Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvordan godkender jeg som embedsdyrlæge en nødslagtning?

Du skal som embedsdyrlæge godkende nødslagtninger. Hvis det nødslagtede dyr ikke bliver fulgt af en ejer-dyrlægeerklæring eller af et nødslagtningscertifikat til slagteriet, må kødet ikke bruges til konsum.

Vurder, om dyret er sundt og raskt Vurder, om dyret er sundt og raskt: man må kun nødslagte sunde og raske dyr, der har været ude for en akut ulykke og er kommet til skade. Hvis skaden ikke er akut, men der ellers er tale om et sundt og rask dyr, kan det ikke nødslagtes men ejeren kan vælge at hjemmeslagte det. Hvis dyret ikke lever op til dine vurderinger af et sundt og raskt dyr, må kødet ikke bruges til konsum, og dyret skal i stedet aflives. Udfyld ejer-dyrlægeerklæringen eller nødslagtningscertifikatet som dokumentation for, at kødet stammer fra et sundt og raskt dyr, og at kødet derfor er egnet til konsum. Fødevarestyrelsen har etableret en overgangsperiode, hvor enten ejer-dyrlægeerklæring eller et certifikat kan ledsage dyret til slagteriet. Efter overgangsperioden udløber skal certifikater anvendes. Ejer-dyrlægeerklæringen kan findes her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejer--og-dyrlægeerklæring-om-nødslagtning-uden-for-slagteri.aspx [Ejer- og Dyrlægeerklæring om nødslagtning eller slagtning uden for slagteri] Du får tilsendt et certifikat af Fødevarestyrelsen, når du bliver udnævnt som embedsdyrlæge. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 [Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 [Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA [Hygiejneforordningen] (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejer--og-dyrlægeerklæring-om-nødslagtning-uden-for-slagteri.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194948 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&from=DA
Loading...
Ændret 28. januar 2021