Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import og indførsel af fugle

Her kan du læse, hvilke regler der gælder for dig, når du i kommercielt øjemed vil importere eller indføre levende fugle til Danmark.

​​​​​

Hvilket land skal du importere fra? Hvis du indfører en fugl som privatperson Hvis du indfører en fugl ikke-kommercielt, skal du ikke følge reglerne på denne side. Du skal i stedet følge reglerne beskrevet i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_rejser_du_med_din_fugl.aspx [Sådan rejser du med din fugl]. En embedsdyrlæge fra de veterinære myndigheder i afsenderlandet skal udstede et sundhedscertifikat i EU-Kommissionens TRACES-system Din virksomhed/besætning skal være oprettet i TRACES. Du kan få hjælp hertil hos EksportKontrolCenteret (EKC) http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [Kontaktoplysninger til EKC] Dyresundhedscertifikatet skal ledsage fuglene under transporten. Forsendelsen med fugle skal overholde de dyresundhedsmæssige krav Det skal fremgå af dyresundhedscertifikatet, at: • fuglene kommer fra en bedrift, hvor der de sidste 30 dage ikke er konstateret fugleinfluenza, • bedriften eller området er ikke underlagt restriktioner som følge af Newcastle disease De dyresundhedsmæssige krav til import og samhandel af dyr er fastsat i EU-lovgivningen. Du skal være registreret som importør Ønsker du at indføre dyr til Danmark (samhandel og import), skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen som importør. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-bliver-du-registreret-som-importoer-eller-eksportoer-af-levende-dyr-nonfood-og-avlsmateriale.aspx [Registrering som importør/ eksportør af dyr, nonfood og avlsmateriale]. Du skal forhåndsanmelde importen til Fødevarestyrelsen Senest 1 arbejdsdag før dyrenes ankomst skal du forhåndsanmelde forsendelsen til Fødevarestyrelsen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Kontakt Fødevarestyrelsen]. Undersøg, om fuglen er omfattet af CITES-reglerne Visse fuglearter, fx papegøjefugle, er omfattet af CITES-reglerne (regler for udryddelsestruede dyr og planter). Disse fugle kræver CITES-tilladelser fra både afsender- og modtagerlandet. http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ [Læs mere om CITES]. Du skal undersøge, om der er importrestriktioner, der berører dig Vær opmærksom på, at der ved udbrud af smitsomme dyresygdomme kan indføres importrestriktioner, hvilket kan betyde, at der alligevel ikke kan importeres fra det pågældende land/virksomhed. Læs mere om https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Sygdomsudbrud i EU]. Forsendelsen skal leve op til kravene i Transportforordningen Forsendelsen skal transporteres i overensstemmelse med kravene i Transportforordningen. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx [Transport af dyr]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Ind- og udførsel af levende dyr (lovstof)] Dyret skal stamme fra en listet virksomhed Du kan kun importere fugle fra listede virksomheder i det listede land, som du vil importere fra. Se https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_poultry_establishment_captive_bred_birds.pdf [Liste over godkendte virksomheder]. Hvis der for det valgte land ikke findes en listet virksomhed, er import ikke mulig. Hvis du indfører en fugl som privatperson Hvis du indfører en fugl ikke-kommercielt, skal du ikke følge reglerne på denne side. Du skal i stedet følge reglerne beskrevet i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_rejser_du_med_din_fugl.aspx [Sådan rejser du med din fugl]. En embedsdyrlæge fra de veterinære myndigheder i afsenderlandet skal udstede et sundhedscertifikat Sundhedscertifikatet kan eventuelt udskrives via EU-Kommissionens TRACES-system. I så fald skal din virksomhed/besætning være oprettet i TRACES. Du kan få hjælp hos EksportKontrolCenteret (EKC). http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [Kontaktoplysninger til EKC]. Dyresundhedscertifikatet skal ledsage fuglen under transporten. Forsendelsen med fugle skal overholde de dyresundhedsmæssige krav 1. Fuglene skal forud for afsendelsen være holdt på en godkendt avls- og opformeringsvirksomheden i mindst 21 dage eller siden udklækningen. 2. Fuglene skal være avlet i fangenskab. 3. Fuglene skal inden for de sidste 48 timer eller den sidste arbejdsdag før afsendelsen være klinisk undersøgt og må ikke vise synlige tegn på sygdom. 4. Newcastle disease, Fugleinfluenza og Ornitose (Papegøjesyge) er anmeldepligtige sygdomme i afsenderlandet. 5. Fuglene skal ledsages af et dyresundhedscertifikat (certifikat), der er i overensstemmelse med modellen i bilag III til forordning (EF) 318/2007 og leve op til kravene heri. 6. Fuglene skal være identificeret med et individuelt identifikationsnummer ved hjælp af en entydigt mærket med en sømløst lukket fodring eller en mikrochip, jf. artikel 66, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006. 7. Identifikationsnummeret i fodringe eller mikrochips skal som et minimum indeholde følgende oplysninger: a. ISO-koden for det eksporterende tredjeland, der foretager identifikationen, og b. et entydigt løbenummer. 8. Identifikationsnummer skal fremgå af certifikatet. 9. Fuglene skal transporteres i nye beholdere, som udenpå er individuelt identificeret med et identifikationsnummer svarende til det, der er angivet i certifikatet. 