Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Alle fødevarevirksomheder skal lave en risikoanalyse. Det gælder også engrosvirksomheder - det vil sige virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Til hjælp for dette har Fødevarestyrelsen et skema, som du finder her i guiden.

 Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram


En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem:

 • ​Virksomhedens fødevareaktiviteter

 • Risici forbundet med aktiviteterne

 • Styringsmuligheder – dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne i sidste ende bliver syge af at spise maden. Det kan f.eks. handle om transport, opbevaring og sikring af fødevarerne.


Risikoanalysen giver dig på den måde et overblik over de kritiske kontrolpunkter (CCP’er) i din virksomhed - og hvordan de skal styres - og over gode arbejdsgange (GAG’er). Fødevarestyrelsen forventer, at alle fødevarevirksomheder, herunder små engrosvirksomheder, har en risikoanalyse. Din risikoanalyse skal være tilgængelig ved kontrolbesøg.


 Små engros​virksomheder


Små engos​virksomheder kan f.eks. være:

 • ​Øl- og vanddepoter
 • Kaffelagre og kafferisterier
 • Frugt og grønt grossister
 • Oste og mælkelagre
 • Små engrosvirksomheder med lager uden produktansvar – lagerhoteller.
 • Engrosvirksomheder og kontorvirksomheder der samhandler fødevarer


Hvad er produktansvar?

Produktansvar er det ansvar, du som virksomhed påtager dig, når du køber en fødevare i et andet land og markedsfører den i Danmark eller i andre lande. Du har også produktansvar, hvis din virksomhed selv producerer en fødevare og markedsfører i den Danmark eller i andre lande.


 Risikofaktor du skal være opmærksom på ved samhandel


Hvis dine varer f.eks. indeholder følgende, skal du udfylde skemaet som en del af din risikoanalyse:

 • Nitrit - det kan f.eks. være forskellige kødprodukter. Vær opmærksom på de danske særregler. Se mere information om nitrit.

 • Bisphenol A - fra fødevarekontaktmaterialer

 • Transfedtsyrer


 Eksempler på forhold, der skal risikovurderes eller indgå i skemaet, hvis de er relevante for din engrosvirksomhed


 • Hvis der er risiko for kemiske, biologiske og fysiske forureninger af dine produkter. Dokumentation for analyseresultater med videre indgår som en del af risikoanalysen. Se eventuelt det store risikoværktøj samt tjekliste for kemiske forureninger.

 • Hvis der er risiko for pesticidrester i dine produkter.

 • FKM – Plast overensstemmelseserklæring. Relevant, hvis du importerer og sælger fødevarekontaktmaterialer. Se mere information om fødevarekontaktmaterialer.

 • En leverandørerklæring. Din leverandør skal være kendt af de kompetente myndigheder i det pågældende land.

 • Mærkningsoplysninger. Risikoanalysen skal indeholde information om, hvordan varerne mærkes, når du sælger dem videre.

 • Tilsætningsstoffer. Har din virksomhed mulighed for, at kontrollere indholdet og mængden af tilsætningsstoffer i forhold til EU-listen, f.eks. ud fra datablade?

 • Findes der særlig lovgivning på den pågældende fødevare, f.eks. olivenolie, vin, mineralvand/kildevand, økologiske fødevarer, børnemad, kosttilskud, varestandarter på animalske produkter med mere.

 • Registrerede transportører. Du skal sikre dig, at din transportør er registreret.


 Se skemaet, forklaring til skemaet samt et eksempel på et udfyldt skema


Download Fødevarestyrelsens skema til yderligere risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Download en vejledning til at udfylde skemaet

Download et eksempel på et udfyldt skema - dette eksempel tager udgangspunkt i en mindre engrosvirksomhed, der importerer og sælger kaffe.


 §§


Denne vejledning bygger på lovgivning, som du finder her:

Lovstof og regler om egenkontrol

​​

Ændret 2. august 2022