Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr

​Fødevarestyrelsen har gjort det nemt for dig at forhåndsanmelde eksport. Du skal blot forhåndsanmelde eksporten på Eksportportalen.

Du skal forhåndsanmelde eksporten På Eksportportalen kan du forhåndsanmelde eksport af dyr. https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk [Gå til eksportportalen] Du skal senest forhåndsanmelde kl. 8.00, to arbejdsdage før udførslen. Du skal bestille tid til syn på Eksportportalen Sendinger af dyr, der skal synes af en embedsdyrlæge umiddelbart før eksporten, skal forhåndsanmeldes i Eksportportalen. På Eksportportalen kan du se, hvornår Fødevarestyrelsen har ledige tider til syn. Du reserverer selv tid til syn. Du slipper for dobbelt registrering på Eksportportalen Du kan indhente oplysninger direkte til Eksportportalen. Du kan her se, hvad du skal sørge for at indhente til Eksportportalen: 1. Oplysninger fra CVR og CHR kan hentes automatisk ind i Eksportportalen. 2. Visse oplysninger, som eksportøren allerede har registreret i TRACES-systemet, kan hentes direkte ind i Eksportportalen. 3. Oplysningerne om antal udførte svin overføres automatisk til Svineflyttedatabasen. I Eksportportalen får du et samlet overblik over dine eksporter, både dem, der er afviklet, og dem, der endnu afventer. Fødevarestyrelsen vender tilbage Eksportportalen sender straks besked til dig, når din forhåndsanmeldelse er registreret og håndteret af Fødevarestyrelsen. §§ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1351 [Bekendtgørelse om offentlig kontrol af ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter] (næste) (næste) (næste) (næste) https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1351
Loading...
Ændret 8. september 2020