Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvornår skal fødevarer mærkes med oprindelse?

​Fødevarer skal som udgangspunkt ikke mærkes med oprindelse. Oprindelse skal dog angives, hvis undladelse af oplysningen vil kunne vildlede forbrugeren, eller hvis der er fastsat obligatoriske krav om mærkning med oprindelse.

For en række fødevarer er der fastsat obligatoriske krav om mærkning med oprindelse. Der er i mange tilfælde tale om regler, der er fastsat i regi af den fælles markedsordning for landbrugsvarer, og der er typisk tale om uforarbejdede eller let forarbejdede produkter.

Disse typer fødevarer SKAL mærkes med oprindelse: • Oksekød • Svinekød • Fjerkrækød • Gedekød • Fårekød • Æg • Honning • Vin og mousserende vin • Frugt og grøntsager, der er omfattet af handelsnormer • Fisk • Ekstra jomfruolie og jomfruolie • Færdigpakkede fødevarer, hvis det kan være vildledende, at de ikke er mærket med oplysningen Læs nærmere om reglerne for de enkelte typer fødevarer i boksene nedenfor. Oksekød Der er krav om angivelse af oprindelse på kød fra kvæg. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-okse-og-kalvekoed.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af oksekød og kalvekød?] Kød fra svin, ged, får og fjerkræ Det er obligatorisk at mærke fersk, kølet og frosset kød fra svin, ged, får og fjerkræ med "Opdrættet i (land)" og "Slagtet i (land)". Læs mere i Mærkningsvejledningens kapitel 14. Æg Det er obligatorisk i forbindelse med handelsnormerne for æg at mærke selve ægget med: • kode for produktionsmetode • iso-landekode • producentnummer (nummeret i CHR-registret). Kodens tre dele skal forklares i forståelig tekst til forbrugeren, enten ved at skrive det på æggebakken eller ved at lægge en seddel i bakken. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] Honning Det er obligatorisk at mærke med det eller de oprindelseslande, hvor honningen er høstet. Hvis honningen har oprindelse i mere end ét land, kan følgende dog i stedet angives: • Blanding af honning fra EU • Blanding af honning fra lande uden for EU • Blanding af honning fra lande i og uden for EU http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] Vin Vin produceret i EU: Alle typer af vin skal være forsynet med tappevirksomhedens navn, adresse og land. Herudover skal • "Bordvin" mærkes med, i hvilken medlemsstat, evt. medlemsstater, druerne er forarbejdet til vin • "Bordvin med geografisk oprindelsesbetegnelse" mærkes med navnet på den geografiske enhed (et område mindre end medlemsstaten) • "Kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder" mærkes med navnet på det bestemte dyrkningsområde Vin produceret i tredjelande: • Vinene skal være mærket med oprindelsesland Mousserende vin: • "Mousserende vin" produceret i EU skal mærkes med medlemsstat for en producent eller forhandler i EU. • "Mousserende vin" produceret i et tredjeland skal mærkes med kommune og medlemsstat for importør og producent. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] Frugt og grøntsager omfattet af handelsnormerne Frugt og grøntsager, der er omfattet af handelsnormer, skal mærkes med oprindelsesland. Disse frugter og grøntsager fremgår af bilag I, del IX i Forordning (EF) nr. 1234/2007. Oprindelseslandet skal fremgå af mærkningen, og hvis frugt og grønt sælges i løs vægt, skal oprindelseslandet fremgå af et skilt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] Fisk Fiskerivarer og akvakulturprodukter (varer fra dambrug) skal mærkes med, hvor de er fanget eller opdrættet, når de sælges til den endelige forbruger. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-fiskevarer-og-akvakulturprodukter.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter?] Færdigpakkede fødevarer Færdigpakkede fødevarer skal mærkes med oprindelsesland, hvis en udeladelse af oplysningen vil kunne vildlede forbrugeren. Det afgørende for, om en udeladelse af oplysning om oprindelse vil kunne virke vildledende, er om fødevaren præsenteres på en sådan måde, at køber kan få en fejlagtig opfattelse af, at fødevaren enten hidrører fra et bestemt land eller en bestemt geografisk lokalitet eller er produceret på baggrund af en original opskrift herfra. For eksempel kan det være vildledende, hvis der på en pakke med ”fransk nougat” er trykt franske flag eller andre franske kendetegn, hvis fødevaren ikke er fremstillet i Frankrig. Ekstra jomfruolivenolie og jomfruolivenolie Af olivenolier er det kun ekstra jomfruolivenolie og jomfruolivenolie, der må mærkes med oprindelse. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] Fødevarer, der KAN mærkes med oprindelse Som producent kan man altid frivilligt mærke vareren med, hvorfra den kommer. Men oplysningerne skal altid kunne dokumenteres og må ikke være vildledende. Da mærkningsområdet er EU-reguleret (harmoniseret), er der som udgangspunkt ikke mulighed for at vedtage specifikke danske regler om mærkning med oprindelse. Oliven og olivenpresserester MÅ IKKE mærkes med oprindelse En undtagelse fra reglerne om oprindelsesmærkning er olivenolie og olie af olivenpresserester – de må ikke mærkes med oprindelse. Kun ekstra jomfruolivenolie og jomfruolivenolie må mærkes med oprindelse. Ved oprindelsesbetegnelse forstås i denne sammenhæng de betegnelser, der fremgår af handelsnormen for jomfruolivenolie. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Læs mere under handelsnormer og varestandarder] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx [Handelsnormer og varestandarder (lovstof)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 [Mærkningsbekendtgørelsen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Rådets%20forordning%20510-2006%20om%20BGB%20og%20BOB.pdf [Rådets forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-okse-og-kalvekoed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-fiskevarer-og-akvakulturprodukter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Rådets%20forordning%20510-2006%20om%20BGB%20og%20BOB.pdf
Loading...
Ændret 6. september 2021