Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan rejser du med din kanin eller gnaver

Hvis du fx skal på ferie med din kanin eller gnaver, flytte til Danmark, hente en nykøbt kanin eller gnaver hjem fra udlandet eller skal tilbage til Danmark efter endt ferie, kan du læse her, hvilke regler du skal overholde.

​​

Undersøg, hvilke regler der gælder i det land, du skal rejse til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på de krav, de enkelte lande stiller, når du rejser dertil med din kanin eller gnaver. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav du skal opfylde. Fx om din kanin eller gnaver skal have et certifikat med på rejsen, om du skal søge om tilladelse, om det koster penge, eller om din kanin eller gnaver skal i karantæne. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Du skal undersøge, om din kanin eller gnaver er en race, som du må rejse ind i Danmark med Det er afgørende, hvilken race din kanin eller gnaver er. Det er nemlig kun bestemte racer, som må indføres og udføres af Danmark. Der kan være enkelte racer, du ikke må rejse ind i andre lande med Kontakt den veterinære myndighed i det land, du skal rejse til, eller kontakt den danske ambassade i landet for at høre mere. Du behøver ingen certifikater, når du rejser ind i Danmark med din kanin eller gnaver Der er pt. ikke opstillet dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af kaniner og gnavere, derfor skal dyret ikke ledsages af et certifikat. Hvis det er et krav, at din kanin eller gnaver skal have et certifikat Typisk er der krav om, at et certifikat skal ledsage kaninen eller gnaveren under rejsen. Hvis Fødevarestyrelsen har fået oplyst et lands indførselskrav, kan der allerede ligge et certifikat i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase klar til brug. Gå til Fødevarestyrelsens https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabase] Hvis ikke der er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet I så fald skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Du skal være opmærksom på smitsomme sygdomme Vær opmærksom på, at hvis der er udbrud af fx myxomatose, som kan ramme kaniner, kan det være forbudt at tage kaniner med til Danmark. På Fødevarestyrelsens hjemmeside vil du kunne se, hvilke importrestriktioner, der aktuelt er. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Kaninpest_Myxomatose_17-12-2014.pdf[Læs mere om kaninpest (myxomatose)] Ligeledes kan der være smitsomme sygdomme i det land, som du rejser fra, så det ikke er tilladt at udføre kaniner. Kontakt landets veterinære myndighed, hvis du er i tvivl, om der er udbrud af smitsomme sygdomme i det land, du rejser fra. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat, derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. http://fvst.dk/kontakt [Send det elektronisk] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen ønsker god rejse Følger du de ovenstående regler, er du og din kanin eller gnaver klar til at rejse. Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du blive kontaktet. Baggrundsdokumentation og certifikat skal udfyldes og underskrives Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde det og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Hvis du skal rejse gennem andre lande på vej til din destination (transit) Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land udenfor EU, er ofte langt skrappere, end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Fødevarestyrelsen ønsker god rejse Følger du de ovenstående regler, er du og din kanin eller gnaver klar til at rejse. Husk at medbringe de relevante papirer på rejsen. Skal kaninen eller gnaveren sælges i forbindelse med rejsen? Vælg ja, hvis rejsen har et kommercielt formål. Vælg nej, hvis rejsen ikke har et kommercielt formål. Du skal følge de regler der gælder for import eller eksport af kaniner og gnavere http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx [Import af kaniner og harer] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kanin ind i Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx [Eksport af kaniner og harer] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kanin ud af Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-gnavere.aspx [Import af gnavere] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en gnaver ind i Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-gnavere.aspx [Eksport af gnavere] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en gnaver ud af Danmark. Hvor skal du rejse hen? Du rejser med et kommercielt formål og skal derfor følge de regler, der gælder for import eller eksport af kaniner og gnavere http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx [Import af kaniner og harer] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kanin ind i Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx [Eksport af kaniner og harer] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kanin ud af Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-gnavere.aspx [Import af gnavere] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en gnaver ind i Danmark. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-gnavere.aspx [Eksport af gnavere] Her kan du se, hvad du skal gøre, når du vil tage en gnaver ud af Danmark. Du skal kunne erklære, at der er tale om en ikke-kommerciel flytning Du skal kunne erklære, at der er tale om en ikke-kommerciel flytning kaninen eller gaveren. Altså, at flytningen af kaninen eller gaveren er betinget af, at du som ejer har behov for at rejse, at den ikke skal sælges, eller at ejendomsretten til den ikke overdrages til en anden person. Dyret må flyttes inden for 5 dage før eller efter ejeres rejse. Erklæringen skal også indeholde oplysning om, hvem der har ansvaret for kaninen eller gaveren under rejsen. Er det ejeren? Eller har du som ejer uddelegeret ansvaret til en anden person eller måske et dyretransportfirma. På anmodning fra de kompetente myndigheder skal det kunne dokumenteres, at dyrets flytning er betinget af ejerens rejse, fx ved at fremvise boarding pass, flybilletter mv. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Ja Nej Ind i Danmark Ud af Danmark (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Kaninpest_Myxomatose_17-12-2014.pdf http://fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-gnavere.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-gnavere.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-kaniner-og-harer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%c3%b8rsel-og-import-af-gnavere.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-gnavere.aspx
Loading...
Ændret 20. juli 2016