10. Såfremt det drejer sig om fugle, der er omfattet af CITES reglerne, skal de transporteres i overensstemmelse med CITES-retningslinjerne for Transport. Du skal være registeret som importør Ønsker du at indføre dyr til Danmark (samhandel og import), skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen som importør. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-bliver-du-registreret-som-importoer-eller-eksportoer-af-levende-dyr-nonfood-og-avlsmateriale.aspx [Registrering som importør/ eksportør af dyr, nonfood og avlsmateriale]. Du skal forhåndsanmelde importen til Fødevarestyrelsen Senest 1 arbejdsdag før dyrenes ankomst skal du forhåndsanmelde forsendelsen til Fødevarestyrelsen. http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Kontakt Fødevarestyrelsen]. Undersøg, om fuglen er omfattet af CITES-reglerne Visse fuglearter, fx papegøjefugle, er omfattet af CITES-reglerne (regler for udryddelsestruede dyr og planter). Disse fugle kræver CITES-tilladelser fra både afsender- og modtagerlandet. http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ [Læs mere om CITES]. Dyrene skal importeres via et godkendt grænsekontrolsted Import af levende dyr fra tredjelande skal ske via et godkendt grænsekontrolsted i det første EU-land, som de ankommer til. I Danmark er der to grænsekontrolsteder, der er godkendt til håndtering af levende dyr: Grænsekontrolstedet ved Kastrup Lufthavn og grænsekontrolstedet ved Billund Lufthavn. Importen skal anmeldes til grænsekontrolstedet og SKAT senest 1 arbejdsdag inden ankomsten til grænsekontrolstedet, og den ansvarlige for fragten skal udarbejde et CVED (Common Veterinary Entry Document) i EU-Kommissionens TRACES-system. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [Her får du adgang til TRACES]. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx [Læs mere om grænsekontrol]. Fuglene skal i karantæne, når de er blevet grænsekontrolleret Max. 9 timer efter grænsekontrollen skal fuglen transporteres direkte til en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter. Du eller din agent skal skriftligt erklære, at karantænen har accepteret fuglenes ankomst. Du skal undersøge, om der er importrestriktioner, der berører dig Vær opmærksom på, at der ved udbrud af smitsomme dyresygdomme kan indføres importrestriktioner, som enten forhindrer importen eller stiller yderligere krav. Du skal leve op til transportreglerne mellem grænsekontrol og karantænested Køretøjet, som transporterer forsendelsen, skal være officielt forseglet af grænsedyrlægen, som også skal sørge for, at forsendelsen ledsages af et TRACES-certifikat til karantænestedet. Derudover skal kravene i Transportforordningen følges. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx [Transport af dyr]. Du må ikke importere fugle fra det land, du har valgt Det valgte land er et ikke-listet tredjeland. Derfor er import af fugle herfra forbudt i henhold til EU-lovgivningen. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Malta Nordirland Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Liechtenstein Norge San Marino Schweiz Australien Brasilien (kun staterne Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo) Canada Chile Israel New Zealand Tunesien USA (inkl. Guam, Amerikansk Samoa, Nordmarianerne, Puerto Rico og De Amerikanske Jomfruøer) Afghanistan Albanien Algeriet Angola Antigua og Barbuda Armenien Aruba Ascension Aserbadjan Azorerne Bahamas Bahrain Balearerne Bangladesh Barbados Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien (bortset fra staterne Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo) Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Caymanøerne Centralafrikanske Republik Ceuta Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Kanariske Øer Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Falklandsøerne Fiji Fransk Guyana Fransk Polynesien Gabon Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grønland Guadeloupe Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Hviderusland Indien Indonesien Irak Iran Island Jamaica Japan Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Liechtenstein Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Marokko Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Melilla Mexico Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Ny Kaledonien Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Réunion Rusland Rwanda Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Singapore Sint-Maarten Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Trinidad og Tobago Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstaten Venezuela Vietnam Wallis og Futunaøerne Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Storbritannien, bortset fra Nordirland Monaco Argentina Filippinerne (kun fra National Capital Region) Filippinerne (bortset fra National Capital Region) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_rejser_du_med_din_fugl.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-bliver-du-registreret-som-importoer-eller-eksportoer-af-levende-dyr-nonfood-og-avlsmateriale.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_poultry_establishment_captive_bred_birds.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan_rejser_du_med_din_fugl.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-bliver-du-registreret-som-importoer-eller-eksportoer-af-levende-dyr-nonfood-og-avlsmateriale.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/handel-med-truede-arter/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021