Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansøgning om dispensation til brug af magistrelt lægemiddel

​Behandling af syge dyr skal som udgangspunkt altid ske med godkendte lægemidler. Det er dog et velkendt problem, at der ikke altid findes et godkendt lægemiddel, der kan anvendes til behandlingen. Derfor findes der den mulighed, at søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, som ikke står listet i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr'. Svar på spørgsmålet nedenfor og se, hvad du skal gøre.

 Du skal først gennemgå guiden 'Kaskadereglen - for dyrlæger'


Du kan kun søge om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, der ikke er anført i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr', såfremt der ikke findes registrerede alternative lægemidler. Derfor skal du først undersøge, om der findes et andet registreret lægemiddel, du kan bruge til behandlingen.

Det finder du ud af, ved at gennemgå guiden Kaskadereglen - for dyrlæger og følge anvisningerne. Du må altså kun ansøge Fødevarestyrelsen om dispensation til at bruge et magistrelt lægemiddel, hvis du i guiden om kaskadereglen, får at vide, at det er det, du skal.

 

​Du skal kunne dokumentere, at der er et behov for at bruge et magistrelt lægemiddel


Såfremt du som dyrlæge vurderer, at det er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed, at benytte et magistrelt lægemiddel som ikke står listet i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr', og hvis du samtidig kan dokumentere behovet, kan du søge om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel. (efter § 4, stk. 2, i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr').

Du kan kun søge om dispensation til enkeltdyr eller en specifik besætning

Der vil som udgangspunkt kun gives dispensation til enkeltdyr eller en specifik besætning.

Hvilke dyr må jeg behandle med et magistrelt lægemiddel?

Der kan ansøges om dispensation til anvendelse af magistrelle lægemidler til produktionsdyr (herunder heste der ikke er udelukket fra konsum) eller til selskabsdyr (herunder heste udelukket fra konsum).

Ved ansøgning om dispensation til fødevareproducerende dyr er der visse forudsætninger

Det er en forudsætning, at lægemidlets aktive stof(fer) er opført i tabel 1 til Kommissionens forordning nr. 37/2010
(om farmakologisk aktive stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer
i animalske fødevarer).

 Indsend ansøgningsskemaet

Du skal bruge dette ansøgningsskema:
Gå til ansøgning om dispensation til brug af et magistrelt lægemiddel

 Fødevarestyrelsen vender tilbage

Sagsbehandlingstiden vil normalt være max 28 dage, oftest kortere. Ved behov for akut sagsbehandling kan hastesager behandles inden for 24 timer (på hverdage).
I så fald skal ansøgningen mærkes "haster", og det anbefales at kontakte Fødevarestyrelsen pr. telefon (72276900) i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.

 Du skal give en kopi af dispensationen til apoteket

I tilfælde hvor der gives dispensation, skal dyrlægen (eller klienten) forsyne apoteket, som ekspederer recepten, med en kopi af dispensationen.

Du må bruge dispensationen, så længe den er gyldig

Gyldighedsperioden vil fremgå af dispensationen, som til enhver tid kan trækkes tilbage. Såfremt der registreres et lægemiddel med samme aktive stof eller til samme indikation, bortfalder dispensationen fra den dag, hvor det pågældende lægemiddel markedsføres.


 §§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Generel lovgivning inden for lægemidler til dyr

Herunder "Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr". 


Ændret 21. juli 2022