Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Kvæg - hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af kvæg fremgår af dyreværnsloven, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg samt en række andre love og bekendtgørelser.

Der er specifikke regler omkring staldindretning, sengebåse, fodring med mere af malkekvæg og afkom af malkekvæg. Herudover er der specifikke regler om kalve under 6 måneder.

Lovgivningen for hold af fx kødkvæg og ammekvæg er mere generel.

​​​

Du skal overholde dyreværnsloven Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind. Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg. Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder. Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere. Læs mere om de https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx [Generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr] Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr Vintervejr forekommer typisk i månederne december, januar og februar, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx [Regler for udegående dyr] Når du holder malkekvæg og afkom af malkekvæg Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg indeholder en række regler om: • Opbinding, herunder forbud mod brug af bindestalde fra 1. juli 2027 • Indretning af stalde, herunder krav til størrelse af opholdsarealer, antal sengebåse og tværgange, skridsikre gulve, lys, inventar, rumfang og staldklima • Krav om, at kvier i bindestalde skal på græs, og at vejrforhold, græs, mark og drivveje skal være egnede, når malkekvæg eller afkom af malkekvæg sættes på græs • Tilstrækkelig adgang til fuldfoder, grundfoder og/eller grovfoder, og fri adgang til vand fra vandspejl • Dagligt tilsyn også af kreaturer på græs, håndtering og tilsyn af syge eller skadede dyr • Kælvning skal ske i enkeltboks, men kan foregå på græs. Koen og kalven skal gå sammen 12 timer efter fødslen. Kloveftersyn skal ske 2 gange årligt på kreaturer over 12 måneder, og klovbeskæring efter behov. Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen , som du finder via linket nederst i guiden. Kalve skal kunne se og røre andre kalve Ifølge bekendtgørelsen om beskyttelse af kalve må kun kalve under 8 uger stå i enkeltbokse, og kalve i enkeltbokse skal kunne se og røre andre kalve. Skillevæggen imellem enkeltboksene må derfor ikke være massiv, så kalvene forhindres i at se og røre andre kalve. Holdes kalve under 8 uger i hytter, kan reglen opfyldes ved at etablere forgårde til hytterne, der støder op til nabokalvens forgård. Kalvene har så mulighed for at gå ud i forgården og se og røre nabokalven(e). Alternativt kan kalvene holdes to og to sammen i større hytter, der skal være minimum 3 m². Kalve, der er syge, må gerne isoleres fra andre kalve af hensyn til såvel smitterisikoen som muligheden for at give syge kalve tilstrækkelig pleje, omsorg og behandling. Kalve over 2 uger skal altid have adgang til frisk vand Ifølge Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve skal kalve over 2 uger have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde til enhver tid. Kravet kan umiddelbart synes logisk og ligetil, men resultaterne af Fødevarestyrelsens velfærdskontrol tyder på, at kravet ikke altid opfyldes. Mælkefodrede kalve i enkeltbokse skal have fyldt efter med vand, så snart de har drukket mælken op, og der skal holdes øje med, at skålene ikke bliver tomme. Undersøgelser tyder også på, at mange kalve lider af vandmangel. I den forbindelse skal det understreges, at tildelingen af mælk ikke kan stille kalvenes behov for vand (væske). §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx
Loading...
Ændret 12. september 2019