OF%20DANISH%20INSPECTION.docx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Adresser/Sider/Adresser.aspx http://www.caeq.ca/logo-canada-organic-guides-and-files http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/organic-claims/eng/1389725994094/1389726052482?chap=5 http://www.enviagro.go.kr/portal/content/en/html/sub/eu_en.jsp https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Økologi/Eksport/Korea/Letter%20extending%20recognition%20from%20Korea.pdf http://www.enviagro.go.kr/portal/content/en/html/sub/eu_en.jsp http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/Liste%20af%20forarbejdede%20f%C3%B8devarer%20til%20Korea.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/Liste%20af%20uforarbejdede%20produkter%20til%20Korea.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/enviagro_logo_prv05.jpg https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/%C3%98kologi/Eksport/Korea/NAQS%20Import%20Certificate_EU%202020.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/q-a-organic-trade-korea_en.pdf
Loading...
Ændret 15. november 2018