Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksempler på beskæftigelses- og rodematerialer til svin

​Det er et krav, at alle svin har adgang til beskæftigelses- og rodemateriale.

​​

Beskæftigelses- og rodemateriale i løbe- og kontrolafdelingen Beskæftigelses- og rodemateriale i løbe- og kontrolafdelingen – Dybstrøelse – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halm.png [Automatisk tildeling af halm] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png [Manuel tildeling af halm] – Halmhæk – Halmautomat – Dispenser med snittet halm, halmpiller, træpiller e.l. – Tildeling af træspåner e.l. på gulv – Tildeling af kompost, spagnum, muld, pektinaffald e.l. på gulv – Tildeling af reb på gulv – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png [Tildeling af træ på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv%20fx%20halmbriketter.png [Sammenpresset materiale tildelt på gulv, fx halmbriketter el. lign.] – Lodret holder med tildeling af trælægter el. lign. Beskæftigelses- og rodematerialer til svin Følgende er en ikke-udtømmende liste over eksempler på, hvordan dette krav kan opfyldes. Listen viser både eksempler på, hvordan man skal og ikke skal gøre. Beskæftigelses- og rodemateriale i drægtighedsstalden Da der i drægtighedsstalden er krav om strøelse, vil der i dette afsnit kun blive omtalt materialer, der kan opfylde både kravet om strøelse samt kravet om beskæftigelses- og rodemateriale. Er der ønske om yderligere tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale, se afsnittet om materialer i løbe- og kontrolafdelingen. Strøelse skal dække hele det lovpligtige sammenhængende areal med fast eller drænet gulv (1,3 m² pr. so og 0,95 m² pr. gylt). – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20dybstrøelse.png [Dybstrøelse] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halm.png [Automatisk tildeling af halm] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png [Manuel tildeling af halm] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20halmhæk.png [Halmhæk] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20træspåner.png [Træspåner el. lign.] Beskæftigelses- og rodemateriale i farestalden – Dybstrøelse – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png [Manuel tildeling af halm] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20halmhæk.png [Halmhæk] – Halmautomat – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20dispenser%20m%20snittet%20halm,%20halmpiller.png [Dispenser med snittet halm, halmpiller, træpiller el. lign.] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png [Tildeling af træspåner el. lign. på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20kompost,%20spagnum.png [Tildeling af kompost, spagnum, muld, pektinaffald el. lign. på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20reb.png [Tildeling af reb på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png [Tildeling af træ på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv%20fx%20halmbriket.png [Sammenpresset materiale tildelt på gulv, fx halmbriketter el. lign.] – Lodret holder med trærafter el. lign. – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20foder%20på%20gulv.png [Foder på gulv (NB! KUN TIL PATTEGRISENE)] Beskæftigelses- og rodemateriale i klimastalden og slagtesvinestalden – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20dybstrøelse.png [Dybstrøelse] – Automatisk tildeling af halm – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png [Manuel tildeling af halm] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20halmhæk.png [Halmhæk] – Halmautomat – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20dispenser%20med%20snittet%20halm,%20halmpiller.png [Dispenser med snittet halm, halmpiller, træpiller el. lign.] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halmpiller,%20træpiller.png [Automatisk tildeling af halmpiller, træpiller el. lign.] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png [Tildeling af træspåner på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20kompost,%20spagnum,%20muld.png [Tildeling af kompost, spagnum, muld, pektinaffald el. lign. på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20reb.png [Tildeling af reb på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png [Tildeling af træ på gulv] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv.png [Sammenpresset materiale tildelt på gulv, fx halmbriketter el. lign.] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20lodret%20holder%20med%20tildeling%20af%20trælægter.png [Lodret holder med tildeling af trælægter el. lign.] – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20foderautomat.png [Foderautomater] Beskæftigelses- og rodemateriale i ornestier – Dybstrøelse – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png [Manuel tildeling af halm] – Halmhæk – Halmautomat – Dispenser med snittet halm, halmpiller, tørpiller el. lign. – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png [Tildeling af træspåner på gulv] – Tildeling af halmbriketter el. lign. på gulv – Tildeling af kompost, sphagnum, muld, pektinaffald el. lign. på gulv – Tildeling af reb på gulv – http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png [Tildeling af træ på gulv] – Sammenpresset materiale tildelt på gulv fx halmbriketter el. lign. – Lodret holder med tildeling af trærafter el. lign. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Vejledninger/Juni%202019%20Vejledning%20om%20Dokumentation%20for%20halebid%20risikovurdering%20og%20besk%C3%A6ftigelses-%20og%20rodemateriale.pdf [Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer til svin] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Løb%20og%20kontrol%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv%20fx%20halmbriketter.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20dybstrøelse.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20halmhæk.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Drægtighed%20-%20træspåner.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20halmhæk.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20dispenser%20m%20snittet%20halm,%20halmpiller.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20kompost,%20spagnum.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20reb.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv%20fx%20halmbriket.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Farestald%20-%20foder%20på%20gulv.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20dybstrøelse.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20halmhæk.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20dispenser%20med%20snittet%20halm,%20halmpiller.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20aut.%20tildeling%20af%20halmpiller,%20træpiller.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20kompost,%20spagnum,%20muld.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20reb.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20sammenpresset%20materiale%20tildelt%20på%20gulv.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20lodret%20holder%20med%20tildeling%20af%20trælægter.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Klimastald%20-%20foderautomat.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20manuel%20tildeling%20af%20halm.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træspåner.png http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/02_Dyr/05_Svin/Beskæftigelses-%20og%20rodemateriale/Ornesti%20-%20tildeling%20på%20gulv%20af%20træ.png https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Vejledninger/Juni%202019%20Vejledning%20om%20Dokumentation%20for%20halebid%20risikovurdering%20og%20besk%C3%A6ftigelses-%20og%20rodemateriale.pdf
Loading...
Ændret 18. juli 2016