Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Råd til private om høst af muslinger og østers

Muslinger, østers og andre toskallede bløddyr kan indeholde algegifte, sygdomsfremkaldende bakterier, virus og kemiske forureninger. Bakterier og virus bliver dræbt ved høj varme, men algegifte og kemiske forureninger forsvinder ikke ved opvarmning. Læs rådene om, hvordan du bør høste/indsamle muslinger og østers m.m.

Find dit område Find ud af, hvor du vil samle muslinger og østers på dette https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kort_over_produktionsomraader_i_Danmark.aspx [kort over produktionsområder for muslinger m.m. i de indre danske farvande] Tjek, om området er åbent Tjek, om produktionsområdet er åbent eller lukket for kommerciel høst af muslinger og østers. Et område er lukket, hvis der er algegifte, kemiske forureninger eller fordi der ikke er udtaget prøver i området. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Udmeldinger.aspx [Fødevarestyrelsens udmeldinger af åbne og lukkede produktionsområder og opdrætsanlæg]. Hold dig til produktionsområder, der er åbnet for høst, og som er overvågede, og saml ikke i eller i nærheden af lukkede områder. Vær opmærksom på, at der kun overvåges i produktionsområder med kommerciel høst, og hvor erhvervet har ønsket at høste. Derfor er det ikke alle dele af de danske farvande, der bliver overvåget, og hvor der bliver taget prøver for giftige alger, algegifte, bakterier og kemiske forureninger. Derfor er alle produktionsområder som udgangspunkt lukkede, indtil der foreligger tilfredsstillende analysesvar, og produktionsområderne kan åbnes. Så hvis du vil samle muslinger eller østers, bør du holde dig til de områder, hvor der er taget prøver, og som er åbnet for høst. Her er risikoen for algegifte, bakterier, virus og kemiske forurening mindre. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Danmark_muslingovervaagning.aspx [Læs mere om Fødevarestyrelsens overvågning af områder, hvor der høstes kommercielt her]. Følg med Følg med i dagspressen om der er advarsler mod at indsamle muslinger og østers i områder, hvor der er fundet algegifte og virus. Undgå forureningskilder Undlad at samle i nærheden af å- eller spildevandsudløb, havneudløb og byer. Hold dig til områder, som du kender godt, og hvor der ikke er spildevandsudløb og andre forureningskilder i nærheden. Hold øje med, om vandet er klart. Risikoen for giftige alger og giftige muslinger og østers er mindre, hvis vandet har været klart i længere tid. Find flere informationer om forekomsten af alger: De lokale myndigheder – kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder – har informationer om lokale opblomstringer. Find http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/ [Naturstyrelsens lokale enheder]. Vær opmærksom, hvis du høster muslinger eller østers fra havhaver Det er blevet populært selv at opdrætte østers eller muslinger i havhaver, fx mindre hobbybrug. Hvis du høster til privat forbrug fra en havhave, som Fødevarestyrelsen ikke overvåger, skal du være opmærksom på: • Der kan være risiko for algegifte i muslingerne. Tjek om der er eller har været giftige alger i høstområdet. • Undlad at høste i en havhave, hvis der er risiko for spildevand og dermed for bakterier og virus, fx efter store regnskyl. • Muslingerne er til privat brug og må derfor kun bruges i din egen husholdning. Hvis du varmebehandler muslinger og østers inden servering, undgår du virus og bakterier, men algegifte og kemiske forureninger forsvinder ikke ved opvarmning Muslinger og østers kan ophobe både algegifte, kemiske forureninger samt virus og sygdomsbakterier. Hvis du spiser muslinger og østers rå, kan du blive syg af virus og sygdomsbakterier.. Hvis du vil være sikker på at undgå virus og bakterier, bør du varmebehandle muslinger og østers, så de har været oppe på 100 grader i ét mi-nut. Algegifte og kemiske forureninger forsvinder derimod ikke ved en varmebehandling. Tjek, at muslingerne er friske, inden du koger dem Tjek altid, at muslingerne er friske og kassér dem, hvis de ikke er friske. • Muslinger, der er åbne inden kogning, lukker sig ved et let slag på skallen, hvis de er friske. • Muslinger, der ikke lukker tæt, skal kasseres. • Muslinger, der ikke har åbnet sig under kogningen, skal kasseres. Symptomer på forgiftning pga. algegifte I lettere tilfælde bliver man utilpas og får dårlig mave, men man kan også få voldsomme forgiftningssymptomer som kvalme, opkastning, diarré, synsforstyrrelser og forbigående lammelser, hallucinationer, hukommelsestab, åndedrætsbesvær og åndedrætssvigt. I udlandet har der været dødsfald. En forgiftning kan vare fra få dage til flere uger, måneder og år og kan give varige mén. Læs mere om https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Algegifte-i-havdyr-.aspx [algegifte i muslinger, østers, visse fisk m.m.] Symptomer på sygdom med virus og bakterier Man bliver utilpas og får kvalme, opkastning og dårlig mave (diarré), evt. også feber. Sygdommen kan vare fra få dage til ca. 1 uge. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Mikrozoonoser/Bakterieskema%20maj%202017.pdf [Læs mere om bakterier og virus]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kort_over_produktionsomraader_i_Danmark.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Udmeldinger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Danmark_muslingovervaagning.aspx http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Algegifte-i-havdyr-.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Mikrozoonoser/Bakterieskema%20maj%202017.pdf
Loading...
Ændret 25. juni 2019