Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan bliver din virksomhed godkendt til eksport af fødevarer

Hvis du skal fremstille og/eller oplagre animalske fødevarer med henblik på eksport til et tredjeland (land uden for EU), har du muligvis brug for en særlig godkendelse af virksomheden. Her kan du læse om, hvornår dette kræves, og hvordan du ansøger om en særlig godkendelse.

​​ Hvis du er registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen​​


​En fødevarevirksomhed, som er autoriseret eller registreret hos Fødevarestyrelsen til produktion, oplagring og/eller handel med fødevarer i engrosleddet, kan som udgangspunkt udføre eller eksporterer fødevarer.


 Eksport af ​fødevarer ​​af animalsk oprindelse til tredjelande

En række lande uden for EU kræver, at virksomheder, der fremstiller og/eller oplagrer fødevarer af animalsk oprindelse med henb​​lik på eksport, har en særlig godkendelse til at eksportere.

Kravet skyldes, at tredjelandet ønsker en garanti for, at virksomheden opfylder deres importkrav, som i større eller mindre grad være forskellige fra danske- og EU-regler.
Du kan læse mere om hvordan du kommer i gang med at eksportere på siden Sådan skal fødevarevirksomheder eksportere eller udføre fødevarer.

 Tredjelandes særkrav

Nogle tredjelande stiller særlige krav listning af virksomheder. Når din virksomhed ønsker at blive godkendt til eksport til et særligt tredjeland, skal virksomheden ansøge om dette hos Fødevarestyrelsen. Se fremgangsmåden i Eksportbekendtgørelsen for fødevarer bilag 1 på lovstofsiden for eksport.


 Find ansøgnings- og tjekskemaer


På Fødevarestyrelsen hjemmeside findes lister over virksomheder godkendt til eksport for en række tredjelande. Under hvert land findes oplysninger om særlige ansøgningsskemaer, tjekskemaer m.m.


 Godkendelsen består at to trin

Godkendelsen består af to trin: 1) Fødevarestyrelsens godkendelse og 2) opførelse på listen.

  1. Hvis Fødevarekontrolenheden/Kødkontrollen vurderer, at virksomheden opfylder betingelserne, gives en godkendelse til virksomheden.
    Kontrolenheden sender derefter en indstilling til Fødevarestyrelsens hovedkontor, International Handel, om at virksomheden kan blive opført på listen til det pågældende tredjeland. Virksomheden kan ikke eksportere til tredjelandet før virksomheden er opført på listen.

  2. Proceduren for opførsel på listen sker, afhængig af det pågældende tredjelands regler, på nedenstående måder. Der kan være varierende sagsbehandlingstid alt efter procedures hos tredjelandsmyndighederne. Nogle lister varetages af Fødevarestyrelsen og andre lister håndteres af tredjelandets myndigheder, hvor der linkes direkte til tredjelandets liste.

    Opførelse på listen kan ske på følgende måder:

  • Fødevarestyrelsen meddeler tredjelandet at virksomheden er opført på listen, og kontrolenheden orienterer virksomheden når virksomheden er opført på listen og eksporten kan begynde.

  • Tredjelandets myndigheder vurderer virksomhedens ansøgning, og meddeler derefter Fødevarestyrelsen om hvorvidt virksomheden kan opføres på listen.

  • ​I enkelte tilfælde kræver tredjelandets myndigheder at inspicere virksomheden, før den kan blive opført på listen. Der kan i disse tilfælde gå lang tid, op til flere år, fra virksomheden ansøger, til den er opført på liste​n. Du kan læse mere om, hvordan en inspektion foregår, dækning af udgifter med mere i Fødevarestyrelsens inspektionsguide.


 §§

Denne guide er lavet på baggrund af lovgivning på eksportområdet. Se nærmere på lovstofsiden for eksport.

​​​​​​​​

Ændret 12. september 2022