Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du din hest til konkurrence i udlandet

​Når du og din hest skal deltage i et stævne eller kåring i udlandet, skal du være opmærksom på reglerne for udførsel og eksport.

Er din hest registreret? Hvad er en registreret hest? - https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Er-hesten-en-registreret-hest-eller-en-ikke-registreret-hest.aspx [Find svaret her] Herefter kan du besvare spørgsmålet "Er din hest registreret?" I hvilket land foregår konkurrencen eller kåringen? Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. En embedsdyrlæge skal syne hesten og udstede en sundhedsattest Sundhedsattesten må udstedes inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen. Du skal forhåndsanmelde eksporten og bestille tid til syning på Eksportportalen. Se hvordan i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx ["Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr"]. Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Du skal udfylde en ejererklæring Embedsdyrlægen skal have den udfyldte ejererklæringen, som han/hun lægger til grund for udstedelsen af sundhedsattesten. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx [Ejererklæring ved udførsel af heste] Du kan udføre din heste i henhold til den Nordiske aftale, hvis den deltager i en af disse discipliner 1. Trav 2. Galop 3. Spring 4. Dressur 5. Military 6. Distanceridning 7. Ridekonkurrence med islandske heste, westernridning og kørsel med vogn. Den Nordiske aftale fritager dig for kravet om, at hesten skal ledsages af en sundhedsattest. Hvis du ikke udfører din hest til de ovennævnte discipliner, skal du følge de generelle regler for udførsel af heste i EU. Gå et skridt tilbage i guiden og vælg et andet EU-land, fx Belgien (dog ikke Finland, Norge, Sverige eller Tyskland). Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Du skal konkurrenceanmelde hesten Du skal melde din ankomst til stævnet hos den stævneansvarlige. Du skal overholde 5 døgns-reglen Særaftalen mellem landene gælder fra fem døgn før første konkurrencedag til fem døgn efter sidste konkurrencedag. Med første og sidste konkurrencedag forstås hele konkurrencens/stævnets første og sidste dag. Det vil sige, at du inden for tidsfristerne vil kunne nå at rejse både ud og hjem, uden at der stilles krav om sundhedsattest. Du skal dokumentere, at du har deltaget på stævnet Ved konkurrencer, som kræver veterinær medvirken, skal stævnedyrlæge besigtige hesten og datere og underskrive en blanket, som bekræfter hestens deltagelse i konkurrencen. Hvis der ikke er en stævnedyrlæge tilstede, skal overdommeren bekræfte, at hesten har deltaget i konkurrencen. Hvor foregår konkurrencen eller kåringen? Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Hesten skal have været 15 dage i Danmark eller Schleswig-Holstein Fødevarestyrelsen har indgået en aftale med de tyske veterinærmyndigheder om forenklet grænsepassage mellem Danmark og delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland for registrerede heste, der deltager i konkurrence. Aftalen gælder kun for heste, som umiddelbart forud for transporten har opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dag i Danmark eller Schleswig-Holstein. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Agreement_between_DK_and_DE.pdf [Aftalen om forenklet grænsepassage (på dansk, engelsk og tysk)] En særlig attest skal følge hesten En embedsdyrlæge skal udstede den særlige attest, som skal følge hesten til Schleswig-Holstein. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Agreement_between_DK_and_DE%20_Annex.pdf [Attest for flytning af registrerede hovdyr mellem Danmark og Schleswig-Holstein] Attesten er efter embedsdyrlægens udstedelse gyldig i 12 måneder i forhold til rejser mellem Danmark og Schleswig-Holstein. Særregler for grænsekommunerne Heste fra kommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg kan krydse den dansk-tyske grænse efter særlige regler, hvis de skal til følgende områder i Tyskland: Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis og Flensburg Stadt. Du skal dokumentere formålet For at leve op til særreglerne skal du opfylde en af følgende tre betingelser: 1. Hesten føres eller rides på veje i nærheden af den dansk-tyske grænse i forbindelse med sportsmæssige eller rekreative formål. Det betyder, at hesten skal gå over grænsen. 2. Hesten skal deltage i kulturelle eller lignende foranstaltninger eller i aktiviteter, der tilrettelægges af hertil beføjede lokale organisationer i nærheden af den dansk-tyske grænse. 3. Hesten skal udelukkende græsse eller arbejde midlertidigt i nærheden af den dansk-tyske grænse. Hesten skal være sund og rask Hesten skal være sund og rask og må ikke vise tegn på sygdom. Hesten skal have været 15 dage i grænseområdet Umiddelbart forud for at den dansk-tyske grænse passeres første gang, skal hesten have opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i grænseområdet: 1. I Danmark: Kommunerne Tønder, Aabenraa eller Sønderborg. 2. I Tyskland: Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis eller og Flensburg Stadt. Ridningen frem og tilbage over grænsen varer max. 24 timer Du skal være tilbage fra konkurrencen/stævnet inden for et døgn. Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Hesten skal ledsages af en ejererklæring Hesten skal ledsages af en ejererklæring, der dokumenterer, at hesten lever om til kravene nævnt i de ovenstående bokse: 1. At den er sund og rask og ikke viser tegn på sygdom. 2. At hesten har opholdt sig minimum 15 dage i grænseområdet. 