Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Nødslagtning - hvad skal jeg gøre som besætningsejer?

Man må kun nødslagte sunde og raske dyr. I denne guide kan du se, hvad du skal gøre i forbindelse med nødslagtning af dyr til konsum.

Kontakt din dyrlæge Når et dyr skal nødslagtes, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge, som vil sende en dyrlæge, der er udpeget som embedsdyrlæge af Fødevarestyrelsen. Embedsdyrlægen besigtiger dyret før slagtning, og overvåger selve aflivningen. Du skal betale et gebyr for Fødevarestyrelsens kontrol ved nødslagtning, og det bliver beregnet efter betalingsbekendtgørelsens §30 (se afsnittet om lovgivning længere nede på siden). Det nødslagtede dyr skal ledsages til slagteriet af et certifikat eller en ejer-dyrlægeerklæring til brug for embedsdyrlægen på slagteriet. Download ejer-dyrlægeerklæring https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejer--og-dyrlægeerklæring-om-nødslagtning-uden-for-slagteri.aspx [Download ejer-dyrlægeerklæringen her.] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 [Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 [Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA [Hygiejneforordningen] (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejer--og-dyrlægeerklæring-om-nødslagtning-uden-for-slagteri.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA
Loading...
Ændret 28. januar 2021