Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kaskadereglen for dyrlæger

​Det er en velkendt problemstilling, at der ikke altid findes et lægemiddel, som er godkendt til en bestemt dyreart og sygdom. I en sådan situation kan du undtagelsesvist, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende den såkaldte kaskaderegel. Svar på nedenstående spørgsmål og læs her hvad du skal gøre, hvis du ønsker at anvende kaskadereglen.

Findes der et registreret lægemiddel til den pågældende indikation og dyreart, du kan bruge til behandlingen? Vælg 'nej', hvis du har undersøgt, om det findes, og det ikke findes. Vælg 'ja', hvis det findes. Vælg 'ved ikke', hvis du er i tvivl, om det findes. Findes der et lægemiddel, der er godkendt til en anden dyreart eller en anden indikation, som du kan bruge til behandlingen? Vælg 'nej', hvis du har undersøgt, om det findes, og det ikke findes. Vælg 'ja', hvis det findes. Vælg 'ved ikke', hvis du er i tvivl, om det findes. Du skal bruge det registrerede lægemiddel til behandlingen Som udgangspunkt skal du altid behandle dyr med lægemidler, der er godkendt (dvs. at lægemidlet har markedsføringstilladelse) til den pågældende indikation og dyreart, hvis det findes. Du skal så vidt muligt bruge et registreret lægemiddel til behandlingen Som udgangspunkt skal du altid behandle dyr med lægemidler, der er godkendt (dvs. at lægemidlet har markedsføringstilladelse) til den pågældende indikation og dyreart, hvis det findes. Derfor skal du undersøge, om et sådant lægemiddel findes, inden du kan gøre brug af kaskadereglen. Findes der et anvendeligt lægemiddel, der enten er godkendt i Danmark til behandling af sygdomme hos mennesker eller godkendt til behandling af mennesker eller dyr i et andet land, som du kan bruge til behandlingen? Herunder SAD-præparater eller et lægemiddel hvortil der kan opnås udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Vælg 'nej', hvis du har undersøgt, om det findes, og det ikke findes. Vælg 'ja', hvis det findes. Vælg 'ved ikke', hvis du er i tvivl, om det findes. Din sidste udvej er nu, at anvende et magistrelt lægemiddel Findes der et anvendeligt magistrelt lægemiddel på listen over lovlige magistrelle lægemidler? Vælg 'nej', hvis du har undersøgt, om det findes, og det ikke findes. Vælg 'ja', hvis det findes. Vælg 'ved ikke', hvis du er i tvivl, om det findes. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx [Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx [Bilag 2 i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/05kontor/Forordn.lægemidl.2010MRLs%20DA.pdf [Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer] Du skal bruge det magistrelle lægemiddel der står i bilag 2 Du kan udskrive et magistrelt lægemiddel fra bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr' til de dyrearter og indikationer, der står listet i bilaget. Du finder et link til bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr' i boksen med lovgivning her på siden. Du kan søge dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel som ikke står listet i bilag 2 Hvis du vurderer, at der på bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr' ikke findes et lægemiddel, du kan anvende, kan du søge dispensation hos Fødevarestyrelsen til at anvende et andet magistrelt lægemiddel, hvis dette er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed. Du finder et link til bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr' i boksen med lovgivning her på siden. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/L%c3%a6gemidler_DispMagistreltL%c3%a6gemiddel.aspx [Her kan du se hvordan du søger om dispensation til at bruge magistrelle lægemidler] Hvis du vil behandle fødevareproducerende dyr Ved behandling af produktionsdyr er det en betingelse, at lægemidlets aktive stof er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning nr. 37/2010 (om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer), og at du fastsætter en passende tilbageholdelsestid. Du finder linket til forordningen i boksen med lovgivning her på siden. Overhold altid tilbageholdelsestiden Når du anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler efter kaskadereglen til produktionsdyr, og der ikke er fastsat en tilbageholdelsestid for dyrearten, skal du fastsætte en passende tilbageholdelsestid på mindst: - 28 døgn før slagtning - 7 døgn før levering af mælk og æg - 500 graddage før levering af fisk Såfremt der er opnået udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, vil tilbageholdelsestiden fremgå af denne. I øvrige tilfælde skal du mindst anvende de ovenfor nævnte tilbageholdelsestider. Hvis du anvender et lægemiddel, som er registreret til en anden dyreart, skal der altså fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 28 døgn før slagtning. Hvis du vil behandle fødevareproducerende dyr Ved behandling af produktionsdyr er det en betingelse, at lægemidlets aktive stof er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning nr. 37/2010 (om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer), og at du fastsætter en passende tilbageholdelsestid. Du finder linket til forordningen i boksen med lovgivning her på siden. Overhold altid