Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger

​Ernærings- og sundhedsanprisninger er frivillige oplysninger, man kan give i forbindelse med markedsføringen af fødevarer. Ernæringsanprisninger siger noget om fødevarens ernæringsmæssige sammensætning. Sundhedsanprisninger siger noget om den effekt, en fødevare eller et stof har på kroppen.

Hvilken type anprisning handler det om? 1. Ernæringsanprisning, fx "Fedtreduceret" eller "Sukkerfri" eller 2. Sundhedsanprisning, fx "Vitamin C bidrager til at vedligeholde et normalt fungerende immunsystem" Det er kun tilladt at anvende godkendte ernæringsanprisninger Det er kun tilladt at anvende de ernæringsanprisninger, der er godkendt. Dem finder du i anprisningsforordningens bilag. ​Du kan finde anprisningsforordningen på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. Du kan godt bruge andre "variationer" af de anprisninger, der er listet i bilaget, hvis variationerne har den samme mening for forbrugeren. Det betyder, at det fx er tilladt at bruge anprisningen ”fedtfattig”, selvom den ikke er på listen, da ”fedtfattig” betyder det samme for forbrugeren som ”lavt fedtindhold”, der er på listen. Bemærk dog, at det ikke er tilladt at anvende forstærkende ord som fx ”meget”, ”super” og ”mere” i tilknytning til anprisningerne. Dette skyldes, at de forstærkende ord giver anprisningen en anden betydning. For anvendelse af de officielle kostråd i markedsføringen af fødevarer, læs mere i Vejledning om anprisningsforordningen (afsnit 3.6). Vejledningen kan du finde på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. Hvad er en sundhedsanprisning? Sundhedsanprisninger er budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af en fødevare eller et stof og en effekt på sundheden. Eksempler på sundhedsanprisninger er: • "Vitamin C bidrager til at vedligeholde et normalt fungerende immunsystem" • "Plantesteroler har vist sig at sænke kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom" Anvendelsesbetingelserne skal være opfyldt Når du bruger anprisningerne, er det et krav, at fødevaren opfylder de særlige anvendelsesbetingelser, der er angivet i anprisningsforordningens bilag i relation til hver enkelt anprisning. Dette betyder fx, at et produkt, der anprises med ”lavt fedtindhold”, skal overholde kravet om, at der højst må være 3g fedt pr. 100g (for en fast fødevare) eller højst 1,5 g fedt pr. 100 ml (for en væske). For nogle anprisninger stilles der i anvendelsesbetingelserne særlige krav til, hvor stor reduktionen/øgningen skal være i forhold til andre produkter. Dette er tilfældet for anprisningerne: • energireduceret • forøget indhold af [navn på næringsstoffet] • reduceret indhold af [navn på næringsstoffet] og • LIGHT/LET For at kunne vurdere, om dette krav er overholdt, skal der sammenlignes med en række fødevarer, der tilhører den samme kategori, dvs. lignende produkter. Der skal sammenlignes med produkter, der er repræsentative for det danske marked. Læs mere i vejledningen om anprisningsforordningen (afsnit 4). Du kan finde vejledningen på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. Du må ikke fremhæve en egenskab, der gælder for alle lignende fødevarer Det er ikke tilladt at anprise en bestemt egenskab, hvis lignende produkter altid har denne egenskab. Det skyldes, at anprisningen i dette tilfælde vil være vildledende for forbrugerne. Fx er det ikke tilladt at anprise en sodavand som fedtfri, fordi sodavand i sin natur altid er fedtfri. Der er krav om næringsdeklaration Når du bruger ernærings- og sundhedsanprisninger, er der krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration, hvis der er tale om en færdigpakket fødevare. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx [Læs mere i guide om næringsdeklaration] §§ Denne side er lavet på baggrund af reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger samt de generelle mærkningsregler. En oversigt over reglerne findes på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. Det er kun tilladt at anvende godkendte sundhedsanprisninger Det er kun tilladt at anvende de sundhedsanprisninger, der er godkendt. De sundhedsanprisninger, der er blevet godkendt (og afvist) fremgår af EU-Kommissionens fællesskabsregister. Du kan søge på næringsstof, madvare eller andre relevante ord. I dette register vises nummeret på den relevante forordning til hver anprisning. Når du bruger anprisningerne er det et krav, at fødevaren opfylder de særlige anvendelsesbetingelser, der er angivet i relation til hver anprisning. Bemærk desuden, at det kun er tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på produkter, når en række særlige betingelser er opfyldt. De særlige betingelser findes i anprisningsforordningens kapitel 3-5. