Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger

​Ernærings- og sundhedsanprisninger er frivillige oplysninger, man kan give i forbindelse med markedsføringen af fødevarer. Ernæringsanprisninger siger noget om fødevarens ernæringsmæssige sammensætning. Sundhedsanprisninger siger noget om den effekt, en fødevare eller et stof har på kroppen.

​​​​​​​​​​​Hvilken type anprisning handler det om? 

 • ​​​​Sundhedsanprisning, fx "Vitamin C bidrager til at vedligeholde et normalt fungerende immunsystem"
 • ​Ernæringsanprisning, fx "Fedtreduceret" eller "Sukkerfri"

Sundhedsanprisning

 H​vad er sundhedsanprisning?

Sundhedsanprisninger er budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af en fødevare eller et stof og en effekt på sundheden.

Eksempler på sundhedsanprisninger er:

 • ​​"Vitamin C bidrager til at vedligeholde et normalt fungerende immunsystem"
 • "Plantesteroler har vist sig at sænke kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom"

To slags sundhedsanprisninger

Der findes to typer af sundhedsanprisninger, som kaldes henholdsvis for artikel 13- og artikel 14- anprisninger.

Artikel 13-anprisninger beskriver eller henviser til:

 • ​et nærings- eller andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner, eller
 • psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, eller
 • en slankende virkning eller vægtkontrol, nedsat sultfølelse, øget mæthedsfornemmelse eller en reduktion af kostens energiindhold

Artikel 14-anprisninger beskriver eller henviser til:
 • ​en reduceret risiko for sygdom (dvs. reduktio​n af en risikofaktor), eller
 • børns udvikling og sundhed​

 Det er kun tilladt at anvende godkendte sundhedsanprisninger

Det er kun tilladt at anvende ​​de sundhedsanprisninger, der er godkendt. De sundhedsanprisninger, der er blevet godkendt (og afvist) fremgår af EU-Kommissionens fællesskabsregister. Du kan søge på næringsstof, madvare eller andre relevante ord. I dette register vises nummeret på den relevante forordning til hver anprisning.

Når du bruger anprisningerne er det et krav, at fødevaren opfylder de særlige anvendelsesbetingelser, der er angivet i relation til hver anprisning. Bemærk desuden, at det kun er tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på produkter, når en række særlige betingelser er opfyldt. De særlige betingelser findes i anprisningsforordningens kapitel 3-5.


Forordningerne om godk​endte og afviste sundhedsanprisninger findes via EU-Kommissionens register. Du kan også finde dem på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.​

Må man bruge sundhedsanprisninger på alkoholholdige drikkevarer?

Det er ikke tilladt at anvende sundhedsan​​​​prisninger på drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol.

Må man bruge sundhedsanprisninger på modermælkserstatning?

Det er som udgangspunkt ikke tillladt a​t anvende sundhedsanprisninger på modermælkserstatning.


Må man bruge sundhedsanprisninger på tilskudsblanding eller børnemad?

På tilskuds​​blandinger og børnemad må der kun bruges såkaldte artikel 14 (1) b-anprisninger. I EU-Kommissionens fællesskabsregister er det muligt at se, om en bestemt anprisning er en artikel 14 (1) b-anprisning, og man vil ud fra bl.a. betingelser for anvendelse se om, hvorvidt anprisningen kan anvendes på tilskudsblandinger og børnemad.


 Du må ikke angive, at produktet forebygger eller virker mod sygdomme

​Det er forbudt at tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. Dette fremgår af mærkningsforordningens artikel 7, stk. 3.

For sundhedsanprisninger, der er omfattet af kategorien ”reduceret risiko for sygdom”, jf. artikel 14, stk. 1 a, er det ikke tilladt at henvise til, at en fødevare eller en bestanddel af en fødevare reducerer risiko for sygdom.

Sundhedsanprisninger i denne kategori giver mulighed for at henvise til, at en fødevare kan påvirke en risikofaktor for udvikling af en sygdom. Læs mere i Vejledning om anprisningsforordningen, afsnit 5.1.2.


Anprisninger i "venteposition" – planter og koffein mv.

EU-Kommissionen ha​r i forbindelse med etableringen af artikel 13-listen (en liste med over 200 godkendte sundhedsanprisninger, der nu findes i EU-Kommissionens fællesskabsregister), valgt at udskyde vurderingerne af de anprisninger, der vedrører planter. Disse anprisninger er blevet sat i "venteposition".

