Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal fremstille eller importere produkter, der indeholder tilsætningsstoffet nitrit

​Tilsætningsstoffet nitrit (E 249 og E 250) har i modsætning til alle andre tilsætningsstoffer nationale grænseværdier i Danmark, som er lavere end i resten af EU. Det betyder at alle kødprodukter, der markedsføres i Danmark, skal overholde de danske grænseværdier for nitrit.

Hvilken situation er du i? Du skal overholde de danske grænseværdier for nitrit Som fødevareproducent af kødprodukter, skal man beregne den tilsatte mængde nitrit til et kødprodukt og sikre sig at denne mængde er i overensstemmelse med de danske grænseværdier. Du skal kunne dokumentere, at du overholder de danske grænseværdier Som fødevareproducent skal du kunne dokumentere, at de danske grænseværdier for nitrit er overholdt. Det kan du fx gøre ud fra produktopskrifter eller ved beregning, der viser hvor meget nitrit, der er tilsat. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tilsætningsstoffer-aroma-enzymer/EU_2015_3526.pdf [Kommissionsbeslutning 2015/3526 af 22. maj 2015 om de nationale bestemmelser om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter, som Danmark har givet meddelelse om] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202 [Bekendtgørelse nr. 1044 af 4. september 2015 om tilsætninger mv. til fødevarer] Du skal overholde de danske grænseværdier for nitrit Kødprodukter, der er fremstillet uden for Danmark, skal overholde de danske lave grænseværdier for nitrit. Du skal kunne dokumentere, at du overholder de danske grænseværdier Importøren skal være i stand til at dokumentere, at de danske grænseværdier for nitrit er overholdt. Dette gælder også for udenlandske traditionelle kødprodukter, hvor der traditionelt reguleres på restmængde. Importøren skal kunne fremvise beregninger, der viser hvor meget nitrit, der er tilsat. Særligt for produktion til eksport ud af Danmark Når du producerer kødprodukter, som skal eksporteres ud af Danmark, skal du som producent sikre dig, at kødprodukterne overholder modtagerlandets regler for anvendelse af nitrit. Samtidig skal du være i stand til at dokumentere, at alle produkterne går ud af landet, og at ingen havner på det danske marked. Jeg er fødevareproducent Jeg er fødevareimportør Jeg producerer fødevarer med nitrit til eksport ud af Danmark (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tilsætningsstoffer-aroma-enzymer/EU_2015_3526.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174202
Loading...
Ændret 6. september 2021