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home [Find EU-Kommisionens fællesskabsregister her] Forordningerne om godkendte og afviste sundhedsanprisninger findes via EU-Kommissionens register. Du kan også finde dem på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. Anprisninger i "venteposition" – planter og koffein mv. EU-Kommissionen har i forbindelse med etableringen af artikel 13-listen (en liste med over 200 godkendte sundhedsanprisninger, der nu findes i EU-Kommissionens fællesskabsregister), valgt at udskyde vurderingerne af de anprisninger, der vedrører planter. Disse anprisninger er blevet sat i "venteposition". Samtidig er godkendelsesprocessen endnu ikke afsluttet for en række andre anprisninger, som der blev ansøgt om i forbindelse med etableringen af artikel 13-listen. Det gælder blandt andet visse anprisninger vedr. koffein. ID-numrene på de anprisninger, der afventer en endelig stillingtagen, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside. Disse anprisninger er fortsat underlagt overgangsbestemmelserne i anprisningsforordningen. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf [Find listen over anprisninger (ID-numre), der afventer endelig stillingtagen]. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13 [Du kan evt. finde nærmere oplysninger om de pågældende ID-numre på EFSA’s hjemmeside (EFSA’s Register of Questions)] Må man forklare eller ændre på formuleringen af de godkendte sundhedsanprisninger? De anprisninger, der er godkendt, er inden godkendelsen blevet vurderet af EFSA. Der er derfor dokumentation for udsagnene. En del af anprisningerne er meget tekniske, og det kan være fristende at ændre på ordlyden eller komme med supplerende forklaringer til den godkendte anprisning. Du skal dog være særdeles varsom med at gøre dette, idet der er stor risiko for, at den ændrede ordlyd eller den supplerende forklaring ikke falder indenfor det videnskabelige grundlag, der er basis for den godkendte anprisning. Vær opmærksom på de supplerende mærkningskrav Hvis der anvendes sundhedsanprisninger på et produkt, er det et krav, at mærkningen indeholder en række obligatoriske oplysninger. Disse oplysninger skal gives i præsentationen eller i reklamen for produktet, hvis der ikke findes en traditionel mærkning. De obligatoriske oplysninger er: • en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil • den mængde af fødevaren og det forbrugsmønster, der skal til for at opnå den anpriste gavnlige virkning • hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren, og • en passende advarsel mod produkter, som kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages i for store mængder Der er krav om næringsdeklaration Når du bruger ernærings- og sundhedsanprisninger, er der krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration, hvis der er tale om en færdigpakket fødevare. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx [Læs mere i guide om næringsdeklaration] Du må ikke angive, at produktet forebygger eller virker mod sygdomme Det er forbudt at tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber. Dette fremgår af mærkningsforordningens artikel 7, stk. 3. For sundhedsanprisninger, der er omfattet af kategorien ”reduceret risiko for sygdom”, jf. artikel 14, stk. 1 a, er det ikke tilladt at henvise til, at en fødevare eller en bestanddel af en fødevare reducerer risiko for sygdom. Sundhedsanprisninger i denne kategori giver mulighed for at henvise til, at en fødevare kan påvirke en risikofaktor for udvikling af en sygdom. Læs mere i Vejledning om anprisningsforordningen, afsnit 5.1.2. 1. Ernæringsanprisning 2. Sundhedsanprisning (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx
Loading...
Ændret 15. november 2018