Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal mærke tilsætningsstoffer i fødevarer

 

Hvilke fødevarer indgår tilsætningsstofferne i Du skal altid overholde de generelle mærkningsregler 1. Tilsætningsstoffer, der anvendes i en fødevare, skal angives i ingredienslisten på den færdigpakkede fødevare. 2. Tilsætningsstoffer skal mærkes med tilsætningsstofkategori (fx 'Farvestof' eller 'Konserveringsstof') samt E-nummer eller specifik kemisk betegnelse. For eksempel: Farvestof: E 120 eller farvestof: carmin. 3. Mærkningen skal være på dansk. https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS [Se EU-listen her] Du skal være opmærksom på - og overholde de specifikke mærkningsregler for tilsætningsstoffer §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 [Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning mv. af fødevarer] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202 [Bekendtgørelse nr. 1045 af 4. september 2015 om tilsætninger mv. til fødevarer] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:da:PDF [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer] Sælgeren skal kunne oplyse om de anvendte tilsætningsstoffer Sælger man fødevarer uemballeret ved salg over disk, skal sælgeren kunne oplyse om de anvendte tilsætningsstoffer. For fødevarer der fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning, skal forsynes med oplysningen "tilsætningsstoffer anvendt". Forretningen skal på forlangende udlevere en fortegnelse over de tilsætningsstoffer, der er anvendt i fødevaren. Tilsætningsstofferne skal være udvundet af et stof, der eksisterer i naturen Der er mulighed for at mærke med anprisningen "naturlig" i forbindelse med tilsætningsstoffer, hvis stofferne er udvundet af et stof, som eksisterer i naturen, enten ved traditionelle fødevareforarbejdningsprocesser eller ved en egnet fysisk proces. Tilsætningsstoffer fra naturlige kilder er ikke sundere end syntetisk fremstillet tilsætningsstoffer og derfor må produkter ikke anprises på en sådan måde, at de virker sundere end tilsvarende produkter med ikke-naturlige tilsætningsstoffer. Færdigpakkede fødevarer Fødevarer til salg over disk Fødevarer med naturlige tilsætningsstoffer (næste) (næste) (næste) (næste) https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:da:PDF
Loading...
Ændret 15. november 2018