Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvornår kan et dyr nødslagtes

​Du kan her se under hvilke omstændigheder, nødslagtning er lovlig.

Nødslagtning kan ske under følgende omstændigheder 1. Man må kun nødslagte sunde og raske dyr. 2. Sunde og raske dyr, der har været ude for en akut ulykke og er kommet til skade, vil kunne nødslagtes. Fx hvis dyret har: - Et brækket ben - Bækkenbrud eller udskridning efter kælvning. Det er altid embedsdyrlægen, som vurderer, om et dyr kan nødslagtes, da kødet skal være egnet til konsum. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 [Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 [Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA [Hygiejneforordningen.] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Hygiejne_mm/Brev_regioner.pdf [Notat om Nødslagtning og slagtning uden for slagteri] (næste) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Hygiejne_mm/Brev_regioner.pdf
Loading...
Ændret 5. juli 2019