3. At ridningen over grænsen maks. vare 24 timer. I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde sundhedserklæringen til din hest. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-i-forbindelse-med-ridning-eller-transport-af-heste-over-den-dansk-tyske-graense.aspx [Ejererklæring i forbindelse med transport af heste over den dansk-tyske grænse] Du skal leve op til eksportreglerne Når du skal deltage i en konkurrence i et land uden for EU (bortset fra samhandelslande som fx Norge), skal du leve op til reglerne for eksport. Først skal du læse om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande, før du læser videre i denne guide. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle eksportkrav her] Kontakt myndighederne i indrejselandet Du skal kontakte de veterinære myndigheder i indrejselandet for at blive informeret om landets krav til import af heste. Du skal typisk udfylde et certifikat. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om myndigheder i andre lande. Gå til http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Undersøg Fødevarestyrelsens certifikatdatabase Du kan undersøge i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, om der i forvejen er udarbejdet et certifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at undersøge, om certifikatet er opdateret. Du skal booke en tid på eksportportalen Din hest skal synes og have udstedt et eksportcertifikat. Eksportcertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinærenhed inden for den tidfrist, som fremgår af det pågældende certifikat. Du skal booke tid senest fire en halv arbejdsdag før embedsdyrlægen skal syne hesten. https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Hvis hesten udføres til tredjelande via et andet EU-land (transit), skal der også udstedes et INTRA-certifikat, som dækker EU-reglerne. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/forside/Sider/transit-til-trejdeland.aspx [INTRA-certifikatet og transit til tredjeland] Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Du skal udfylde et sundhedscertifikat i TRACES Ikke-registrerede heste skal foruden et gyldigt hestepas ledsages at et sundhedscertifikat, som skal udarbejdes i EU's TRACES-system, et såkaldt TRACES-certifikat. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] For at kunne anvende TRACES-systemet, skal du oprettes som bruger. Du kan få hjælp hertil hos EksportKontrolCenteret (EKC). Kontakt EKC på mail ekc@fvst.dk eller telefon 7227 5902. Undersøg kravet til logbog Ved lange transporter af ikke-registrerede heste, kan der ifølge EU's Transportforordning være krav om logbog. Læs mere om reglerne på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx ["Transport af dyr"] Du skal booke en tid på eksportportalen Din hest skal synes og have udstedt et sundhedscertifikat. Sundhedscertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinærenhed inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen. Du skal booke tid senest fire en halv arbejdsdag før embedsdyrlægen skal syne hesten. Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Du skal udfylde en ejererklæring Embedsdyrlægen skal have ejererklæringen, som han/hun lægger til grund for udstedelsen af sundhedscertifikatet. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx [Ejererklæring ved udførsel af heste] Undersøg importkravene til Danmark Inden du rejser afsted med din hest, er det en god i det at undersøge, om du kan komme tilbage til Danmark (EU). Det er nemlig ikke alle tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere heste. Heller ikke selvom de oprindeligt kommer fra EU. Undersøg derfor mulighederne på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%C3%B8rsel-og-import-af-heste.aspx ["Indførsel og import af heste"] Særregler for grænsekommunerne Heste fra kommunerne Tønder, Aabenraa og Sønderborg kan krydse den dansk-tyske grænse efter særlige regler, hvis de skal til følgende områder i Tyskland: Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis og Flensburg Stadt. Du skal dokumentere formålet For at kunne leve op til særreglerne, skal du opfylde en af følgende tre punkter: 1. Hesten føres eller rides på veje i nærheden af den dansk-tyske grænse i forbindelse med sportsmæssige eller rekreative formål. Det betyder, at hesten skal gå over grænsen. 2. Hesten skal deltage i kulturelle eller lignende foranstaltninger eller i aktiviteter, der tilrettelægges af hertil beføjede lokale organisationer i nærheden af den dansk-tyske grænse. 3. Hesten skal udelukkende græsse eller arbejde midlertidigt i nærheden af den dansk-tyske grænse. Hesten skal være sund og rask Hesten skal være sund og rask og må ikke vise tegn på sygdom. Hesten skal have været 15 dage i grænseområdet Umiddelbart forud for at den dansk-tyske grænse passeres første gang, skal hesten have opholdt sig uafbrudt i mindst 15 dage i grænseområdet: 1. I Danmark: Kommunerne Tønder, Aabenraa eller Sønderborg. 2. I Tyskland: Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis eller og Flensburg Stadt. Ridningen frem og tilbage over grænsen varer max. 24 timer Du skal være tilbage fra konkurrencen/stævnet inden for et døgn. Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Hesten skal ledsages af en ejererklæring Hesten skal ledsages af en ejererklæring, der dokumenterer, at hesten lever om til kravene nævnt i de ovenstående bokse: 1. At den er sund og rask og ikke viser tegn på sygdom. 2. At hesten har opholdt sig minimum 15 dage i grænseområdet. 3. At ridningen over grænsen maks. vare 24 timer. