Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan anmelder du overtrædelse af dyreværnsloven

Fødevarestyrelsen modtager hyppigt henvendelser fra borgere, som er usikre på, hvordan de skal forholde sig, hvis de mener, ét eller flere dyr bliver mishandlet eller udsat for groft uforsvarlig behandling. Det er i de fleste tilfælde politiet, man skal henvende sig til, men du har også mulighed for at kontakte Fødevarestyrelsen.

Hvad er din situation? Du har pligt til at anmelde grove overtrædelser Hvis en dyrlæge bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal dyrlægen anmelde forholdet. Det gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes. Du kan anmelde overtrædelsen af dyreværnsloven til Fødevarestyrelsen, som vil vurdere sagen og eventuelt kontakte politiet. Du kan også anmelde en dyreværnssag ved selv at kontakte politiet. Hvis du vil anmelde forholdet til Fødevarestyrelsen kan du benytte en af disse formularer: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger [Klage over dyrlæger] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold [Klage over dyrehold] Du har mulighed for at anmelde til Fødevarestyrelsen eller politiet Hvis du ser forhold, som du mener kunne være en overtrædelse af dyreværnsloven, har du mulighed for at kontakte Fødevarestyrelsen. Så vil Fødevarestyrelsen vurdere sagen og eventuelt kontakte politiet. Du kan også anmelde en dyreværnssag ved selv at kontakte politiet. Hvis du vil anmelde forholdet til Fødevarestyrelsen kan du benytte en af disse formularer: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold [Klage over dyrehold] https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger [Klage over dyrlæger] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197059 [Dyreværnsloven] Jeg er dyrlæge Jeg er ikke dyrlæge (næste) (næste) https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrehold https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/FVST/Klage_over_dyrlaeger https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197059
Loading...
Ændret 4. december 2017