Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes

​Hvordan din virksomhed skal registreres eller godkendes, afhænger af, hvilke aktiviteter virksomheden har. Svar på spørgsmålet nedenfor og se hvad du skal forholde dig til, når din virksomhed skal registreres eller godkendes af Fødevarestyrelsen.

Hvilke aktiviteter skal du have i din virksomhed? Vælg et af svarene fra A til F. Hvis du skal udføre aktiviteter, der står i to eller flere af de forskellige svarmuligheder, skal du vælge "Svar F". A. Jeg skal udelukkende sælge foder til kæledyr (selskabsdyr) i min detailhandel B. Jeg skal udføre en eller flere af følgende aktiviteter i min virksomhed: • sælge foder i en butik eller en anden form for detailhandel • handle med foder en gros • importere foder • eksportere foder • pakke foder • mærke foder • transportere foder • håndtere foder, fx maskinstationers aktiviteter • producere foder • blande foder (med eller uden tilsætningsstoffer) • tilsætte tilsætningsstoffer til foder • gøre noget, der ændrer foderets fysiske fremtoning C. Jeg er medejer af en landmandssammenslutning (I/S), foderforsyningsselskab eller lignende, og vi skal udføre en eller flere af følgende aktiviteter: • sælge eller videregive foder til en eller flere af selskabets ejere/interessenter • sælge eller videregive indkøbt foder • sælge eller videregive foderblandinger D. Jeg skal udføre en eller flere af følgende aktiviteter på mit landbrug: • købe og blande foder, som jeg vil sælge til andre • sælge foder, som jeg har købt • producere foder til andre E. Jeg skal udelukkende dyrke foderafgrøder til eget forbrug på mit landbrug, producere foder til eget forbrug på mit landbrug og/eller fodre eller afgræsse fødevareproducerende dyr. F. Jeg skal udføre flere af de aktiviteter, som jeg kan vælge her (Jeg vil fx gøre noget, der står i "Svar B", og noget, der står i "Svar D"). Din virksomhed skal ikke registreres som fodervirksomhed, hvis du udelukkende har detailsalg af foder til kæledyr Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ændrer på mærkningen af det foder, du sælger, sælger foder til andre virksomheder eller importerer foder fra lande uden for EU, har du ikke udelukkende detailsalg af foder. Du skal derfor registrere din virksomhed. Se, hvordan du gør, ved at gå ét trin tilbage og vælge det svar, der passer til dine aktiviteter. Din virksomhed skal ikke registreres som foderproducentvirksomhed, men formentlig som landbrug Se her, om dit landbrug skal registreres: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Registrering_og_godkendelse_fodervirksomhed/Sider/default.aspx [Registrering og godkendelse af fodervirksomhed – herunder landbrug] Du skal kontakte Fødevarestyrelsen, så vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du skal registreres, og om din virksomhed eventuelt skal godkendes Når en fodervirksomhed har flere forskellige foderaktiviteter, kan det godt være, at den både skal godkendes og registreres. Og nogle gange skal den måske godkendes og registreres efter flere forskellige sæt lovgivning, alt afhængig af hvilke aktiviteter den enkelte virksomhed har. Hvis du fx har et landbrug og ved siden af landbrugsaktiviteterne på bedriften fx driver transportvirksomhed, maskinstationvirksomhed eller gårdbutik med salg af foder, skal dit landbrug – ud over at være registreret som landbrug – også være registreret som fodervirksomhed, hvis de forskellige aktiviteter hører til i samme virksomhed (med samme CVR-nummer og P-nummer). Du skal derfor kontakte Fødevarestyrelsen, som kan vejlede dig om, hvilken lovgivning din virksomhed skal registreres efter, og om den eventuelt også skal godkendes. http://www.fvst.dk/kontakt [Kontakt Fødevarestyrelsen] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foderhygiejneforordningen] Skal du producere foder, der indeholder animalske biprodukter? Hvilke animalske biprodukter skal du anvende? Vælg et af svarene A-C: A. Fiskemel, blodprodukter og blodmel B. Andre typer af animalske biprodukter C. Jeg skal anvende et eller flere af de produkter, der står i svar A, samt et eller flere andre typer af animalske biprodukter Din virksomhed skal have et CVR-nummer og ét eller flere P-numre Fødevarestyrelsen identificerer og registrerer din virksomhed på CVR-nummer og P-numre. Har du ikke CVR- og P-nummer til din virksomhed, skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere på https://datacvr.virk.dk/data [CVR´s hjemmeside]. Hent og udfyld ansøgningsblanketten For at få din virksomhed registreret eller godkendt, skal du indsende et ansøgningsskema til Fødevarestyrelsen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx [Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed.] Du skal sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enhed/P-nummer i din virksomhed Hvis din virksomhed består af flere driftmæssigt adskilte enheder, fx tilknyttede lagre med særskilt adresse, skal hver enhed registreres eller godkendes særskilt. Du skal altså sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enkelt enhed. Send ansøgningsblanketten til Fødevarestyrelsen Du kan gå i gang, når... Hvis din virksomhed skal registreres, og du har sikret dig, at du overholder den gældende lovgivning, kan du gå i gang, så snart du har sendt din ansøgning til os. Hvis din virksomhed skal godkendes, skal Fødevarestyrelsen først kontrollere din virksomhed, før du kan gå