Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Når du skal have godkendt et midlertidigt kontrolsted til import af ikke-animalsk foder

​Importpartier af ikke-animalsk foder med særlige importrestriktioner og ikke-animalsk foder, der er underlagt reglerne om mere intensiv importkontrol, kan som udgangspunkt kun importkontrolleres på et midlertidigt kontrolsted, som Fødevarestyrelsen har godkendt. For at få godkendt et kontrolsted, skal din virksomhed sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. I denne guide kan du læse, hvordan du får godkendt et midlertidigt kontrolsted, og hvilke fysiske krav der stilles til stedet.

Du skal forinden kontakte SKAT For at du kan få bestemmelsesstedet for importsendingen godkendt som midlertidigt kontrolsted, skal bestemmelsesstedet forinden være godkendt til midlertidig oplæggelse hos SKAT. Du skal vedlægge dokumentation for dette, når du sender din ansøgning til Fødevarestyrelsen. SKAT's godkendelse får du ved at ansøge til den regionale told- og skattemyndighed. Du skal have de rette faciliteter på bestemmelsesstedet Følgende krav til den fysiske indretning skal være opfyldt på det sted/den virksomhed, der ønskes godkendt til gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol (bl.a. visuel kontrol og prøvetagning): a) Kontrolstedet kan godkendes af Fødevarestyrelsen, hvis stedet har de nødvendige faciliteter, herunder aflæsningsudstyr og mulighed for at foretage aflæsning og prøveudtagning på et afskærmet eller overdækket sted, hvis dette er påkrævet. b) Oplagslokalet/-området må ikke anvendes til anden samtidig opbevaring af foder eller fødevarer. Hvis der opbevares andet foder eller andre fødevarer på adressen, skal oplagslokalet/-området være isoleret fra denne opbevaring. c) Lokalet skal være indrettet med egnede områder til kontrollen, herunder med et bord til inspektion og pakning af prøver, og med tilstrækkeligt lys. d) Faciliteterne på kontrolstedet skal sikre, at varerne kan opbevares uden risiko for, at de ændres eller tages i brug, før produktet er frigivet af Fødevarestyrelsen. Send din ansøgning i god tid Førstegangsimportører af ikke-animalske produkter på http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx [Importkontrollisten for foder] skal så vidt muligt 14 dage inden første import søge Fødevarestyrelsen om at få godkendt deres 1. oplagringssted i Danmark som midlertidigt kontrolsted. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Godkendelse-som-midlertidigt-kontrolsted-for-foder.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Blanket til ansøgning om godkendelse som midlertidigt kontrolsted for foder finder du her] Du kan sende din ansøgning via: Post: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup http://www.fvst.dk/kontakt [Send ansøgningen elektronisk] Fax: 72 27 65 01 Når du har fået godkendt et midlertidig kontrolsted Når du har fået godkendt et midlertidigt kontrolsted, gælder godkendelsen frem til det tidspunkt, hvor der er oprettet udpegede indgangssteder (DPE'er) på grænsen. Det vil forventeligt være d. 13. august 2014. Hver enkelt importsending skal håndteres efter bestemte retningslinjer Følgende retningslinjer skal følges for hver enkelt importsending: a) Forsendelsen skal sendes direkte til det midlertidigt godkendte kontrolsted, der fremgår som kontrolsted af det fælles importdokument (CED-dokumentet, rubrik I.20). b) Emballagen eller transportmidlet, der anvendes til forsendelsen, skal være lukket på en sådan måde, at forsendelsen ikke kan ændres eller udskiftes under transporten til bestemmelsesstedet. c) Forsendelsen må ikke åbnes på bestemmelsesstedet, før kontrolmyndigheden ankommer og giver tilladelse til dette. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Lovstof/669-2009%20intensiveret%20importkontrol.pdf [Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 om mere intensiv kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, artikel 4] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169 [Bekendtgørelse nr. 850 af 27. juni 2017 om foder og foderstofvirksomheder] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Import_af_foder/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Godkendelse-som-midlertidigt-kontrolsted-for-foder.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Tvaergaaende/Lovstof/669-2009%20intensiveret%20importkontrol.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192169
Loading...
Ændret 18. juli 2016