Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du fodrer dyr til fødevareproduktion og heste – hvilke krav skal du følge?

​Hvis du fodrer en eller flere heste eller andre landsbrugsdyr, skal du opfylde kravene om foderhygiejne og god produktionspraksis. Bruger du forblandinger eller fodertilsætningsstoffer, betragtes du som HACCP-landbrug og skal derfor også have et kvalitetsstyringssystem. Du skal altid være registreret, undtagen hvis du kun fodrer heste, der er udelukket fra konsum.

​​

Hvilke dyr fodrer du? Er alle de heste, du fodrer, udelukket fra konsum? Det fremgår af medicinsiderne i hestenes pas, hvis de er udelukket fra konsum. Du kan læse om hestepas på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Hestepas]. Bruger du forblandinger eller fodertilsætningsstoffer? Bruger du forblandinger eller fodertilsætningsstoffer? Du skal have en udvidet registrering Når du bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer til dine heste, skal du have en udvidet registrering hos Fødevarestyrelsen. Registreringen foregår via www.landbrugsindberetning.dk under boksen Foder og fødevarer. Du logger på med NemID. Du skal være registreret for at fodre heste Registreringen foregår via https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp [www.landbrugsindberetning.dk] under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med NemID. Du skal ikke registreres til at fodre heste Du er undtaget reglerne i Foderhygiejneforordningen, hvis du udelukkende har heste, og alle hestene er udelukket fra konsum i EU (udelukkelsen fremgår af medicinsiderne i hestepasset). Du skal dog stadig overholde de gældende regler om toxiner, tungmetaller med mere i foderet. Du kan læse mere om reglerne i Foderbekendtgørelsen (link nederst i guiden). Læs mere om hestepas og medicinsider på siden: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Hestepas] Du skal udarbejde et skriftligt kvalitetssikringssystem Når du blander foder med forblandinger eller fodertilsætningsstoffer, betragtes du som HACCP-landbrug og skal derfor udarbejde et skriftligt kvalitetsstyringssystem med tilhørende vejledninger og kvitteringsblade. Systemet skal bygge på HACCP-principperne. Du skal også følge bilag II i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Læs mere i disse vejledninger: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Vejledning%20om%20kvalitetsstyring%20og%20HACCP%20ved%20brug%20af%20tils%C3%A6tningsstoffer%20p%C3%A5%20landbrug.pdf [Vejledning om kvalitetsstyring på landbrug] http://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/foedevaresikkerhed/branchekode/sider/startside.aspx [Vejledning: Dansk Landbrugs branchekode] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Virksomheder/vejledninger/Branchekodeforgodproduktionspraksis.pdf [Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen – en branchekode] Du skal overholde reglerne om foderhygiejne og god produktionspraksis Du skal sætte fokus på de risici, der kan være for, at noget går galt ved din foderproduktion og håndtering af foder. Ved at være særlige opmærksom på de ting, der kan gå galt, kan du sætte forebyggende ind. Skulle der alligevel ske en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, fx ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder. Du skal overholde den gældende lovgivning om foderhygiejne i bilag III i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Du kan læse mere i denne vejledning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Vejledning om foder og fodervirksomheder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Foderhygiejneforordningen og Foderbekendtgørelsen] Du skal overholde reglerne om foderhygiejne og god produktionspraksis Du skal sætte fokus på de risici, der kan være for, at noget går galt ved din foderproduktion og håndtering af foder. Ved at være særlige opmærksom på de ting, der kan gå galt, kan du sætte forebyggende ind. Skulle der alligevel ske en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, fx ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder. Du skal overholde den gældende lovgivning om foderhygiejne i bilag III i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Du skal have en udvidet registrering Når du bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer til dine dyr til fødevareproduktion, skal du have en udvidet registrering hos Fødevarestyrelsen. Registreringen foregår via https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp [www.landbrugsindberetning.dk] under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med NemID. Du skal udarbejde et skriftligt kvalitetssikringssystem Når du blander foder med forblandinger eller fodertilsætningsstoffer, betragtes du som HACCP-landbrug og skal derfor udarbejde et skriftligt kvalitetsstyringssystem med tilhørende vejledninger og kvitteringsblade. Systemet skal bygge på HACCP-principperne. Du skal også følge bilag II i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Du kan læse mere om kvalitetsstyring på HACCP-landbrug på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx [Foderhygiejne og kvalitetsstyring] Du skal overholde reglerne om foderhygiejne og god produktionspraksis Du skal sætte fokus på de risici, der kan være for, at noget går galt ved din foderproduktion og håndtering af foder. Ved at være særlige opmærksom på de ting, der kan gå galt, kan du sætte forebyggende ind. Skulle der alligevel ske en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, fx ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder. Du skal overholde den gældende lovgivning om foderhygiejne i bilag III i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Du skal være registreret for at fodre landbrugsdyr Hvis du fodrer et eller flere dyr til fødevareproduktion, skal du registreres af Fødevarestyrelsen. Registreringen foregår via www.landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med NemID. Du skal overholde reglerne om foderhygiejne og god produktionspraksis Du skal sætte fokus på de risici, der kan være for, at noget går galt ved din foderproduktion og håndtering af foder. Ved at være særlige opmærksom på de ting, der kan gå galt, kan du sætte forebyggende ind. Skulle der alligevel ske en fejl, skal du være i stand til hurtigt at gribe ind og begrænse skaden, fx ved at standse brugen af et forurenet eller fejlproduceret foder. Du skal overholde den gældende lovgivning om foderhygiejne i bilag III i Foderhygiejneforordningen (link nederst i guiden). Heste Dyr til fødevareproduktion Nej Ja Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Ja (næste) (næste) (næste) Nej (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Vejledning%20om%20kvalitetsstyring%20og%20HACCP%20ved%20brug%20af%20tils%C3%A6tningsstoffer%20p%C3%A5%20landbrug.pdf http://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/foedevaresikkerhed/branchekode/sider/startside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Virksomheder/vejledninger/Branchekodeforgodproduktionspraksis.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Foderhygiejne-og-kvalitetsstyring/Sider/default.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021