Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du autorisation til at arbejde som veterinærsygeplejerske i Danmark

Du kan blive autoriseret som veterinærsygeplejerske, hvis du har gennemført den af Undervisningsministeriet godkendte erhvervsuddannelse til veterinærsygeplejerske eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed. En autorisation giver dig blandt andet udvidet adgang til at anvende lægemidler på selskabsdyr og heste udelukket fra konsum.

​​

Hent og udfyld ansøgningsblanketten Hent ansøgningsblanketten http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Veterinaersygeplejerskerne.aspx [Autorisation som veterinærsygeplejerske]. Vedlæg dokumentation til ansøgningen Du skal vedlægge ansøgningen det uddannelsesbevis og skolebevis, der er udstedt af henholdsvis Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejersker i forbindelse med bestået eksamen og af Hansenberg. Send ansøgning og dokumentation til Fødevarestyrelsen Send ansøgningen til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup http://fvst.dk/kontakt [Eller send din ansøgning elektronisk]. Skriv i emnefeltet, eller mærk kuverten "Veterinærsygeplejerske". Fødevarestyrelsen vender tilbage Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om autorisation indenfor fire uger efter modtagelsen af din ansøgning og den nødvendige dokumentation. Herefter vil du få besked. Som autoriseret veterinærsygeplejerske må du foretage visse behandlinger Når du er autoriseret veterinærsygeplejerske, har du ret til at foretage de behandlinger, der fremgår af bilag 1-3 i Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker. Du må først udføre disse opgaver, når du har modtaget en autorisation fra Fødevarestyrelsen. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174538 [Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.] Hvis du ikke har taget din veterinærsygeplejerske uddannelse i Danmark Har du EU-statsborgerskab eller er du tredjelands statsborger og har du ikke taget din veterinærsygeplejerske uddannelse i Danmark, skal du ansøge via denne side https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalHealth/Pages/Authorization_to_work_as_a_veterinary_nurse_in_Denmark.aspx [How to get authorization to work as a veterinary nurse in Denmark] Ansøgning næste Dokumentation næste Send næste Fødevarestyrelsen kontakter næste (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Veterinaersygeplejerskerne.aspx https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174538 https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalHealth/Pages/Authorization_to_work_as_a_veterinary_nurse_in_Denmark.aspx
Loading...
Ændret 15. september 2020