Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du skal mærke genetisk modificeret foder

​Når du som virksomhed skal mærke genetisk modificeret foder, skal du opfylde visse supplerende krav udover de generelle mærkningsregler. Her kan du læse, hvilke krav du skal opfylde.​

Det genetisk modificerede foder skal være godkendt til markedsføring og brug Foder, der består af, indeholder eller er fremstillet af GMO, er positivlistereguleret. Det vil sige, at kun godkendte produkter må fremstilles, markedsføres eller bruges. Det fremgår af et register på http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm [EU-Kommissionens hjemmeside], hvilke produkter der er godkendt som genetisk modificeret foder (GM-foder). Herudover skal foderet leve op til de bestemmelser om mærkning, der står i forordningen om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO. Du finder links til begge forordninger nederst på denne side. Du skal mærke GM-foder på følgende måde: Mærkningen af foderet skal være tydelig og kan være anført enten i et ledsagedokument, på indpakningen, på containeren eller på den vedhæftede etiket. Du skal være opmærksom på, at GM-mærkningen afhænger af typen af foder. Du må ikke skrive følgende på mærkningen: 1. Det er ikke acceptabelt at mærke et foderstof med ordene ”kan indeholde GMO”. 2. Det er ikke tilladt at skrive, at foderet indeholder genetisk modificeret majs, hvis det ikke er korrekt. 3. Det er ikke tilladt at mærke foder med ”non-GMO”, ”GMO-frit” eller lignende, medmindre det adskiller sig fra tilsvarende foder, der ikke er mærket som genetisk modificeret. 4. Det regnes for vildledning at sælge foder med en mærkning, der antyder, at det har særlige egenskaber, hvis disse egenskaber findes i tilsvarende foder i al almindelighed. Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Fodervejledningen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:DA:PDF [Forordning om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:DA:PDF [Forordning om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer] (næste) (næste) (næste) (næste) http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:DA:PDF
Loading...
Ændret 27. juli 2017