Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Alle fødevarevirksomheder skal lave en risikoanalyse. Det gælder også engrosvirksomheder - det vil sige virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Nogle små engrosvirksomheder kan benytte Fødevarestyrelsens blanketter og eksempel på egenkontrol til at lave deres risikoanalyse. De små engrosvirksomheder har dog ofte behov for yderligere risikoanalyse. Til hjælp for dette har Fødevarestyrelsen et skema, som du finder her i guiden.

Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem: • Virksomhedens fødevareaktiviteter • Risici forbundet med aktiviteterne • Styringsmuligheder – dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne i sidste ende bliver syge af at spise maden. Det kan fx handle om transport, opbevaring og sikring af fødevarerne. Risikoanalysen giver dig på den måde et overblik over de kritiske kontrolpunkter (CCP’er) i din virksomhed - og hvordan de skal styres - og over gode arbejdsgange (GAG’er). Fødevarestyrelsen forventer, at alle fødevarevirksomheder, herunder små engrosvirksomheder, har en risikoanalyse. Din risikoanalyse skal være tilgængelig ved kontrolbesøg. Brug blanketterne til risikoanalysen Find mere information om Fødevarestyrelsens risikoanalyseblanketter samt eksempel på egenkontrol i den generelle guide om, hvordan man som fødevarevirksomhed laver en risikoanalyse. Bemærk, at for engrosvirksomheder er det som hovedregel blanket nr. 1, 2 og 3, der er relevant. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx [Se Fødevarestyrelsens generelle guide om risikoanalyse for fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf[Se Fødevarestyrelsens eksempel på egenkontrol] Nogle engrosvirksomheder kan nøjes med at bruge blanketterne og eksemplet Det er fx: • Øl- og vanddepoter uden produktansvar • Engros kaffelagre uden produktansvar • Frugt og grønt grossister uden produktansvar • Oste og mælkelagre uden produktansvar • Små engrosvirksomheder med lager uden produktansvar • Engrosvirksomheder der samhandler emballerede ikke letfordærvelige fødevarer De fleste små engrosvirksomheder har brug for et ekstra skema som supplement til risikoanalysen For hovedparten af de små engrosvirksomheder er der behov for yderligere risikoanalyse. Til det formål har Fødevarestyrelsen et skema, som du finder her på siden sammen med et udfyldt eksempel. Hvis dine varer fx indeholder følgende, skal du udfylde skemaet som en del af din risikoanalyse: • Nitrit - det kan fx være forskellige kødprodukter. Vær opmærksom på de danske særregler. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx [Se mere information om nitrit]. • Bisphenol A - fra fødevarekontaktmaterialer • Transfedtsyrer Eksempler på forhold, der skal risikovurderes eller indgå i skemaet, hvis de er relevante for din engrosvirksomhed • Hvis du indkøber varer fra 3.-lande. • Hvis du beskæftiger dig med restriktionsvarer. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx [Se mere information om ikke-animalske fødevarer under restriktion]. • Hvis der er mulighed for kemiske, biologiske og fysiske forureninger af dine produkter. Dokumentation for analyseresultater med videre indgår som en del af risikoanalysen. Se eventuelt det store http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/PublishingImages/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf [risikoværktøj] samt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf [tjekliste for kemiske forureninger]. • Hvis der er risiko for pesticidrester i dine produkter. • FKM – Plast overensstemmelseserklæring. Relevant, hvis du importerer og sælger fødevarekontaktmaterialer. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx [Se mere information om fødevarekontaktmaterialer]. • En leverandørerklæring. Din leverandør skal være kendt af de kompetente myndigheder i det pågældende land. • Mærkningsoplysninger. Risikoanalysen skal indeholde information om, hvordan varerne mærkes, når du sælger dem videre. • Tilsætningsstoffer. Har din virksomhed mulighed for, at kontrollere indholdet og mængden af tilsætningsstoffer i forhold til EU-listen, fx ud fra datablade? • Findes der særlig lovgivning på den pågældende fødevare, fx olivenolie, vin, mineralvand/kildevand, økologiske fødevarer, børnemad, kosttilskud, varestandarter på animalske produkter med mere. • Registrerede transportører. Du skal sikre dig, at din transportør er registreret. Se skemaet, forklaring til skemaet samt et eksempel på et udfyldt skema http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Risikoanalyseskema%20små%20engrosvirksomheder.docx [Download Fødevarestyrelsens skema til yderligere risikoanalyse for små engrosvirksomheder] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Forklaring%20til%20risikoanalyseskema_små%20engros.docx [Download en vejledning til at udfylde skemaet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Eksempel%20på%20et%20udfyldt%20skema_lille%20engrosvirksomhed_kaffe.pdf [Download et eksempel på et udfyldt skema] - dette eksempel tager udgangspunkt i en mindre engrosvirksomhed, der importerer og sælger kaffe. §§ Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Det-skal-du-vide-om-egenkontrol-i-foedevarevirksomheder.aspx [Den store guide "Det skal du vide om egenkontrol i fødevarevirksomheder"] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx [Lovstof og regler om egenkontrol] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/PublishingImages/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Risikoanalyseskema%20små%20engrosvirksomheder.docx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Forklaring%20til%20risikoanalyseskema_små%20engros.docx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Eksempel%20på%20et%20udfyldt%20skema_lille%20engrosvirksomhed_kaffe.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Det-skal-du-vide-om-egenkontrol-i-foedevarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx
Loading...
Ændret 4. maj 2020