Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du autorisation til transport af dyr

For at have lov til at transportere levende dyr skal du have en autorisation som transportvirksomhed. I denne guide kan du læse, hvad du skal gøre.

Hvis du er i tvivl, om du skal have en autorisation, kan du læse nærmere på siden "Transport af dyr".

​​​

Hvilken type transport skal du bruge autorisation til? Skriv en ansøgning Skriv en ansøgning om autorisation som transportvirksomhed. Brug vores ansøgningsskema: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx [Autorisation som transportvirksomhed] Skriv en ansøgning Du skal sende følgende til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC): 1. Ansøgning 2. Dokumentation vedrørende sporing og registrering. 3. En beredskabsplan. 4. driftsprocedure 5. Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1) 6. Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1+2) 7. Certifikat, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt. Brug vores ansøgningsskema til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx [Autorisation som transportvirksomhed] Du skal vedlægge dokumentation for, at du råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr 1. Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1) Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport. 2. Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1+2) Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre vejtransport af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der søges autorisation til. Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden. OBS: Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021. Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU. For yderligere information om konsekvenserne af Brexit henvises til https://ec.europa.eu/info/publications/animal-transport [Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr]. 3. Certifikat, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt til korte transporter under 8 timer Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til korte forsendelser. 4. Driftsprocedurer Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis. 5. Øvrige oplysninger Hvis du ønsker at transportere dyr, hvortil der ikke kræves synsgodkendelse af køretøjet, har Fødevarestyrelsen behov for oplysninger om, hvilket udstyr du råder over til at transportere de pågældende dyrearter. Du kan læse mere om, hvordan du får godkendt dit transportmiddel til dyretransport, i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx [Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport]. Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen: ekc@fvst.dk eller med brev til: Fødevarestyrelsen Att.: EksportKontrolCentret Søndergade 50 6600 Vejen Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport". Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr Fødevarestyrelsen opkræver administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 6.986 for autorisation til transporter under 8 timer. Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret. Såfremt der ikke er sket en indbetaling senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse, lukkes sagen. Fødevarestyrelsen vender tilbage Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb. Vejledning Du kan læse mere i denne vejledning: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20060014560-REGL [Vejledning om Transportforordningen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] Du skal skrive en ansøgning Du skal sende følgende til Fødevarestyrelsen eksportkontrolcenter (EKC): 1. Ansøgning 2. Dokumentation vedrørende sporing og registrering. 3. En beredskabsplan. 4. Eksamensbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1) 5. Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1+2) 6. Certifikat, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt. Du kan finde skema til ansøgning om autorisation til dyretransport på nedenstående link: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Autorisation som transportvirksomhed] Opfyld følgende krav og vedlæg følgende dokumentation 1. Der kræves dokumentation for procedurer vedrørende sporing og registrering af køretøjsbevægelser samt kontaktmulighed for chauffør/ledsager. 2. Der skal være udarbejdet beredskabsplaner til brug for nødsituationer. Transportvirksomheden skal i beredskabsplanen redegøre for, hvordan den sikrer, at der tages højde for uforudsete hændelser undervejs på transporten. Dette skal være i form af skriftlige procedurer, som chauffør/ledsager og organisator skal følge i tilfælde af: a. tilskadekomst/sygdom/dødsfald blandt dyr b. tilfælde, hvor aflivning af dyr under transporten er påkrævet c. uventet opståede mangler ved vandforsyning d. nedbrud af ventilationssystem e. mekaniske problemer med køretøj, herunder motorstop f. uforudsete klimatiske ændringer (ekstrem varme eller kulde kan have betydning for dyrenes velbefindende under transporten) g. sygdom hos chauffør/ledsager h. udbrud af anmeldepligtige smitsomme husdyrssygdomme i områder, hvor transporten gennemføres i. trafikuheld eller andre forhold, der forsinker transporten Hent eventuelt en http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Skabelon-for-beredskabsplan-for-lange-transporter.doc [skabelon til udformning af beredskabsplan] – download skabelonen og udfyld den i Word. 3. Driftsprocedurer Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis. 4. Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport. 5. Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre forsendelser af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der ansøges om autorisation til. Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelsen om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden. OBS: Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021. Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU. For yderligere information om konsekvenserne af Brexit henvises til https://ec.europa.eu/info/publications/animal-transport [Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr]. 6. Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til lange forsendelser. Du læse mere om, hvordan du får godkendt dit transportmiddel til dyretransport i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx [Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport]. Der er desuden krav om udarbejdelse af logbog for transport af heste (dog ikke registrerede heste), kvæg, svin, får eller geder. Du kan læse mere om kravene til og udfyldelse af logbogen i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-kontrolleret-din-logbog.aspx [Sådan får du kontrolleret din logbog]. Vær opmærksom på, at der kan være krav om dokumentation m.v. vedrørende dyrene. Det er fx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES], http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx [registrering i CHR] og lignende. Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen: ekc@fvst.dk eller med brev til: Fødevarestyrelsen Att.: EksportKontrolCentret Søndergade 50 6600 Vejen Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport". Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr Fødevarestyrelsen opkræver et administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 9.670 for autorisation til transporter over 8 timer. Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret. Såfremt der ikke er sket en indbetaling senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse, lukkes sagen. Fødevarestyrelsen vender tilbage Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb. Type 1 (korte transporter på 8 timer og derunder) Type 2 (lange transporter på over 8 timer) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx https://ec.europa.eu/info/publications/animal-transport http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20060014560-REGL http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-som-transportvirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Skabelon-for-beredskabsplan-for-lange-transporter.doc https://ec.europa.eu/info/publications/animal-transport http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-faar-du-kontrolleret-din-logbog.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx
Loading...
Ændret 26. februar 2019