Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal mærke tilsætningsstoffer i fødevarer

Nedenfor kan du vælge, hvilke fødevarer tilsætningsstofferne indgår i og læse mere om mærkningsreglerne.

​​Fødevarer med naturlige tilsætningsstoffer:

 Tilsætningsstofferne skal være udvundet af et stof, der eksisterer i naturen

Der er mulighed for at mærke med anprisningen "naturlig" i forbindelse med tilsætningsstoffer, hvis stofferne er udvundet af et stof,​ som eksisterer i naturen, enten ved traditionelle fødevareforarbejdningsprocesser eller ved en egnet fysisk proces.

Tilsætningsstoffer fra naturlige kilder er ikke sundere end syntetisk fremstillet tilsætningsstoffer og derfor må produkter ikke anprises på en sådan måde, at de virker sundere end tilsvarende produkter med ikke-naturlige tilsætningsstoffer.

Mere om egnet fysisk procesFærdigpakkede fødevarer:​

 Du skal altid overholde de generelle mærkningsregler


1. Tilsætningsstoffer, der anvendes i en fødevare, skal angives i ingredienslisten på den færdigpakkede fødevare.

2. Tilsætningsstoffer skal mærkes med tilsætningsstofkategori (fx 'Farvestof' eller 'Konserveringsstof') samt E-nummer eller specifik kemisk betegnelse. For eksempel: Farvestof: E 120 eller farvestof: carmin.

3. Mærkningen skal være på dansk.

Se EU-listen her

 Du skal være opmærksom på - og overholde de specifikke mærkningsregler for tilsætningsstoffer


Særligt for farvestoffer

Hvis en fødevare indeholder farvestoffer tartrazin (E 102), quinolin gult (E 104), Sunset yellow (E 110), Azrubin (E 122), Pnceau 4R (E 124), Allura Red (E 129), skal følgende advarselsmærkning anføres: "Kan have negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne."


Særligt for svovldioxid og sulfitter

Svovldioxid og sulfitter (E 220-224, 226-228) er allergene og skal mærkes som sådan, hvis der er mere end 10 mg/kg til stede i fødevaren. Her skal alle kilder til svovldioxid og sulfitter medregnes.


Særligt for sødestoffer

- Aspartam
Skal mærkes med: "Indeholder phenylalaninkilde"

- Polyoler
Hvis en fødevare indeholder mere end 10% polyoler skal den udstyres med mærkningen ”Kan virke afførende”

- Sødestoffer til bordbrug
Skal indeholde angivelsen: "Sødestof til bordbrug på basis af" fulgt af navnet eller navnene på de sødestoffer, der indgår i produktet.


 §§


Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning mv. af fødevarer

Bekendtgørelse nr. 1045 af 4. september 2015 om tilsætninger mv. til fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer

Fødevarer til salg over disk:

 Sælgeren skal kunne oplyse om de anvendte tilsætningsstoffer

Sælger man fødevarer uemballeret ved salg over disk, skal sælgeren kunne oplyse om de anvendte tilsætningsstoffer.

For fødevarer der fremstilles, pakkes og udbydes til salg i samme detailforretning, skal forsynes med oplysningen "tilsætningsstoffer anvendt". Forretningen skal på forlangende udlevere en fortegnelse over de tilsætningsstoffer, der er anvendt i fødevaren.
​​​​

Ændret 10. november 2022