Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du vil benytte tilsætningsstoffer i fødevarer

Reglerne for anvendelse af tilsætningsstoffer (E-numre) er EU-harmoniserede. Alle tilsætningsstoffer er risikovurderet og godkendt i bestemte mængder til bestemte fødevarer. ​

Hvilke fødevarer vil du benytte tilsætningsstoffer i? Du må som udgangspunkt ikke bruge tilsætningsstoffer i uforarbejdede fødevarer Uforarbejdede fødevarer må som udgangspunkt ikke indeholde tilsætningsstoffer. Dog er der undtagelser fra denne regel, og dette fremgår af EU-listen. https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS [Du finder EU-listen her] Du skal følge EU-listen Af EU-listen fremgår det hvilke tilsætningsstoffer, der må anvendes i fødevarer. Det er disse regler, du skal følge. Der er en række tilsætningsstoffer, der generelt er tilladte til brug i forarbejdede fødevarer i en mængde, der er tilstrækkelig for at opnå den ønskede effekt. Du kan læse mere i EU-listen. https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS [Du finder EU-listen her] Du skal overholde reglerne for hver enkel ingrediens Sammensatte fødevarer må tilsættes de tilsætningsstoffer, som er tilladt for hver enkel ingrediens. Nogle sammensatte fødevarer og tilladte tilsætningsstoffer fremgår af EU-listens fødevarekategorier. Hvis en sammensat fødevare fremgår af EU-listen, må den både indeholde de stoffer, der er tilladt for hver enkel ingrediens, og de stoffer, der står i EU-listen under den relevante fødevarekategori. https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS [Du finder EU-listen her] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:da:PDF [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202 [Bekendtgørelse nr. 1044 af 4. september 2015 om tilsætninger mv. til fødevarer] Uforarbejdede fødevarer Forarbejdede fødevarer Sammensatte fødevarer (næste) (næste) (næste) https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:da:PDF https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202
Loading...
Ændret 15. november 2018