Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan bliver du som dyrlæge godkendt til supplerende veterinærfaglig vurdering

​I forbindelse med skærpet tilsyn efter gult kort kan Fødevarestyrelsen meddele den ansvarlige for besætningen påbud om straks at få en supplerende veterinærfaglig vurdering, jf. bek. nr. 179 af 26/02/2014 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger. Dyrlæger kan godkendes til supplerende veterinærfaglig vurdering under visse betingelser.

​​​

Supplerende veterinærfaglig vurdering kan ikke foretages af besætningsdyrlægen Vurderingen fortages af en dyrlæge, som er godkendt af Fødevarestyrelsen i henhold til bek. nr. 1086 af 29/11 2011 om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger. Den supplerende veterinærfaglige vurdering kan ikke foretages af besætningsdyrlægen, dennes stedfortræder eller andre dyrlæger, der har økonomiske interesser i spil. For at blive godkendt som dyrlæge skal du: 1. være autoriseret dyrlæge, jf. §3 i lov om dyrlæger. 2. have sundhedsrådgivningsaftale med mindst 20 svinebesætninger med mindst 300 søer, 3000 slagtesvin eller mindst 6000 smågrise (obligatorisk sundhedsrådgivning). 3. i de seneste 3 år til stadighed have haft mindst 10 sundhedsrådgivningsaftaler i svinebesætninger med mindst 300 søer, mindst 3000 slagtesvin eller mindst 6000 smågrise. 4. ikke inden for de seneste 2 år have fået bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende lægemidler til dyr. Dyrlæger, der er autoriseret i Danmark efter at have været autoriseret i et andet EU- eller EØS-land, kan godkendes uden at opfylde punkt 2-4. Du skal ansøge om at blive godkendt En dyrlæge, der ønsker at ansøge om at blive godkendt, bedes udfylde og indsende denne ansøgningsblanket: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Godkendelse-til-at-foretage-supplerende-veterinaerfaglige-vurderinger.aspx?Listevisning=http%3a//www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Ansøgning om godkendelse til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx [Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2014 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx [Bekendtgørelse nr. 1086 af 29. november 2011 om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger] (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Godkendelse-til-at-foretage-supplerende-veterinaerfaglige-vurderinger.aspx?Listevisning=http%3a//www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx
Loading...
Ændret 18. juli 2016