Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan eksporterer eller udfører du avlsmateriale

​Her finder du den relevante lovgivning fra Fødevarestyrelsen og EU vedrørende de dyresundhedsmæssige krav ved eksport/udførsel af avlsmateriale.

Hvilken type avlsmateriale vil du eksportere eller udføre? Hvilket land skal avlsmaterialet eksporteres eller udføres til? Du skal sætte dig ind i lovgivningen Se den lovgivning, der gælder for eksport og udførsel af avlsmateriale, på lovstofsiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind-%20og%20udf%C3%B8rsel%20af%20avlsmateriale.aspx [Ind- og udførsel af avlsmateriale]. Du skal sætte dig ind i lovgivningen Se den lovgivning, der gælder for eksport og udførsel af avlsmateriale, på lovstofsiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind-%20og%20udf%C3%B8rsel%20af%20avlsmateriale.aspx [Ind- og udførsel af avlsmateriale]. Du skal sætte dig ind i lovgivningen Se den lovgivning, der gælder for eksport og udførsel af avlsmateriale, på lovstofsiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind-%20og%20udf%C3%B8rsel%20af%20avlsmateriale.aspx [Ind- og udførsel af avlsmateriale]. Handyrsstationen eller embryoteamet skal være godkendt af Fødevarestyrelsen Læs mere om, hvad det kræver for at blive godkendt, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Avlsstationer.aspx [Avlsstationer og inseminører]. Certifikater til brug for udførsel ligger i TRACES Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] For at kunne udarbejde certifikater i TRACES skal du være oprettet i systemet. Kontakt EksportKontrolCentret (EKC) for at få hjælp hertil. Find kontaktoplysninger til http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [EksportKontrolCentret] Handyrsstationen eller embryoteamet skal være godkendt af Fødevarestyrelsen Læs mere om, hvad det kræver for at blive godkendt, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Avlsstationer.aspx [Avlsstationer og inseminører]. Du skal opfylde kravene til eksport til tredjelande Du skal først læse om de generelle krav vedrørende eksport til trejdelande, før du læser videre i guiden. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle krav til eksport her] Du skal opfylde kravene til eksport til tredjelande Du skal først læse om de generelle krav vedrørende eksport til trejdelande, før du læser videre i guiden. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle krav til eksport her] Du/din virksomhed skal registreres som eksportør For at kunne udføre avlsmateriale fra Danmark skal du/din virksomhed være registreret som eksportør i Fødevarestyrelsen. Hent ansøgningsblanket til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr, avlsmateriale og nonfood-produkter] Handyrsstationen eller embryovirksomheden, du udfører til, skal være EU-godkendt Du skal sikre dig, at den virksomhed, som du udfører avlsmateriale til, også står på listen over godkendte veterinære virksomheder i EU. Se http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm [EU´s liste over veterinære virksomheder]. Du/din virksomhed skal registreres som eksportør For at kunne udføre avlsmateriale fra Danmark skal du/din virksomhed være registreret som eksportør i Fødevarestyrelsen. Hent ansøgningsblanket til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr, avlsmateriale og nonfood-produkter] Du/din virksomhed skal registreres som eksportør For at kunne udføre avlsmateriale fra Danmark skal du/din virksomhed være registreret som eksportør i Fødevarestyrelsen. Hent ansøgningsblanket til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr, avlsmateriale og nonfood-produkter] Tyresæd Kvægembryoner Ornesæd Embryoner og oocytter fra svin Sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr (Equidae) Sæd, embryoner og oocytter fra får og geder EU-land Tredjeland Andre typer avlsmateriale (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Avlsstationer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Avlsstationer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx
Loading...
Ændret 27. juli 2017