Samtidig er godkendelsesprocessen endnu ikke afsluttet for en række andre anprisninger, som der blev ansøgt om i forbindelse med etableringen af artikel 13-listen. Det gælder blandt andet visse anprisninger vedr. koffein.

ID-numrene på de anprisninger, der afventer en endelig stillingtagen, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

Disse anprisninger er fortsat underlagt overgangsbestemmelserne i anprisningsforordningen.


Find listen over anprisning​er (ID-numre), der afventer endelig stillingtagen.

Du kan evt. finde nærmere oplysninger om de pågældende ID-numre på EFSA’s hjemmeside (EFSA’s Register of Questions)

 ​Må man forklare eller ændre på formuleringen af de godkendte sundhedsanprisninger?

De anprisninger, der er godken​dt, er inden godkendelsen blevet vurderet af EFSA. Der er derfor dokumentation for udsagnene.

En del af anprisningerne er meget tekniske, og det kan være fristende at ændre på ordlyden eller komme med supplerende forklaringer til den godkendte anprisning. Du skal dog være særdeles varsom med at gøre dette, idet der er stor risiko for, at den ændrede ordlyd eller den supplerende forklaring ikke falder indenfor det videnskabelige grundlag, der er basis for den godkendte anprisning.

Uspecifikke anprisninger

Uspecifikke anprisninger som fx ”​godt for maven” eller ”kvikker op” må kun anvendes, hvis der samtidig anvendes en godkendt relateret sundhedsanprisning.

Du kan læse mere om dette i Vejledning om anprisningsforordningen samt i Kommissionens retningslinjer for gennemførelsen af særlige betingelser for sundhedsanprisninger som fastsat i artikel 10 i anprisningsforordningen.

Se mere under Vejledninger og retningslinjer på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

Hvis et udsagn klart opfattes som "for sjov", behøver dette ikke at være omfattet af anprisningsreglerne. Du kan læse mere om dette i Vejledning om anprisningsforordningen, afsnit 3.3.1.​

Fleksibilitet i ordlyd

Læs mere om variation i ordlyd i Vejlednin​​g om anprisningsforordningen, afsnit 5.1.3, samt medlemstaternes vejledning ”Health claims – flexibility of wording principles, 14 Dec 2012”.

Se under Vejledninger og retningslinjer på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

Link til EFSAs vurderinger​

Du må gerne fra fx en hjemmeside linke til den EFSA-vurd​ering, der ligger til grund for en bestemt anprisning. Du skal dog være meget påpasselig, hvis du vælger kun at gengive en del af vurderingen, da den del, du gengiver, i så fald skal være i overensstemmelse med anprisningsforordningen.


 Vær opmærksom på de supplerende mærkningskrav

Hvis der anvendes sundhedsanprisninger på et produkt, er det et krav, at mærkningen indeholder en række obligatoriske oplysninger. Disse oplysninger sk​al gives i præsentationen eller i reklamen for produktet, hvis der ikke findes en traditionel mærkning. De obligatoriske oplysninger er:

 • ​en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil
 • ​den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning
 • hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren, og
 • en passende advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder

Særligt for anprisningen af en reduceret risiko for sygdom

Ved brug af anprisninger o​​m en reduceret risiko for sygdom (artikel 14 (1) a) er der særlige supplerende mærkningskrav. Mærkningen skal da indeholde en angivelse af:


 • ​at den sygdom, som anprisningen vedrører, kan skyldes mange risikofaktorer, og at en ændring af en af disse risikofaktorer ikke nødvendigvis har en gavnlig virkning.
Denne angivelse skal gives i præsentationen eller rekla​​men for produktet, hvis produktet fx sælges uemballeret og der derfor ikke findes en traditionel mærkning. Man skal også være opmærksom på, at ved fjernsalg skal alle obligatoriske oplysninger være tilgængelige for forbrugeren inden køb af fødevaren. Læs mere i Vejledning om anprisningsforordningen, afsnit 7.3.1, samt i Kommissionens retningslinjer for gennemførelsen af særlige betingelser for sundhedsanprisninger som fastsat i artikel 10 i anprisningsforordningen.

Se mere under Vejledninger og retningslinjer på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

 Der er krav om næringsdeklaration

Når du bruger ern​​ærings- og sundhedsanprisninger, er der krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration, hvis der er tale om en færdigpakket fødevare.


§§

Denne side er lavet på baggrund af reglerne fo​​r ernærings- og sundhedsanprisninger samt de generelle mærkningsregler. En oversigt over reglerne findes på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

Ernær​ingsanprisning

 Det er kun tilladt at anvende godkendte ernæringsanprisninger

Det er kun tilladt at anv​ende de ernæringsanprisninger, der er godkendt. Dem finder du i anprisningsforordningens bilag.