i gang med de aktiviteter, der kræver godkendelse. Fødevarestyrelsen vender tilbage Hvis din virksomhed skal registreres, får du et registreringsbrev med posten efter ca. 14 dage. Hvis der går længere tid, vil du få besked om det. Hvis du har søgt om godkendelse, vil du få et brev, der bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning, og hvor der står, at du ikke må gå i gang med aktiviteterne, før Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg i din virksomhed. Du skal betale et gebyr for at blive registreret eller godkendt Her kan du læse mere om registreringsgebyr, årsgebyr og hvad du ellers skal betale for som fodervirksomhed: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedr%c3%b8rende-foder.aspx [Betaling vedrørende foder] Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder er offentlige https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Her kan du se lister over registrerede fodervirksomheder] Hvis du er i tvivl, om din virksomhed allerede er registreret, kan du se, om din virksomhed er på listen. Listerne bliver typisk opdateret en gang om måneden. Din virksomhed skal have et CVR-nummer og ét eller flere P-numre Fødevarestyrelsen identificerer og registrerer din virksomhed på CVR-nummer og P-numre. Har du ikke CVR- og P-nummer til din virksomhed, skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere på https://datacvr.virk.dk/data [CVR´s hjemmeside]. Hent og udfyld ansøgningsblanketten For at få din virksomhed registreret eller godkendt, skal du indsende et ansøgningsskema til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsblanketten er en pdf-fil, som du kan udfylde på skærmen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx [Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed] Du skal sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enhed/P-nummer i din virksomhed Hvis din virksomhed består af flere driftmæssigt adskilte enheder, fx tilknyttede lagre med særskilt adresse, skal hver enhed registreres eller godkendes særskilt. Du skal altså sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enkelt enhed. Send ansøgningsblanketten til Fødevarestyrelsen Du kan gå i gang, når... Hvis din virksomhed skal registreres, og du har du sikret dig, at du overholder den gældende lovgivning, kan du gå i gang, så snart du har sendt din ansøgning til os. Hvis din virksomhed skal godkendes, skal Fødevarestyrelsen først kontrollere din virksomhed, før du kan gå i gang med de aktiviteter, der kræver godkendelse. Fødevarestyrelsen vender tilbage Hvis din virksomhed skal registreres, får du et registreringsbrev med posten efter ca. 14 dage. Hvis der går længere tid, vil du få besked om det. Hvis du har søgt om godkendelse, vil du få et brev, der bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning, og hvor der står, at du ikke må gå i gang med aktiviteterne, før vi har været ude og kontrollere din virksomhed. Du skal betale et gebyr for at blive registreret eller godkendt Her kan du læse mere om registreringsgebyr, årsgebyr og hvad du ellers skal betale for som fodervirksomhed: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx [Betaling vedrørende foder] Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder er offentlige https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Her kan du se lister over registrerede fodervirksomheder] Hvis du er i tvivl, om din virksomhed allerede er registreret, kan du se, om din virksomhed er på listen. Listerne bliver typisk opdateret en gang om måneden. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foderhygiejneforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [TSE-forordningen] Din virksomhed skal have et CVR-nummer og ét eller flere P-numre Fødevarestyrelsen identificerer og registrerer din virksomhed på CVR-nummer og P-numre. Har du ikke CVR- og P-nummer til din virksomhed, skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere på https://datacvr.virk.dk/data [CVR´s hjemmeside]. Hent og udfyld ansøgningsblanketten For at få din virksomhed registreret eller godkendt, skal du indsende et ansøgningsskema til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsblanketten er en pdf-fil, som du kan udfylde på skærmen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx [Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed] Du skal sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enhed/P-nummer i din virksomhed Hvis din virksomhed består af flere driftmæssigt adskilte enheder, fx tilknyttede lagre med særskilt adresse, skal hver enhed registreres eller godkendes særskilt. Du skal altså sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enkelt enhed. Send ansøgningsblanketten til Fødevarestyrelsen Du skal også søge om godkendelse til at anvende animalske biprodukter i din virksomhed Hvis du anvender animalske biprodukter som råvarer i din produktion, fx råt kød, rå fisk, kødbenmel eller lignende, skal du have en udvidet godkendelse efter en lovgivning, der hedder Biproduktforordningen. For at få den, skal du, udover at sende en ansøgning om registrering/godkendelse af fodervirksomhed, også sende en ansøgning om at blive godkendt til at anvende animalske biprodukter. Du kan gå i gang, når... Hvis din virksomhed skal registreres, og du har du sikret dig, at du overholder den gældende lovgivning, kan du gå i gang, så snart du har sendt din ansøgning til os. Hvis din