Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når en fødevarevirksomhed dyrker eller høster tang eller mikroalger

Hvis en fødevarevirksomhed ønsker at indsamle tang i naturen eller etablere et dyrkningsanlæg for tang i danske farvande, eller dyrke mikroalger, f.eks. dyrke mikroalger i rør, er det primærproduktion, og virksomheden skal registreres i Fødevarestyrelsen og i øvrigt overholde reglerne for hygiejne, kemiske forureninger, mærkning og fødevarekontaktmaterialer.

​​ Virksomheden skal registreres


Virksomheden skal registreres, hvis den vil indsamle, dyrke, høste, rense eller tørre tang eller dyrke, høste, rense eller tørre mikroalger

Hvis en virksomhed vil dyrke tang i havet (på liner eller i havbunden) eller på land eller indsamle tang i naturen, herunder som bifangst i forbindelse med erhvervsfiskeri, skal virksomheden registreres som primærproducent i Fødevarestyrelsen.


Registrering foregår ved at udfylde Den Digitale Registreringsblanket her.


Uanset om man vil registreres som primærproducent til at indsamle tang i naturen eller dyrke tang eller mikroalger, skal man i den digitale registreringsblanket vælge enten:

  • ”Virksomhedens kunder er først og fremmest den almindelige forbruger (detailvirksomhed, visse primærproducenter)” og aktiviteten: ”Biavler, salg af fødevarer indsamlet i naturen, fx svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende”,

    eller

  • ​”Virksomhedens kunder er først og fremmest andre fødevarevirksomheder (engrosvirksomhed, visse primærproducenter)” og aktiviteten: ”Indsamling i naturen, f.eks. svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende”


Læs mere om registrering i Autorisationsvejledningen.


Aktiviteter til primærproduktion

​Disse aktiviteter hører til primærproduktion:

- Rensning af tang
- Tørring af tang uden særlige foranstaltninger
- Tørring af tang ved hjælp af affugtere eller ovne
- Pakning af tang i poser med almindelig atmosfærisk luft
- Salg af tang til forbrugere, også via internettet
- Salg af tang til fødevarevirksomheder


 Registrering af restaurantejere eller andre fødevarevirksomheder


Restaurantejere eller andre fødevarevirksomheder, der anvender tang i virksomheden, er i forvejen registrerede hos Fødevarestyrelsen og skal ikke anmelde anvendelsen af tang som en væsentlig ændring eller særlig aktivitet.

Hvis virksomheden ønsker selv at indsamle eller dyrke tang, skal den registreres som alle andre primærproducenter – se ovenfor. Virksomheden har ansvar for, at det indsamlede tang ikke udgør en fare for fødevaresikkerheden.


 Virksomheden skal vurdere risici ved tang


Virksomheden skal vurdere risici ved den tang, som den vil markedsføre. Virksomheden bør f.eks. vurdere:

  • ​Er tangen høstet/dyrket i rent vand (mikrobiologi og kemi)?

  • Er det en tangart, der er egnet til konsum?

  • Er der indhold af uorganisk arsen, jod, cadmium, kainsyre og eventuelle andre uhensigtsmæssige indholdsstoffer i tangen?

Tangen må ikke være sundhedsskadelig eller uegnet til menneskeføde. Derfor skal virksomheden vurdere risiciene, eventuelt med hjælp fra konsulenter eller videnskabelige institutioner.

I nogle tilfælde skal virksomheden være opmærksom på, at der kan være tale om nye fødevarer (Novel Food), som kræver en sikkerhedsvurdering og godkendelse i EU inden markedsføring. Det kan være aktuelt, hvis det er tangarter eller mikroalger, som man ikke har tradition for at spise i Nordeuropa.


 Andre myndigheder skal muligvis kontaktes


Virksomheden skal være opmærksom på, at der kan være andre myndigheder, der skal kontaktes, hvis man ønsker at indsamle eller dyrke tang, f.eks. Kystdirektoratet og Fiskeristyrelsen.​

​​


Ændret 28. juli 2022