Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Når du vil tage mad eller kæledyrsfoder med hjem fra rejsen

​Når privatpersoner vil tage fødevarer eller kæledyrsfoder med hjem fra udlandet, gælder der nogle regler. Præcis hvilke regler der er gældende, kommer an på, hvilken type fødevare eller kæledyrsfoder du vil have med hjem, og fra hvilket land.

​​

Hvilken type fødevare eller kæledyrsfoder vil du indføre? Hvilken kategori af animalske fødevarer eller kæledyrsfoder vil du indføre? A: Kød, mælk og produkter heraf (frølår og tarme betragtes ikke som kød/kødprodukter) B: Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er nødvendige af medicinske årsager C: Rensede ferske, tilberedte og forarbejdede fiskevarer D: Levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle og frølår E: Animalske produkter bestemt til foder til selskabsdyr F: Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager Hvilket land vil du indføre fødevarer fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre fødevarer fra. Vælg et land i listen. Hvilket land vil du indføre fødevarer fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre fødevarer fra. Vælg et land i listen. Hvilket land vil du indføre fødevarer fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre fødevarer fra. Vælg et land i listen. Hvilket land vil du indføre fødevarer fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre fødevarer fra. Vælg et land i listen. Hvilket land vil du indføre kæledyrsfoder fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre kæledyrsfoder fra. Vælg et land i listen. Hvilket land vil du indføre kæledyrsfoder fra? Reglerne er forskellige, afhængigt af hvilket land du vil indføre kæledyrsfoder fra. Vælg et land i listen. Du kan frit indføre fødevarerne Kød, mælk og produkter heraf fra andre EU-lande kan indføres til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må ikke indføre fødevarerne Du må som privatperson ikke indføre kød eller mælk eller produkter heraf. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg af kategorien kød, mælk og produkter heraf pr. person Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg af kategorien kød, mælk og produkter heraf pr. person. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du frit kan indføre kød og mælk samt produkter heraf uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterin%C3%A6rbekendtg%C3%B8relsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarer] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtg%C3%B8relse%2C-f%C3%B8devarer.aspx [Restriktionsbekendtgørelsen, fødevarer] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:077:0001:0019:DA:PDF [Forordning (EF) nr. 206/2009] Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien kød, mælk og produkter heraf, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinær-myndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien kød, mælk og produkter heraf, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Fødevarerne kan sendes som samleforsendelser Af hensyn til forsendelsesomkostningerne accepterer Fødevarestyrelsen, at individuelle pakker til forskellige personer samsendes i én forsendelse. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Du kan frit indføre fødevarerne Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager kan indføres fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 2 kg pr. person af kategorien modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg pr. person af kategorien modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du frit kan indføre modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal produkterne udelukkende være til eget brug/dit barns brug. Du skal opfylde visse betingelser For at du må indføre den angivne mængde af produkterne, skal de opfylde disse betingelser: 1) det skal være færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 2) produkterne skal ikke opbevares på køl før åbningen 3) emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, skal produkterne udelukkende være til eget brug/dit barns brug. Du skal opfylde visse betingelser For at du må indføre den angivne mængde af produkterne, skal de opfylde disse betingelser: 1) det skal være færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 2) produkterne skal ikke opbevares på køl før åbningen 3) emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, skal produkterne udelukkende være til eget brug/dit barns brug Du kan frit indføre fødevarerne Ferske, rensede fisk samt tilberedte - og forarbejdede fiskevarer fra andre EU-lande kan indføres til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 20 kg af kategorien ferske, rensede fisk samt tilberedte og forarbejdede fiskevarer pr. person, eller én hel renset fisk uanset vægt. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du kan frit indføre fødevarerne Ferske, rensede fisk samt tilberedte og forarbejdede fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island kan indføres til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du frit kan indføre ferske, rensede fisk samt tilberedte og forarbejdede fiskevarer uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] og i Restriktionsbekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien ferske, rensede fisk samt tilberedte og forarbejdede fiskevarer, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] og i Restriktionsbekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du frit kan indføre ferske, rensede fisk samt tilberedte og forarbejdede fiskevarer uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] og i Restriktionsbekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Du kan frit indføre animalske produkter som foder til selskabsdyr Animalske produkter bestemt som foder til selskabsdyr kan indføres fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker. Produkterne skal være bestemt til eget brug til selskabsdyr For at du frit kan indføre produkterne uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 [Bekendtgørelse nr. 734 af 27/06/2011 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v. (Veterinærkontrolbekendtgørelsen – non-food)] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:077:0001:0019:DA:PDF [Forordning (EF) nr. 206/2009] Du må ikke indføre animalske produkter bestemt som foder til selskabsdyr Du må som privatperson ikke indføre animalske produkter bestemt som foder til selskabsdyr. Du må indføre animalske produkter bestemt som foder til selskabsdyr i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg pr. person fra Færøerne, Grønland og Island af animalske produkter bestemt som foder til selskabsdyr. Produkterne skal være: 1) i kategorien "døde dyr eller dele af døde dyr", som er omfattet af toldtariffens KN-kode 0511 eller 2) i form af forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (fx tyggeben, dåsefoder og blandinger, som indeholder kød eller mælk) omfattet af KN-kode 2309 Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. De kan også modtages som pakker. Produkterne skal være bestemt til eget brug til selskabsdyr For at du må indføre den angivne mængde af kategorien "døde dyr eller dele af døde dyr", som er omfattet af KN-kode 0511, eller forarbejdet foder til hunde, katte og fritter, omfattet af KN-kode 2309, skal produkterne udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du fx orienterer dig på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Du kan frit indføre fødevarerne Levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår fra andre EU-lande kan indføres til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 2 kg levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår pr. person. