Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Næringsdeklarationer – sådan skal virksomheder gøre

Fødevarevirksomheder skal anvende reglerne for næringsdeklaration. En næringsdeklaration viser, hvad en fødevare indeholder af energi og næringsstoffer. Oplysningerne skal altid gives pr. 100 g eller pr. 100 ml af en fødevare. På den måde kan forbrugerne sammenligne energi- og næringsindholdet i forskellige fødevarer, når de skal foretage et konkret valg.

Færdigpakkede fødevarer skal næringsdeklareres Færdigpakkede fødevarer skal – som udgangspunkt – have en næringsdeklaration påført. Følgende fødevarer skal ikke næringsdeklareres: • fødevarer, der udbydes til den endelige forbruger og til storkøkkener uden at være færdigpakkede • fødevarer, der pakkes på salgsstedet på køberens anmodning • fødevarer, der er færdigpakkede med henblik på direkte salg • drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol • fødevarer, som er angivet fødevareinformationsforordningens bilag V – du finder et link til forordningen nederst på denne side Næringsdeklaration er dog ikke undtaget, hvis der anvendes en ernærings- eller sundhedsanprisning på de fødevarer, der er angivet i bilag V. Hvis der anvendes ernæringsanprisninger på drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, skal disse også næringsdeklareres. Næringsdeklarationen skal være i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Ved tilsætning af vitaminer og mineraler kræves i alle tilfælde en næringsdeklaration, også for ikke-færdigpakkede fødevarer. Sådan skal kosttilskud næringsdeklareres Reglerne for næringsdeklaration af kosttilskud står i Kosttilskudsbekendtgørelsen. Fødevareinformationsforordningen gælder ikke for næringsdeklaration af kosttilskud. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx [Læs mere i guiden "Sådan markedsfører du kosttilskud"] Sådan skal naturligt mineralvand næringsdeklareres Reglerne for næringsdeklaration af naturligt mineralvand står i Mineralvandsbekendtgørelsen. Fødevareinformationsforordningen gælder ikke for næringsdeklaration af naturligt mineralvand. Sådan skal fødevarer til særlige grupper (fx modermælkserstatning) næringsdeklareres Næringsdeklarationsreglerne gælder også for fødevarer til særlige grupper, med mindre andet er fastsat i følgende særregler: • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 om supplerende regler til Forordning 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tislysnblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørn- og småbørnsernæring • Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein • Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1798 om supplerende regler til Forordning 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/128 om supplerende regler til Forordning 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysninger om fødevarer til særlige medicinske formål Hvis der ikke er fastsat særlige krav til næringsdeklarationens udformning og format mv. i særreglerne, skal dette følge kravene i Fødevareinformationsforordningen. Følgende skal deklareres: I den obligatoriske næringsdeklaration skal der være oplysning om: • energi (KJ/kcal) • fedt (g) • mættede fedtsyrer (g) • kulhydrat (g) • sukkerarter (g) • protein (g) • salt (g) Mængden af næringsstoffer skal angives i faktuel mængde pr. 100 g eller pr. 100 ml, og kan supplerende også angives pr. portion eller pr. forbrugsenhed. Supplerende kan indholdet også angives som procent (%) af referenceindtag, enten pr 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed. Følgende må derudover deklareres Indholdet af den obligatoriske næringsdeklaration må kun suppleres med oplysning om mængden af et eller flere af disse elementer: • enkeltumættede fedtsyrer (g) • flerumættede fedtsyrer (g) • polyoler (g) • stivelse (g) • kostfibre (g) • vitaminer og mineraler Virksomheden kan vælge det eller de elementer, der er relevante for den pågældende fødevare. Hvis virksomheden vil deklarere andre næringsstoffer, gælder anprisningsreglerne. Disse anpriste næringsstoffer skal deklareres i nærheden af – men udenfor – næringsdeklarationen. Præsentation og format Næringsdeklarationen skal angives samlet og i et tydelig format. Næringsdeklarationen skal som udgangspunkt angives i tabelformat med tallene under hinanden. Kun hvis pladsen ikke er tilstrækkelig, kan næringsdeklarationen opstilles i linjeformat. Frivillige fødevareoplysninger må ikke anføres, så det går ud over den plads, der er til rådighed for de obligatoriske fødevareoplysninger, herunder næringsdeklaration i tabelform. De elementer, der indgår i næringsdeklarationen (energi og næringsstoffer) skal være angivet i en bestemt rækkefølge. Se rækkefølgen i Fødevareinformationsforordningens bilag XV – du finder et link til forordningen nederst på denne side. Supplerende oplysninger på forsiden Hvis en færdigpakket fødevare har den obligatoriske næringsdeklaration (fx på bagsiden af pakningen), må man gentage følgende oplysninger i pakningens primære synsfelt (fx på forsiden): • energi (kJ/kcal) eller • energi (kJ/kcal) – sammen med mængden af • fedt (g) • mættede fedtsyrer (g) • sukkerarter (g) • salt (g) Mængden af næringsstoffer skal angives i faktuel mængde enten pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed alene. Hvis mængden af næringsstoffer angives udelukkende pr. portion eller forbrugsenhed, skal energiværdien gives BÅDE pr. 100 g eller pr. 100 ml OG pr. portion eller pr. forbrugsenhed. Supplerende kan indholdet også angives som procent (%) af referenceindtag, enten pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion eller pr. forbrugsenhed. Oplysninger i form af procentdel (%) af referenceindtag I nogle tilfælde enten kan eller skal de deklarerede værdier gives i form af en procentdel af de referenceindtag, der er i forordningen (bilag XIII). Ved deklaration af vitaminer og mineraler skal indholdet angives både som faktuel mængde (i mg eller µg, afhængig af hvilket stof der er tale om) og som procentdel (%) af referenceindtag. Ved deklaration af energi og næringsstoffer kan indholdet angives som procentdel af referenceindtagene i følgende tilfælde: • ved deklaration i den obligatoriske næringsdeklaration (dog kun for energi samt fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt) • ved gentagelse af oplysninger på pakningens forside (energi, fedt, mættede fedtsyrer, sukkerarter og salt) • ved næringsdeklaration af alkoholholdige drikkevarer • ved næringsdeklaration af fødevarer, der ikke er færdigpakkede Hvad er en "betydelig mængde" for deklaration af vitaminer og mineraler? For at kunne næringsdeklarere vitaminer og mineraler skal fødevaren generelt indeholde mindst 15 % af næringsstof-referenceværdierne pr. 100 g – eller pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt portion. For drikkevarer gælder dog, at der skal være mindst 7,5 % af næringsstof-referenceværdierne – se Fødevareinformationsforordningens bilag XIII. Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: Vejledning om næringsdeklaration – 13. december 2016 Meddelelse fra Kommissionen om spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne (2018/C 196/01) Vejledning til brug for myndigheders kontrol med overholdelse af EU-lovgivningen om fastsættelse af tolerancer for næringsstofværdier angivet på etiketter. Du kan finde disse vejledninger på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Naeringsdeklaration–lovstof.aspx [Næringsdeklaration - lovstof]. §§ Denne side er lavet på baggrund af Fødevareinformationsforordningen (1169/2011), som du kan finde på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Naeringsdeklaration–lovstof.aspx [Næringsdeklaration – lovstof] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Naeringsdeklaration–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Naeringsdeklaration–lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021