Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mikrobiologiske kriterier - hvilke krav er der til analysemetoder?

​Når du i virksomhedens egenkontrolprogram udtager prøver til undersøgelse for mikrobiologiske kriterier,  skal du som udgangspunkt bruge analysemetoderne ("referencemetoderne") i Forordning om Mikrobiologiske kriterier for Fødevarer EF 2073/2005. Du kan dog bruge alternative analysemetoder, hvis de opfylder kravene nedenfor.

Andre analysemetoder kan accepteres Det kan accepteres, at der bruges andre analysemetoder end referencemetoderne, hvis disse er valideret og fundet ligeværdige med de nævnte referencemetoder. Valideringen skal følge standarden EN/ISO 16140 eller anden tilsvarende og internationalt anerkendt procedure, og skal udføres af en anderkendt organisation. Ved brug af andre analysemetoder end de nævnte referencemetoder skal din virksomhed over for den kontrollerende myndighed kunne dokumentere, at ovenstående krav vedrørende validering er opfyldt. Skemaet nedenunder viser, hvilke NMKL-metoder der kan anses for ligeværdige med ISO-referencemetoderne. Vurderingen er foretaget af DTU. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Mikrozoonoser/Skema_andre_ligevaerdige_analysemetoder.PNG [Skema – andre ligeværdige analysemetoder] Følgende valideringsorganer er anerkendte: Valideringsorganer er organisationer/institutioner, der påtager sig at gennemføre og afrapportere afprøvning af analysemetoder efter bestemte principper. Fødevarestyrelsen anerkender brugen af analysemetoder, der er valideret med et tilfredsstillende resultat af følgende organisationer: http://www.nmkl.org/ [NKML – NordVal International] https://nf-validation.afnor.org/en/ [AFNOR (Association Française de Normalisation)] http://www.microval.org/ [MicroVal (European Validation and Certification Organisation)] https://www.aoac.org/scientific-solutions/research-institute-ptm/ [AOAC Research Institute] §§ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:DA:PDF [Forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, senest ændret ved Forordning (EF) nr. 365/2010] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx [Lovstof og regler om egenkontrol] (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Mikrozoonoser/Skema_andre_ligevaerdige_analysemetoder.PNG http://www.nmkl.org/ https://nf-validation.afnor.org/en/ http://www.microval.org/ https://www.aoac.org/scientific-solutions/research-institute-ptm/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20100519:DA:PDF https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021