Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du vil søge om reduceret grundgebyr

Her kan du læse, om du er berettiget til reduceret grundgebyr, og hvordan du søger om reduceret grundgebyr.

Vælg, hvilken kategori din fodervirksomhed hører til Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, hvis du enten producerer og/eller handler med foder, eller hvis du transporterer og/eller oplagrer foder. Vælg svarmulighed A eller B, så du får de relevante regler frem. Svar A: Du producerer og/eller handler med foder Svar B: Du udelukkende transporterer og/eller oplagrer foder Du kan søge om reduceret grundgebyr Hvis din virksomheds samlede årlige indtægt ved salg af foder, transport, oplagring eller ved andre foderrelaterede ydelser er mindre end 50.000 kroner (ekskl. moms), kan du søge om reduceret grundgebyr. Ved ansøgning om reduceret grundgebyr indgår indtægten fra alt foder, også de fodermidler, som er undtaget for mængdegebyret. Du kan se taksterne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side. Du kan søge om reduceret grundgebyr Hvis din virksomheds samlede årlige indtægt ved transport og oplagring af foder er mindre end 50.000 kroner (uden moms), kan du søge om reduceret grundgebyr. Du kan se taksterne i Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side. Du kan søge om reduceret grundgebyr, når du indberetter i Indberetningsportalen Du kan søge om reduceret grundgebyr i Indberetningsportalen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-genindfoersel-af-foder.aspx [Du kan gå ind på indberetningsportalen her] Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_Elektronisk-indberetning-af-foder.aspx [Vejledning til indberetning og betaling for foder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder] Du søger om reduceret grundgebyr i Indberetningsportalen Du kan søge om reduceret grundgebyr i Indberetningsportalen. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-genindfoersel-af-foder.aspx [Du kan gå ind på indberetningsportalen her] Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_Elektronisk-indberetning-af-foder.aspx [Vejledning til ansøgning om reduceret grundgebyr og betaling for transportører og lagre] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder] Svar A Svar B (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-genindfoersel-af-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_Elektronisk-indberetning-af-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-genindfoersel-af-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_Elektronisk-indberetning-af-foder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx
Loading...
Ændret 18. juli 2016