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Du må indføre fødevarerne i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår pr. person. Det er en betingelse, at fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Fødevarerne kan også modtages som pakker. Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du frit kan indføre levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal det udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Vi anbefaler, at du orienterer dig f.eks. på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [ Husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU-land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. Fødevarestyrelsen fraråder indførsel fra visse områder i EU med restriktioner. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside under https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx[Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande] Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Du må kun indføre fødevarerne fra godkendte lande uden restriktioner Du må kun indføre fødevarer af kategorien levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår fra tredjelande, som er godkendt til eksport til EU. Fødevarerne må ikke indføres, hvis der er indført restriktioner for produkttypen som følge af risici for folkesundheden eller dyresundheden. Det betyder, at du kun må indføre produkter fra tredjelande, hvis: 1) der er anført med ”+” eller ”(÷)” i det produktrelevante bilag i "Veterinærkontrolbekendtgørelsen – fødevarer", og 2) produktet ikke er omfattet af importrestriktion, jf. Restriktionsbekendtgørelsen. Du finder links til bekendtgørelserne nedenfor. Fødevarerne skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde af kategorien levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår, skal fødevarerne udelukkende være til eget brug. Eget brug omfatter selvfølgelig også, at du fx serverer fødevarerne for egne gæster. Du må ikke indføre fødevarerne fra lande med restriktioner Du må ikke indføre fødevarer af kategorien levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår, hvis der er indført restriktioner som følge af risici for folkesundheden eller dyresundheden, jf. Restriktionsbekendtgørelsen. Du finder link til bekendtgørelsen nedenfor. Du kan frit indføre specialfoder Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker. Du må indføre specialfoder i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 2 kg specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager. Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker. Du må indføre specialfoder i begrænset mængde Du må som privatperson højst indføre 10 kg specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager. Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker. Foderet skal være bestemt til eget brug til selskabsdyr For at du frit kan indføre specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr. Du skal opfylde visse betingelser For at du må indføre den angivne mængde af produkterne, skal de opfylde disse betingelser: 1) det skal være færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 2) produkterne skal ikke opbevares på køl før åbningen 3) emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug Foderet skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr. Du skal opfylde visse betingelser For at du må indføre den angivne mængde af produkterne, skal de opfylde disse betingelser: 1) det skal være færdigpakkede, mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 2) produkterne skal ikke opbevares på køl før åbningen 3) emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug Foderet skal være bestemt til eget brug For at du må indføre den angivne mængde specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af medicinske årsager, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr. Du kan frit indføre fødevarerne Fødevarestyrelsen har ingen restriktioner, når det gælder privates indførsel af ikke-animalske fødevarer, forudsat at fødevarerne er til eget brug. Vær dog opmærksom på andre myndigheders eventuelle restriktioner Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og andre myndigheder kan imidlertid have restriktioner på området, jf. fx https://lbst.dk/ [Landbrugsstyrelsen] og https://fiskeristyrelsen.dk/ [Fiskeristyrelsen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx [Du kan læse mere om ikke-animalske fødevarer under restriktion m.v. her] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185916 [Bekendtgørelse nr. 1701 af 14/12/2016 om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner (Restriktionsbekendtgørelsen)] Animalske fødevarer eller kæledyrsfoder Ikke-animalske fødevarer A B C D E F Island Grønland Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Færøerne (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) C: Færøerne, Grønland og Island Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Færøerne Grønland Island (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Grønland Færøerne Island Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz (næste) (næste) (næste) (næste) Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Færøerne Grønland Island (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Færøerne Grønland Island (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) C: Færøerne, Grønland og Island Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland (Nederlandene) Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Nordirland Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Færøerne Grønland Island (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterin%C3%A6rbekendtg%C3%B8relsen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtg%C3%B8relse%2C-f%C3%B8devarer.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:077:0001:0019:DA:PDF https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174307 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:077:0001:0019:DA:PDF https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx https://lbst.dk/ https://fiskeristyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185916
Loading...
Ændret 6. september 2021