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-i-forbindelse-med-ridning-eller-transport-af-heste-over-den-dansk-tyske-graense.aspx [Ejererklæring i forbindelse med transport af heste over den dansk-tyske grænse] Du skal leve op til eksportreglerne Når du skal deltage i en konkurrence i et land uden for EU (bortset fra samhandelslande som fx Norge), skal du leve op til reglerne for eksport. Først skal du læse om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande, før du læser videre i denne guide. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle eksportkrav her] Kontakt myndighederne i indrejselandet Du skal kontakte de veterinære myndigheder i indrejselandet for at blive informeret om landets krav til import af heste. Du skal typisk udfylde et certifikat. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om myndigheder i andre lande. Gå til http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Undersøg Fødevarestyrelsens certifikatdatabase Du kan undersøge i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, om der i forvejen er udarbejdet et certifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at undersøge, om certifikatet er opdateret. Undersøg importkravene til Danmark Inden du rejser afsted med din hest, er det en god i det at undersøge, om du kan komme tilbage til Danmark (EU). Det er nemlig ikke alle tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere heste. Heller ikke selvom de oprindeligt kommer fra EU. Undersøg derfor mulighederne på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%C3%B8rsel-og-import-af-heste.aspx ["Indførsel og import af heste"] Du skal booke en tid på eksportportalen Din hest skal synes og have udstedt et eksportcertifikat. Eksportcertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinærenhed inden for den tidfrist, som fremgår af det pågældende certifikat. Du skal booke tid senest fire en halv arbejdsdag før embedsdyrlægen skal syne hesten. Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Hvis hesten udføres til tredjelande via et andet EU-land (transit), skal der også udstedes et INTRA-certifikat, som dækker EU-reglerne. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/forside/Sider/transit-til-trejdeland.aspx [INTRA-certifikatet og transit til tredjeland] Du og din praktiserende dyrlæge skal eventuelt udfylde baggrundsdokumentation Afhængigt af tredjelandets krav vil din praktiserende dyrlæge og eventuelt også du selv skulle udfylde såkaldt baggrundsdokumentation (dyrlægeerklæring og ejererklæring), som skal ligge til grund for embedsdyrlægens udstedelse af eksportcertifikatet. Hvis der er behov for udfyldelse af baggrundsdokumentation, vil det fremgå på den side i Certifikatdatabasen, hvor det relevante eksportcertifikat findes. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Lovstof om ind- og udførsel af levende dyr] Du og din praktiserende dyrlæge skal eventuelt udfylde baggrundsdokumentation Afhængigt af tredjelandets krav vil din praktiserende dyrlæge og eventuelt også du selv skulle udfylde såkaldt baggrundsdokumentation (dyrlægeerklæring og ejererklæring), som skal ligge til grund for embedsdyrlægens udstedelse af eksportcertifikatet. Hvis der er behov for udfyldelse af baggrundsdokumentation, vil det fremgå på den side i Certifikatdatabasen, hvor det relevante eksportcertifikat findes. I hvilket land foregår konkurrencen eller kåringen? Hvor foregår konkurrencen eller kåringen? Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Schleswig-Holstein (næste) (næste) (næste) Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis eller Flensburg Stadt (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Andre steder i Tyskland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Nordfriesland, Schleswig-Flensburg Kreis eller Flensburg Stadt (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Andre steder i Tyskland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland - fra 1. januar 2021 Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien - indtil 31. december 2020 Tjekkiet Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Kroatien Liechtenstein Monaco San Marino Schweiz Vatikanstaten Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland - fra 1. januar 2021 Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien - indtil 31. december 2020 Tjekkiet Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Kroatien Liechtenstein Monaco San Marino Schweiz Vatikanstaten Finland Norge Sverige Finland Norge Sverige Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Tyskland Tyskland Storbritannien, bortset fra Nordirland – fra 1. januar 2021 Storbritannien, bortset fra Nordirland – fra 1. januar 2021 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Er-hesten-en-registreret-hest-eller-en-ikke-registreret-hest.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Agreement_between_DK_and_DE.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/03kontor/Agreement_between_DK_and_DE%20_Annex.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-i-forbindelse-med-ridning-eller-transport-af-heste-over-den-dansk-tyske-graense.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/forside/Sider/transit-til-trejdeland.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%C3%B8rsel-og-import-af-heste.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-i-forbindelse-med-ridning-eller-transport-af-heste-over-den-dansk-tyske-graense.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indf%C3%B8rsel-og-import-af-heste.aspx https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/forside/Sider/transit-til-trejdeland.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx
Loading...
Ændret 3. maj 2018