Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du autorisation til transport af dyr

For at have lov til at transportere levende dyr skal du have en autorisation som transportvirksomhed. I denne vejledning kan du læse, hvad du skal gøre.

Hvis du er i tvivl, om du skal have en autorisation, kan du læse nærmere på siden "Transport af dyr".

​​​​​​​​Du skal forholde dig forskellig, alt efter hvor lang tid din transport tager.

​Korte transporter (8 timer og derunder)

​​​

Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr


Du får godkendt dit transportmiddel til transport af dyr hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.​​ Skriv en ansøgning


Skriv en ansøgning om autorisation som transportvirksomhed.
Brug vores ansøgningsskema: Autorisation som transportvirksomhed


Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 1. oplysninger om virksomheden, herunder kontaktoplysninger

 2. oplysninger om, hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere

 3. Oplysninger om varigheden af de transporter, du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer).

 4. Oplysninger om transportmåde (landevej, sø, luft, jernbane).

 5. en underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskema)


Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen

Vær opmærksom på, at ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, skal meddeles Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.


 Du skal vedlægge dokumentation for, at du råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr


 • Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1)​
  Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

 • Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1+2)
  Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre vejtransport af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der søges autorisation til.

  Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden.

  Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021.

  Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU.

  For yderligere information om konsekvenserne af Brexit henvises til Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr.

 • Certifikat, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt til korte transporter under 8 timer.
  Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til korte forsendelser.

 • Driftsprocedurer
  Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis.

 • Øvrige oplysninger
  Hvis du ønsker at transportere dyr, hvortil der ikke kræves synsgodkendelse af køretøjet, har Fødevarestyrelsen behov for oplysninger om, hvilket udstyr du råder over til at transportere de pågældende dyrearter.​


 Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen


Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen:

ekc@fvst.dk

eller med brev til:

Fødevarestyrelsen
Att.: EksportKontrolCentret
Søndergade 50
6600 Vejen

Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport".


 Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr


Fødevarestyrelsen opkræver administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 5.924 for autorisation til transporter under 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøg​ningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Såfremt der ikke er sket en indbetaling senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse, lukkes sagen.


Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden de 5 år er gået, skal du søge igen, hvis du fortsat skal transportere levende dyr.


 Fødevarestyrelsen vender tilbage


Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.


 Vejledning


Du kan læse mere i denne vejledning:

Vejledning om Transportforordningen


 §§


Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd


Lange transporter (over 8 timer)​

Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr


Du får godkendt dit transportmiddel til transport af dyr hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.​​ Skriv en ansøgning


Du skal sende følgende til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC):

 • Ansøgning

 • Dokumentation vedrørende sporing og registrering

 • En beredskabsplan

 • Driftsprocedure

 • Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1)

 • Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1+2)

 • Certifikat, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt.


Brug vores ansøgningsskema til Autorisation som transportvirksomhed


Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:


 1. ​oplysninger om virksomheden, herunder kontaktoplysninger

 2. oplysninger om, hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere

 3. Oplysninger om varigheden af de transporter, du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer).

 4. Oplysninger om transportmåde (landevej, sø, luft, jernbane).

 5. en underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskema)


Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen


Vær opmærksom på, at ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, skal meddeles Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.


 Opfyld følgende krav og vedlæg følgende dokumentation


 1. ​Der kræves dokumentation for procedurer vedrørende sporing og registrering af køretøjsbevægelser samt kontaktmulighed for chauffør/ledsager.

 2. Der skal være udarbejdet beredskabsplaner til brug for nødsituationer. Transportvirksomheden skal i beredskabsplanen redegøre for, hvordan den sikrer, at der tages højde for uforudsete hændelser undervejs på transporten. Dette skal være i form af skriftlige procedurer, som chauffør/ledsager og organisator skal følge i tilfælde af:
  ​​

  ​- tilskadekomst/sygdom/dødsfald blandt dyr
  - tilfælde, hvor aflivning af dyr under transporten er påkrævet
  - uventet opståede mangler ved vandforsyning
  ​- nedbrud af ventilationssystem
  - mekaniske problemer med køretøj, herunder motorstop
  - uforudsete klimatiske ændringer (ekstrem varme eller kulde kan have betydning for dyrenes velbefindende under transporten
  - sygdom hos chauffør/ledsager
  - udbrud af anmeldepligtige smitsomme husdyrssygdomme i områder, hvor transporten gennemføres
  - trafikuheld eller andre forhold, der forsinker transporten


  Hent eventuelt en skabelon til udformning af beredskabsplan – download skabelonen og udfyld den i Word.

 3. Driftsprocedurer
  Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis.

 4. Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

 5. Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre forsendelser af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der ansøges om autorisation til. Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelsen om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden.

  Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021.

  Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU.

  For yderligere information om konsekvenserne af Brexit henvises til Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr.

 6. Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til lange forsendelser.

  Der er desuden krav om udarbejdelse af logbog for transport af heste (dog ikke registrerede heste), kvæg, svin, får eller geder. Du kan læse mere om kravene til og udfyldelse af logbogen i guiden Sådan får du kontrolleret din logbog.

  Vær opmærksom på, at der kan være krav om dokumentation m.v. vedrørende dyrene. Det er f.eks. TRACESregistrering i CHR og lignende.


 Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen


Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen:

ekc@fvst.dk

eller med brev til:

Fødevarestyrelsen
Att.: EksportKontrolCentret
Søndergade 50
6600 Vejen

Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport".


 Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr


Fødevarestyrelsen opkræver et administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 8.201​ for autorisation til transporter over 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Såfremt der ikke er sket en indbetaling senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse, lukkes sagen.


Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden de 5 år er gået, skal du søge igen, hvis du fortsat skal transportere levende dyr.


 Fødevarestyrelsen vender tilbage


Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.


 Vejledning


Du kan læse mere i denne vejledning:

Vejledning om Transportforordningen


 §§


Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

Ændret 30. maj 2023