Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan bestiller, anvender og udfylder du certifikatpapir

For at øge sikkerheden af Fødevarestyrelsens eksportcertifikater skal certifikater fra Certifikatdatabasen ved eksport af fødevarer, levende dyr, foder og animalske biprodukter udskrives på særligt papir. Læs her, hvordan du bestiller, anvender og udfylder certifikatpapiret.

​​​

Brug kun certifikater fra certifikatdatabasen Du må kun anvende de certifikater, der er tilgængelige i https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabasen på Fødevarestyrelsens hjemmeside]. Certifikater skal printes på Fødevarestyrelsens certifikatpapir Certifikaterne skal printes på særligt ”certifikatpapir” og evt. ”side 2-papir”, som udleveres af din lokale kontrolenhed. Der må kun anvendes ét ”certifikatpapir” med vandmærke og unikt løbenummer pr. certifikat. For certifikater der underskrives og udstedes fra og med 1. februar 2018, skal der bruges nyt certifikatpapir der ud over vandmærke og unikt løbenummer, også vil have et holografisk sikkerhedsfolie Certifikatpapiret udleveres af din lokale kontrolenhed For at få udleveret certifikatpapiret kan du kontakte din lokale kontrolenhed ved at ringe til Kunderådgivningen på telefon 72 27 69 00 eller https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [skrive til os for at få udleveret en ansøgningsblanket]. Hvis du skal bestille det nye certifikatpapir skal bestillingsblanket La 23,0-6017 bruges. Den findes nederst på denne side. Hvis du, inden 1. februar 2018, skal bestille det gamle certifikatpapir og side 2-papir, foregår dette på normal vis, og du skal tage kontakt til din lokale kontrolenhed. Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage besked om, at du kan afhente certifikatpapiret personligt, eller der kan laves en aftale med den lokale kontrolenhed om, at certifikatpapiret sendes med bud/pakkepost, hvor afsender modtager en kvittering for at pakken er sendt. Dette for at sikre at certifikatpapiret ikke misbruges og/eller bliver væk i posten. Side 2-papiret kan afsendes på almindelig vis, i en frankeret svarkuvert. Fødevarestyrelsen udleverer kun papir til ca. en måneds forbrug. Du skal kvittere for modtagelsen af papirerne Når du har modtaget det bestilte certifikatpapir, skal du kvittere for modtagelsen og returnere blanketten til din lokale kontrolenhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20udlevering%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie.pdf [Kvitteringsblanket (La 23,0-6018) for modtagelse af certifikatpapir findes her.] Brug det rigtige papir Certifikatets første side skal printes på ”certifikatpapir”, der er forsynet med et vandmærke og unikt løbenummer. Indtil 1. februar 2018 skal det nuværende certifikatpapir og side 2-papir benyttes. Certifikatets første side skal printes på ”certifikatpapir”, der er forsynet med et vandmærke og unikt løbenummer. De efterfølgende sider af certifikatet udskrives på ”side 2 papir”, som indeholder et baggrundstryk med teksten: ”Ministry of Food, Agriculture and Fisheries” og ”Danish Veterinary and Food Administration”. Fra om med 1. februar 2018 skal det nye certifikatpapir og side 2-papir benyttes. Certifikatets første side skal printes på ”certifikatpapir”, der er forsynet med et vandmærke, et holografisk sikkerhedsfolie og et unikt løbenummer. De efterfølgende sider af certifikatet udskrives på ”side 2 papir”, som indeholder et baggrundstryk med teksten: ”Ministry of Environment and Food of Denmark” og ”Danish Veterinary and Food Administration”. Udfyld alle felter i certifikatet Alle felter i certifikatet skal udfyldes, medmindre det klart fremgår, at det er valgfrit. Hvis ikke der indsættes informationer i felterne skal disse udstreges, så de ikke kan efterudfyldes. Til visse lande kan der være krav om, at udstregninger verificeres med embedsstempel og underskrift af certifikatudsteder. Ved certifikater, hvor der er specielle krav til udfyldelse, findes der særskilt vejledning på certifikatsiden. