Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansøgning om dispensation til brug af magistrelt lægemiddel

​Behandling af syge dyr skal som udgangspunkt altid ske med godkendte lægemidler. Det er dog et velkendt problem, at der ikke altid findes et godkendt lægemiddel, der kan anvendes til behandlingen. Derfor findes der den mulighed, at søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, som ikke står listet i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr'. Svar på spørgsmålet nedenfor og se, hvad du skal gøre.

Har du gennemgået guiden 'Kaskadereglen - for dyrlæger'? Du skal kunne dokumentere, at der er et behov for at bruge et magistrelt lægemiddel Såfremt du som dyrlæge vurderer, at det er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed, at benytte et magistrelt lægemiddel som ikke står listet i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr', og hvis du samtidig kan dokumentere behovet, kan du søge om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel. (efter § 4, stk. 2, i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr'). Du skal gennemgå guiden 'Kaskadereglen - for dyrlæger' Du kan kun søge om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel, der ikke er anført i bilag 2 til 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr', såfremt der ikke findes registrerede alternative lægemidler. Derfor skal du først undersøge, om der findes et andet registreret lægemiddel, du kan bruge til behandlingen. Det finder du ud af, ved at gennemgå guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Kaskadereglen-for-dyrl%c3%a6ger.aspx [Kaskadereglen - for dyrlæger] og følge anvisningerne. Du må altså kun ansøge Fødevarestyrelsen om dispensation til at bruge et magistrelt lægemiddel, hvis du i guiden om kaskadereglen, får at vide, at det er det, du skal. Indsend ansøgningsskemaet Du skal bruge dette ansøgningsskema: https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_til_anvendelse_udlevering_og_ordinering_af_et_magistrelt_laegemiddel_Dansk[Ansøgning om dispensation til brug af et magistrelt lægemiddel] Fødevarestyrelsen vender tilbage Sagsbehandlingstiden vil normalt være max 28 dage, oftest kortere. Ved behov for akut sagsbehandling kan hastesager behandles inden for 24 timer (på hverdage). I så fald skal ansøgningen mærkes ”haster”, og det anbefales at kontakte Fødevarestyrelsen pr. telefon (72276900) i forbindelse med indsendelse af ansøgningen. Du skal give en kopi af dispensationen til apoteket I tilfælde hvor der gives dispensation, skal dyrlægen (eller klienten) forsyne apoteket, som ekspederer recepten, med en kopi af dispensationen. Du må bruge dispensationen, så længe den er gyldig Gyldighedsperioden vil fremgå af dispensationen, som til enhver tid kan trækkes tilbage. Såfremt der registreres et lægemiddel med samme aktive stof eller til samme indikation, bortfalder dispensationen fra den dag, hvor det pågældende lægemiddel markedsføres. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/L%C3%A6gemidler-til-dyr.aspx [Generel lovgivning inden for lægemidler til dyr] Herunder "Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr" Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Kaskadereglen-for-dyrl%c3%a6ger.aspx https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_dispensation_til_anvendelse_udlevering_og_ordinering_af_et_magistrelt_laegemiddel_Dansk http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/L%C3%A6gemidler-til-dyr.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021