Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvordan får jeg godkendt et nyt desinfektionsmiddel / antikorrosionsmiddel til fødevareindustri og landbrug?

​Fødevarestyrelsen skal godkende desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler, før fødevareindustrien og landbruget må bruge dem, for at undgå afsmitning til fødevarer. Læs nærmere om, hvordan du ansøger om godkendelse.

​​

Tjek listen over godkendte aktivstoffer Du finder listen over godkendte aktivstoffer i Kommissionens Delegerede Forordning Nr. 1062/2014 (se link under "§§" nedenfor). Bemærk, at ethanol er forbudt som aktivstof i pattedyp og yverhygiejne pr. 1. marts 2010. Du skal udfylde et ansøgningsskema • Ønsker du at ansøge om at få godkendt et produkt i de 5 kategorier: 1) desinfektionsmidler (baktericid effekt) 2) desinfektionsmidler (fungicid effekt) 3) desinfektionsmidler (baktericid og fungicid effekt) 4) yverhygiejne før malkning eller 5) pattedyp/spray og yveraftørringsmidler efter malkning – skal du udfylde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Desinfektionsmidler.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Ansøgningsskema for godkendelse af desinfektionsmidler m.m.] Hvis produktet ønskes godkendt med udelukkende baktericid eller fungicid effekt, bedes dette bemærkes i kolonnen "Evt. bemærkninger". • Ønsker du at ansøge om at få godkendt antikorrosionsmidler, skal du udfylde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Antikorrosionsmidler-til-dampkedler.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Dyrehold.aspx [Ansøgningsskema for godkendelse af antikorrosionsmidler] Indsend ansøgningsskema til Fødevarestyrelsen Du kan sende den udfyldte blanket med e-mail til: des-godkend@fvst.dk Du får et svar fra Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen sender en bekræftelse og en faktura efter modtagelse af din ansøgning. Behandlingstiden er 3-6 måneder, efter at gebyret er indbetalt. Vejledning http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20080918860-REGL [Vejledning nr. 9188 af 26. maj 2008 til Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.] §§ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062&rid=1 [Kommissionens Delegerede Forordning nr. 1062 af 4. august 2014] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186202 [Fødevareloven – Bekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017 af lov om fødevarer] http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20130013405-REGL [Bekendtgørelse nr. 134 af 11. februar 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185863 [Bekendtgørelse nr. 1712 af 20. december 2016 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0008-20130314&qid=1396868584717&from=DA [EU-direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1896-20031214&qid=1396868434537&from=DA [Kommissionens Forordning (EF) nr. 1896 af 7. september 2000 om første fase i program vedrørende biocidholdige produkter] Regler for mærkning af desinfektionsmidler Midler, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, skal være mærket med en særlig tekst for hhv. desinfektionsmidler og hygiejne før og efter malkning: 1) “Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummeret anføres)” og “Produktet virker (baktericidt, fungicidt eller baktericidt og fungicidt anføres)” 2) “Pattedyp eller pattespray godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummeret anføres)” og “Middel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummeret anføres) til yverhygiejne før malkning” Desinfektionsmidler skal desuden være mærket med: 1) forhandlernes navn og adresse 2) en brugsanvisning, herunder oplysning om anvendelsesområde og maksimal brugskoncentration; for desinfektionsmidler skal desuden oplyses minimal brugskoncentration 3) ordene “Må ikke opbevares sammen med fødevarer”, og “Må kun opbevares i originalemballage” 4) oplysning om, at overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion; hvis der er givet dispensation, skal dette anføres på etiketten 5) Oplysning om, at desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter rengøring med tilhørende afskylning, hvis midlet er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel. 6) Ordene “Må kun anvendes umiddelbart efter malkning”, hvis midlet er et pattedypningsmiddel eller en pattespray Fødevarestyrelsen kan ved godkendelse fastsætte yderligere krav til mærkningen af det pågældende middel. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Desinfektionsmidler.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Antikorrosionsmidler-til-dampkedler.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Dyrehold.aspx http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20080918860-REGL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062&rid=1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186202 http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20130013405-REGL https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185863 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0008-20130314&qid=1396868584717&from=DA http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1896-20031214&qid=1396868434537&from=DA
Loading...

 

 

Leve- og bomiljøerLeve- og bomiljøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leve--og-bomiljøer.aspx040277aspx0htmlEmneside
Rekvireret vejledningRekvireret vejledninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rekvireret-vejledning.aspx040400aspx0htmlEmneside
Fiskegrej - rengøring og desinficeringFiskegrej - rengøring og desinficeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskegrej---rengøring-og-desinficering.aspx040079aspx0htmlEmneside
Kæledyr i restauranterKæledyr i restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaeledyr_i_restauranter.aspx040230aspx0htmlEmneside
Uddannelse i fødevarehygiejneUddannelse i fødevarehygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uddannelse-i-fødevarehygiejne.aspx040489aspx0htmlEmneside
Køkkener i børneinstitutionerKøkkener i børneinstitutionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkkener-i-børneinstitutioner.aspx040241aspx0htmlEmneside
Privat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsenPrivat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-madlavning-og-fødevarevirksomhed-under-bagatelgrænsen.aspx040382aspx0htmlEmneside
Førerhunde og servicehundeFørerhunde og servicehundehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Førerhunde-og-servicehunde.aspx040103aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx039993aspx0htmlEmneside
EfterskolekøkkenerEfterskolekøkkenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Efterskolekøkkener.aspx040040aspx0htmlEmneside
Rengøring og desinfektionRengøring og desinfektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rengøring-og-desinfektion.aspx040402aspx0htmlEmneside
Selvbetjening af uindpakkede fødevarerSelvbetjening af uindpakkede fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Selvbetjening-af-uindpakkede-fødevarer.aspx040426aspx0htmlEmneside
Oversvømmelse i fødevarevirksomhedenOversvømmelse i fødevarevirksomhedenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oversvømmelse-i-fødevarevirksomheden.aspx040356aspx0htmlEmneside
Mobile fødevarevirksomhederMobile fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-fødevarevirksomheder.aspx040311aspx0htmlEmneside
Indretning af fødevarevirksomhedIndretning af fødevarevirksomhedhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-fødevarevirksomheder.aspx040209aspx0htmlEmneside
Frugt og grønt i fødevarevirksomhederFrugt og grønt i fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Frugt--og-grøntvirksomhed.aspx040110aspx0htmlEmneside
Forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomhedForhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomhedhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhaandsgodkendelse-af-indretning-af-foedevarevirksomhed.aspx040104aspx0htmlEmneside
Desinfektionsmidler i fødevareindustri og landbrugDesinfektionsmidler i fødevareindustri og landbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Desinfektionsmidler-i-fødevareindustri-og-landbrug.aspx040013aspx0htmlEmneside
Boder på festivaller, markeder mv.Boder på festivaller, markeder mv.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsboder.aspx040302aspx0htmlEmneside
Fisk og fiskevarerFisk og fiskevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fisk-og-fiskevarer.aspx040080aspx0htmlEmneside
Skadedyr, fx rotter og mus, i fødevarevirksomhederSkadedyr, fx rotter og mus, i fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skadedyrsbekæmpelse.aspx040429aspx0htmlEmneside

Ændret 27. juli 2017