Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kan du få videreført kontrolrapporter ved ejerskifte eller flytning?

​Ved ejerskifte eller flytning kan du anmode om at få kontrolrapporter videreført fra tidligere ejer eller virksomhed. De videreførte resultater vil indgå i beregningen af eventuel elitestatus.

​​​

Formålet er hurtigere elitestatus Hvis din virksomhed er placeret i en af risikogrupperne ”lav”, ”middel”, ”høj” eller ”særlig høj” kan den få elitestatus, hvis de seneste fire kontroller gav en glad smiley på kontrolrapporten, og hvis alle kontroller de seneste 12 måneder gave glade smileyer. Hvis din nye virksomhed er ejerskiftet eller flyttet kan den få de seneste tre kontrolresultater med fra den tidligere virksomhed og på den måde opnå elitestatus hurtigere. Ved ejerskifte bortfalder tidligere kontrolrapporter automatisk, medmindre du ønsker at få de seneste videreført. Hvis du vælger at få de seneste kontrolresultater videreført, indgår de i beregningen af elitestatus. Hvis den tidligere ejers eller virksomheds seneste kontrolrapporter er uden anmærkninger, dvs. kun har 1-taller og glade smileyer, kan de medvirke til, at din nye virksomhed hurtigere kan få elitestatus. Hvis der er videreført tre kontrolrapporter uden anmærkninger, kan du opnå elitestatus ved førstkommende kontrol, hvis der er gået minimum 12 måneder siden den første af de tre videreførte kontroller. Kontrolhistorikken kan videreføres ved ejerskifte og ved flytning Du kan få kontrolhistorikken videreført i to situationer: 1) Ved ejerskifte, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter uændret, og den tidligere ejer accepterer, at du overtager historikken. 2) Ved flytning, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Det er den virksomhedsejer, der har fået kontrolrapporterne, der har førsteret til at få dem videreført. Hvis denne person selv ønsker at videreføre kontrolrapporterne i forbindelse med flytning, kan kontrolrapporterne ikke også videreføres til den nye ejer af den gamle virksomheds lokaler. Ved væsentlige ændringer i din eksisterende fødevarevirksomhed, fx udvidelse af varesortiment fra ikke-kølevarer til også at have kølevarer eller opstart af økologiske aktiviteter, bliver dine kontrolrapporter automatisk videreført i forbindelse med fornyet autorisation eller registrering. Du anmoder om at få videreført kontrolhistorikken via blanketten for ejerskifte/autorisation/registrering Du skal anmode om at få videreført kontrolhistorikken. Det skal ske samtidig med, at du melder ejerskifte eller ansøger om autorisation/registrering i forbindelse med flytning. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1397 [Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater] (BEK nr 1397 af 12/12/2019) (næste) (næste) (næste) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1397
Loading...
Ændret 6. september 2021