​Du kan finde anprisningsforordningen på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

Du kan godt bruge andre "variationer" af de anprisninger, der er listet i bilaget, hvis variationerne har den samme mening for forbrugeren. Det betyder, at det fx er tilladt at bruge anprisningen ”fedtfattig”, selvom den ikke er på listen, da ”fedtfattig” betyder det samme for forbrugeren som ”lavt fedtindhold”, der er på listen.

Bemærk dog, at det ikke er tilladt at anvende forstærkende ord som fx ”meget”, ”super” og ”mere” i tilknytning til anprisningerne. Dette skyldes, at de forstærkende ord giver anprisningen en anden betydning.

For anvendelse af de officielle kostråd i markedsføringen af fødevarer, læs mere i Vejledning om anprisningsforordningen (afsnit 3.6). Vejledningen kan du finde på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

Vær opmærksom på særlige betingelser

Det er kun tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på produkter, når en række særlige betingelser er opfyldt. De særlige betingelser findes i anprisningsforordningens kapitel 3-5.

Må man bruge ernæringsanprisninger på alkoholholdige drikkevarer?​

For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. er det kun tilladt at bruge de ernæringsanprisninger, der henviser til et lavt alkoholindhold eller et nedsat alkohol- eller energiindhold.

Det er dermed kun lovligt at bruge følgende ernæringsanprisninger på alkoholholdige drikkevarer:

 • "Energir​educeret"
 • "Nedsat alkoholindhold" (Light/Let)
 • "Lavt alkoholindhold"

Alle andre ernæringsanprisninger er forbudt på alkoholiske drikkevarer.

Anprisning af ingredienser, fx "med havre", "indeholder fuldkorn" eller "tilsat blåbær"

Anprisninger af de almindelige ingredienser, som et produkt indeholder, er ikke ernæringsanprisninger. Et produkt, der indeholder havre kan derfor lovligt anprises fx "med havre", såfremt de generelle mærkningsregler er overholdt.

Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

Bemærk at en anprisning af indholdet af et næringsstof eller af et andet stof med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning fx "indeholder betaglukaner" vil være en ernæringsanprisning. En sådan anprisning kan kun anvendes, hvis de betingelser, der gælder for anvendelse af ernæringsanprisningen "Indeholder [navn på næringsstof eller andet stof]", er overholdt.

 Anvendelsesbetingelserne skal være opfyldt

Når du bruger anprisningerne, er det et krav, at fødevaren opfylder de særlige anvendelsesbetingelser, der er angivet i anprisningsforordningens bilag i relation til hver enkelt anprisning.

Dette betyder fx, at et produkt, der anprises med ”lavt fedtindhold”, skal overholde kravet om, at der højst må være 3g fedt pr. 100g (for en fast fødevare) eller højst 1,5 g fedt pr. 100 ml (for en væske).

For nogle anprisninger stilles der i anvendelsesbetingelserne særlige krav til, hvor stor reduktionen/øgningen skal være i forhold til andre produkter. Dette er tilfældet for anprisningerne:

 • energiredu​ceret
 • forøget indhold af [navn på næringsstoffet]
 • reduceret indhold af [navn på næringsstoffet] og
 • LIGHT/LET

For at kunne vurdere, om dette krav er overholdt, skal der sammenlignes med en række fødevarer, der tilhører den samme kategori, dvs. lignende produkter. Der skal sammenlignes med produkter, der er repræsentative for det danske marked.

Læs mere i vejledningen om anprisningsforordningen (afsnit 4). Du kan finde vejledningen på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.

 Du må ikke fremhæve en egenskab, der gælder for alle lignende fødevarer

Det er ikke tilladt at anprise en bestemt egenskab, hvis lignende produkter altid har denne egenskab. Det skyldes, at anprisningen i dette tilfælde vil være vildledende for
forbrugerne. Fx er det ikke tilladt at anprise en sodavand som fedtfri, fordi sodavand i sin natur altid er fedtfri.

 Der er krav om næringsdeklaration

Når du bruger ernærings- og sundhedsanprisninger, er der krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration, hvis der er tale om en færdigpakket fødevare.

Læs mere i guide om næringsdeklaration

§§

Denne side er lavet på baggrund af reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger samt de generelle mærkningsregler. En oversigt over reglerne findes på siden Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof.​​


Ændret 9. februar 2023