tilbageholdelsestiden Når du anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler efter kaskadereglen til produktionsdyr, og der ikke er fastsat en tilbageholdelsestid for dyrearten, skal du fastsætte en passende tilbageholdelsestid på mindst: - 28 døgn før slagtning - 7 døgn før levering af mælk og æg - 500 graddage før levering af fisk Såfremt der er opnået udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, vil tilbageholdelsestiden fremgå af denne. I øvrige tilfælde skal du mindst anvende de ovenfor nævnte tilbageholdelsestider. Hvis du anvender et lægemiddel, som er registreret til en anden dyreart, skal der altså fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 28 døgn før slagtning. Du skal undersøge, om der findes et anvendeligt magistrelt lægemiddel, du kan bruge Du finder listen over tilladte magistrelle lægemidler i bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr'. Det er kun tilladt at anvende magistrelle lægemidler, som fremgår af denne liste, og kun til de anførte dyrearter og indikationer. Du finder et link til listen i bilag 2 i 'Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr' i boksen med lovgivning her på siden. Du skal bruge det lægemiddel, der enten er godkendt i Danmark til behandling af sygdomme hos mennesker eller godkendt til behandling af mennesker eller dyr i et andet land Når der findes et registreret lægemiddel, der enten er godkendt i Danmark til behandling af sygdomme hos mennesker eller godkendt til behandling af mennesker eller dyr i et andet land, som du kan bruge til behandlingen, skal du bruge det. Hvis du vil behandle fødevareproducerende dyr Ved behandling af produktionsdyr er det en betingelse, at lægemidlets aktive stof er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning nr. 37/2010 (om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer), og at du fastsætter en passende tilbageholdelsestid. Du finder linket til forordningen i boksen med lovgivning her på siden. Overhold altid tilbageholdelsestiden Når du anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler efter kaskadereglen til produktionsdyr, og der ikke er fastsat en tilbageholdelsestid for dyrearten, skal du fastsætte en passende tilbageholdelsestid på mindst: - 28 døgn før slagtning - 7 døgn før levering af mælk og æg - 500 graddage før levering af fisk Såfremt der er opnået udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen, vil tilbageholdelsestiden fremgå af denne. I øvrige tilfælde skal du mindst anvende de ovenfor nævnte tilbageholdelsestider. Hvis du anvender et lægemiddel, som er registreret til en anden dyreart, skal der altså fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 28 døgn før slagtning. Du skal undersøge, om der findes et lægemiddel, der enten er godkendt i Danmark til behandling af sygdomme hos mennesker eller godkendt til behandling af mennesker eller dyr i et andet land Som udgangspunkt skal du altid behandle dyr med lægemidler, der er godkendt, hvis det findes. Derfor skal du undersøge, om et sådan lægemiddel findes, inden du kan gå videre til næste trin i kaskadereglen. Du skal bruge det lægemiddel, der er godkendt til en anden dyreart eller en anden indikation, til behandlingen Når der findes et lægemiddel, der er godkendt til en anden dyreart eller en anden indikation, som du kan bruge til behandlingen, skal du bruge det. Hvis du vil behandle fødevareproducerende dyr Ved behandling af produktionsdyr er det en betingelse, at lægemidlets aktive stof er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning nr. 37/2010 (om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer), og at du fastsætter en passende tilbageholdelsestid. Du finder linket til forordningen i boksen med lovgivning her på siden. Overhold altid tilbageholdelsestiden Når du anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler efter kaskadereglen til produktionsdyr, og der ikke er fastsat en tilbageholdelsestid for dyrearten, skal du fastsætte en passende tilbageholdelsestid på mindst: - 28 døgn før slagtning - 7 døgn før levering af mælk og æg - 500 graddage før levering af fisk Såfremt der er opnået udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, vil tilbageholdelsestiden fremgå af denne. I øvrige tilfælde skal du mindst anvende de ovenfor nævnte tilbageholdelsestider. Hvis du anvender et lægemiddel, som er registreret til en anden dyreart, skal der altså fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 28 døgn før slagtning. Du skal undersøge, om der findes et lægemiddel, der er godkendt til en anden dyreart eller en anden indikation, som du kan bruge til behandlingen Som udgangspunkt skal du altid behandle dyr med lægemidler, der er godkendt (dvs. at lægemidlet har markedsføringstilladelse) til dyr, hvis det findes. Derfor skal du undersøge, om et sådan lægemiddel findes, inden du kan gå til næste trin i kaskadereglen. Nej Ja Ved ikke Nej Ja Ved ikke Nej Ja Ved ikke Nej Ja Ved ikke (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/05kontor/Forordn.lægemidl.2010MRLs%20DA.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/L%c3%a6gemidler_DispMagistreltL%c3%a6gemiddel.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021