Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Jeg skal holde dyrskue, -udstilling eller andre arrangementer

​Dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, senest tre uger før det afholdes. Men der er yderligere regler alt efter, hvilke dyr der er tale om. Det er dit ansvar som arrangør at informere hver enkelt udstiller om reglerne.

Hvilke dyrearter skal samles? Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger: • dato for samlingens afholdelse • samlingens formål • stedet for samlingens afholdelse • arrangøren af samlingen • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os elektronisk], eller skriv til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Der skal være en tilsynsførende dyrlæge tilstede Når klovbærende dyr udstilles, skal der være en tilsynsførende dyrlæge tilknyttet, som blandt andet syner dyrene inden de kommer ind på dyrskuet eller udstillingen. Dyrskuer med klovbærende dyr må kun afholdes steder, der har et CHR nummer, og flytninger til og fra skuet skal indberettes til CHR. https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp [Du kan indberette til CHR via landbrugsindberetning.dk] Undtagelser for 7/30 dages reglerne http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-lever-du-op-til-7-30-dagesreglen.aspx [Se her hvordan du lever op til 7/30-dages reglen] §§ http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000018505-REGL [Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176911 [Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003] Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger: • dato for samlingens afholdelse • samlingens formål • stedet for samlingens afholdelse • arrangøren af samlingen • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os elektronisk], eller skriv til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger: • dato for samlingens afholdelse • samlingens formål • stedet for samlingens afholdelse • arrangøren af samlingen • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os elektronisk], eller skriv til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger: • dato for samlingens afholdelse • samlingens formål • stedet for samlingens afholdelse • arrangøren af samlingen • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os elektronisk], eller skriv til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen skal ikke have besked Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end hunde, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked. Fødevarestyrelsen skal ikke have besked Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end katte, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked. Fødevarestyrelsen skal ikke have besked Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end heste, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked. Du skal føre optegnelser Ved udstillinger og lignende samlinger af fjerkræ skal arrangøren af udstillingen føre optegnelser over det tilførte fjerkræ, herunder art, antal og ejers fulde navn og adresse. Arrangøren skal også føre optegnelser over salg med angivelse af arter, antal, mærkning og købers og sælgers navn og adresse. Det fremgår af https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 [§ 7, stk. 1 i bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ] Send optegnelserne vedr. salg af fjerkræ til Fødevarestyrelsen Kopi af optegnelser over salg af fjerkræ ved en udstilling skal efterfølgende sendes til Fødevarestyrelsen. Senest en uge efter arrangementet. http://fvst.dk/kontakt [Send optegnelserne her] Fjerkræ skal mærkes og vaccineres mod Newcastle Disease • Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås. • Arrangøren skal føre optegnelser over de tilførte duer eller fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse. • Deltagende fjerkræ, herunder duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion, jf. bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. Bemærk dog særlige undtagelser, jf. § i samme bekendtgørelse. Du kan finde bekendtgørelsen nederst på siden. • Arrangøren skal informere ejeren af det deltagende fjerkræ, herunder duer, om dennes pligt til at medtage gyldig vaccinationsattest for vaccination mod Newcastle disease/paramyxovirus. • Arrangøren skal, i forbindelse med, at det deltagende fjerkræ, herunder duer, ankommer til samlingen påse, at disse ledsages af en gyldig vaccinationsattest. • Arrangøren skal føre optegnelser over salg og anden omsætning med optegnelse over købers og sælgers navn og adresse. Hvis der udstilles ænder og gæs sammen med andet fjerkræ Ænder eller gæs må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Dog kan samling ske, hvis arrangøren sikrer at en række betingelser er opfyldt: De fysiske forhold og pasning af dyrene Under arrangementet skal der være de rigtige fysiske forhold til stede for dyrene. Dyrene skal passes, vandes og fodres efter deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov. Læs mere i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr. §§ http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000018505-REGL [Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr. 185 af 20. marts 2000] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176911 [Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr. 674 af 14. juli 2003] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 [Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ - nr. 1449 af 15. december 2009] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142145 [Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza - nr. 522 af 6. juni 2012] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191449 [Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer] Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger: • dato for samlingens afholdelse • samlingens formål • stedet for samlingens afholdelse • arrangøren af samlingen • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os], eller skriv til: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Der skal være en embedsdyrlæge tilknyttet Når mere end en dyreart udstilles, skal der være en embedsdyrlæge tilknyttet, som kontrollerer forholdene. 1. Klovbærende dyr 2. Fjerkræ 6. Mere end én dyreart 7. Andre dyr 3. Hunde 4. Katte 5. Heste (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://fvst.dk/kontakt https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-lever-du-op-til-7-30-dagesreglen.aspx http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000018505-REGL https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176911 http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 http://fvst.dk/kontakt http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20000018505-REGL https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176911 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142145 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191449 http://fvst.dk/kontakt
Loading...
Ændret 6. september 2021