Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når dyrlæger skal anvende, udlevere eller ordinere lægemidler til fødevareproducerende dyr

​Læs her, hvad du skal forholde dig til, når du anvender, udleverer og ordinerer lægemidler.

Du skal først og fremmest sætte dig ind i lovgivningen. Reglerne for dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr fremgår af 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr'. Du finder et link til bekendtgørelsen i boksen med lovgivning nederst på siden. Du må kun anvende lægemidler der er godkendt til den bestemte dyreart Som udgangspunkt må dyr kun behandles med lægemidler, der er godkendt til den pågældende dyreart og indikation. Hvis der ikke findes et godkendt lægemiddel til dyrearten og indikationen, kan http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx [kaskadereglen] bringes i anvendelse. Du skal føre optegnelser og dokumentation for anvendelse af lægemidlerne Dyrlæger skal føre logbogsoptegnelser over alle sundhedsrådgivningsbesøg. Logbogen skal føres i datoorden, og dermed må kun én logbog være i brug ad gangen – man må ikke anvende en logbog pr. besætning. Startes der på en ny logbog før en anden er brugt op, skal ubrugte sider i den ældre logbog overstreges. Tilsvarende gælder for de enkelte sider: bruges ikke hele siden, lukkes resten af siden med en overstregning. Du skal give den besætningsansvarlige en skriftlig anvisning Når en dyrlæge anvender, udleverer eller ordinerer receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal dyrlægen give den besætningsansvarlige en skriftlig anvisning. Ved udlevering og ordinering skal dyrlægen indhente landmandens underskrift på anvisningen. Anvisningskravet gælder ikke for lægemidler, der er godkendt til forebyggende behandling. Du skal sørge for, at anvisningen indeholder præcis, hvad den skal Der er ikke formkrav til anvisningen, men der er krav til, hvad anvisningen skal indeholde. Se § 39 i Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, som du finder et link til i boksen med lovgivning. Dyrlægen skal opbevare en kopi af anvisningen i 5 år. Du skal indberette til VetStat Mindst én gang om måneden skal dyrlægen indberette til VetStat om anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler. Indberetningskravene gælder for alle produktionsdyr undtagen heste. Data skal opbevares i minimum et år. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx [Læs mere om VetStat her] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx [Find den på lovstofsiden for lægemidler til dyr] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx
Loading...
Ændret 18. juli 2016