virksomhed skal godkendes, skal Fødevarestyrelsen kontrollere din virksomhed, før du kan gå i gang med de aktiviteter, der kræver godkendelse. Fødevarestyrelsen vender tilbage Hvis din virksomhed skal registreres, får du et registreringsbrev med posten efter ca. 14 dage. Hvis der går længere tid, vil du få besked om det. Hvis du har søgt om godkendelse, vil du få et brev, der bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning, og hvor der står, at du ikke må gå i gang med aktiviteterne, før Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg i virksomheden. Du skal betale et gebyr for at blive registreret eller godkendt Her kan du læse mere om registreringsgebyr, årsgebyr og hvad du ellers skal betale for som fodervirksomhed: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx [Betaling vedrørende foder] Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder er offentlige https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Her kan du se lister over registrerede fodervirksomheder] Hvis du er i tvivl, om din virksomhed allerede er registreret, kan du se, om din virksomhed er på listen. Listerne bliver typisk opdateret en gang om måneden. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx [Foderhygiejneforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx [Biproduktforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx [TSE-forordningen] Din virksomhed skal have et CVR-nummer og ét eller flere P-numre Fødevarestyrelsen identificerer og registrerer din virksomhed på CVR-nummer og P-numre. Har du ikke CVR- og P-nummer til din virksomhed, skal du henvende dig til Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere på https://datacvr.virk.dk/data [CVR´s hjemmeside]. Hent og udfyld ansøgningsblanketten For at få din virksomhed registreret eller godkendt, skal du indsende et ansøgningsskema til Fødevarestyrelsen. Ansøgningsblanketten er en pdf-fil, som du kan udfylde på skærmen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx [Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed] Du skal sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enhed/P-nummer i din virksomhed Hvis din virksomhed består af flere driftmæssigt adskilte enheder, fx tilknyttede lagre med særskilt adresse, skal hver enhed registreres eller godkendes særskilt. Du skal altså sende en udfyldt ansøgningsblanket for hver enkelt enhed. Send ansøgningsblanketten til Fødevarestyrelsen Du skal også søge om godkendelse til at anvende animalske biprodukter i din virksomhed Hvis du anvender animalske biprodukter som råvarer i din produktion, fx råt kød, rå fisk, kødbenmel eller lignende, skal du have en udvidet godkendelse efter en lovgivning, der hedder Biproduktforordningen. For at få den, skal du, udover at sende en ansøgning om registrering/godkendelse af fodervirksomhed, også sende en ansøgning om at blive godkendt til at anvende animalske biprodukter. Du kan gå i gang, når... Hvis din virksomhed skal registreres, og du har du sikret dig, at du overholder den gældende lovgivning, kan du gå i gang, så snart du har sendt din ansøgning til os. Hvis din virksomhed skal godkendes, skal Fødevarestyrelsen kontrollere din virksomhed, før du kan gå i gang med de aktiviteter, der kræver godkendelse. Fødevarestyrelsen vender tilbage Hvis din virksomhed skal registreres, får du et registreringsbrev med posten efter ca. 14 dage. Hvis der går længere tid, vil du få besked om det. Hvis du har søgt om godkendelse, vil du få et brev, der bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning, og hvor der står, at du ikke må gå i gang med aktiviteterne, før Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg i virksomheden. Du skal betale et gebyr for at blive registreret eller godkendt Her kan du læse mere om registreringsgebyr, årsgebyr og hvad du ellers skal betale for som fodervirksomhed: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx [Betaling og serviceydelser] Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder er offentlige https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx [Her kan du se lister over registrerede fodervirksomheder] Hvis du er i tvivl, om din virksomhed allerede er registreret, kan du se, om din virksomhed er på listen. Listerne bliver typisk opdateret en gang om måneden. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foderhygiejneforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Biproduktforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [TSE-forordningen] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og foderstofvirksomheder] Svar A Svar C Svar D Svar E Svar F (næste) (næste) (næste) Svar B (næste) Nej Ja Svar A Svar B Svar C (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (slut) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (slut) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Registrering_og_godkendelse_fodervirksomhed/Sider/default.aspx http://www.fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://datacvr.virk.dk/data http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedr%c3%b8rende-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx https://datacvr.virk.dk/data http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://datacvr.virk.dk/data http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofområdet-.aspx https://datacvr.virk.dk/data http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021