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Vejledning-i-udstedelse-af-certifikater.aspx [Læs om udstedelse af eksportcertifikater]. Alle nyere certifikater skal nummereres Alle certifikater, der indeholder en rubrik til certifikatnummer, skal have et individuelt nummer udover det unikke forprintede nummer på certifikatpapirets forside. Fødevarestyrelsen foreslår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virksomhedens kontrol- eller autorisationsnummer (fx 0014), 000…….0 er løbenummer, og YYYY er årstal. Løbenummeret kan være det entydige nummer fra certifikatpapiret, men det kan også være virksomhedens eget referencenummer. Ved udfyldelse på side 1 genskrives nummeret automatisk på certifikatets følgende sider. Hvis ikke, påføres det i rubrikken på alle siderne. Medmindre importlandet har andre krav, skal det foreslåede nummersystem anvendes. Det vil fremgå af certifikatsiden, hvis der er krav om et andet nummersystem. Certifikatet skal underskrives af Fødevarestyrelsen Certifikatet underskrives af den kompetente myndighed, dvs. en embedsdyrlæge eller en officiel inspektør, der er ansat af Fødevarestyrelsen og er bemyndiget til at underskrive certifikater. Vær opmærksom på, at der ved udstedelse af certifikater opkræves et gebyr jf. den gældende betalingsbekendtgørelse – find den under lovstofsiden for eksport. Bemærk venligst, at visse certifikater kun kan underskrives af en embedsdyrlæge. Dette vil fremgå af certifikatet. Husk egenkontrollen Du skal være opmærksom på, at der er krav om egenkontrolprocedurer for håndtering af certifikatpapir. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143364 [Læs mere] §§ Denne guide er lavet på baggrund af lovgivning på eksportområdet. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Eksport_lovstof.aspx[Se nærmere på lovstofsiden for eksport.] NYHED: Udskiftning af certifikatpapir og side 2-papir pr. 1. februar 2018. Fødevarestyrelsen har siden 2015 været en del af Miljø- og Fødevareministeriet. I den forbindelse fik Fødevarestyrelsen nyt logo, hvorfor det er nødvendigt at udskifte Fødevarestyrelsens særlige papir til eksport af fødevarer, fødevarekontaktmateriale, levende dyr, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, samt foder. Tilbagelevering af overflødige ark certifikatpapir Ifølge bekendtgørelse nr. 102 af 28/01/2013, om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v., skal kasserede ark af certifikatpapiret opbevares i nummerrækkefølge, sammen med kopi af anvendte ark, og beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri. Kopi af anvendte ark af certifikatpapir skal til enhver tid være til rådighed for Fødevarestyrelsens kontrol. Overflødige ark af certifikatpapiret skal tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Side 2-papiret kan enten destrueres af virksomheden selv, eller det kan afleveres tilbage til Fødevarestyrelsen, som så vil destruere det. Kvittering La 23,0-6025 skal bruges ved tilbagelevering af certifikatpapir. Den findes nederst på siden. Når certifikatpapiret tilbageleveres til Fødevarestyrelsen, skal virksomheden udfylde virksomhedsdelen af kvitteringen, og aflevere den, eller sende den med bud/pakkepost, sammen med certifikatpapiret. Når certifikatpapiret er modtaget hos den lokale kontrolenhed, vil Fødevarestyrelsen udfylde den sidste del af kvitteringen, og sende en scannet kopi af denne tilbage til virksomheden. Virksomheden skal opbevare kvitteringen for tilbagelevering, sammen med kvitteringen for udlevering af certifikatpapir, og en kopi af de anvendte ark. Kvitteringer og bestillingsblanket https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Bestilling%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie_virksomhed.pdf [Bestillingsblanket til bestilling af certifikatpapir og side 2-papir (La 23,0-6017)] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20udlevering%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie.pdf [Kvitteringsblanket for udlevering af certifikatpapir (La 23,0-6018)] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20tilbagetrækning%20af%20certifikatpapir.pdf [Kvitteringsblanket for tilbagelevering af overflødige ark af certifikatpapir (La 23,0-6025)] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste( (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20udlevering%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Vejledning-i-udstedelse-af-certifikater.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143364 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Eksport_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Bestilling%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie_virksomhed.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20udlevering%20af%20certifikatpapir%20med%20holografisk%20folie.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/International%20handel/Eksport/Kvittering%20for%20tilbagetrækning%20af%20certifikatpapir.pdf
Loading...
Ændret 27. november 2019