Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan ansøger du om godkendelse af en ny sundhedsanprisning

​Det er kun tilladt at anvende de sundhedsanprisninger, der er godkendt. Find info om godkendelse her.

Du kan søge om godkendelse af nye sundhedsanprisninger Du kan søge om godkendelse af nye sundhedsanprisninger. Det gælder både artikel 13-anprisninger og artikel 14-anprisninger. Der skal dog være tale om enten: • en ny sundhedsanprisning, der ikke tidligere har været vurderet af EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) eller • ny dokumentation for en sundhedsanprisning, hvis samme sundhedsanprisning tidligere er blevet vurderet Anprisningsforordningens artikel 15 og artikel 18 beskriver proceduren for ansøgning af sundhedsanprisninger for henholdsvis artikel 14- og artikel 13 (5)-anprisninger. Anprisningen skal kunne dokumenteres videnskabeligt Anprisningerne bliver kun godkendt, hvis der er vedlagt tilstrækkelig videnskabelig dokumentation sammen med ansøgningen. EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) har lavet en generel vejledning om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til dokumentation for sundhedsanprisninger. Herudover har EFSA lavet en række vejledninger vedrørende dokumentation for sundhedsanprisninger relateret til specifikke emner, fx antioxidant-virkning, immunsystemet mv. https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition/regulationsandguidance [Find vejledningerne om dokumentation på EFSA hjemmeside] Opbyg ansøgningen efter EFSA's fastsatte format EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) har udarbejdet en vejledning, som indeholder de formelle krav til ansøgningens udformning. Vejledningen indeholder også en skabelon til brug for ansøgningen. Det er vigtigt, at ansøgningen fremsendes i dette format og indeholder alle de påkrævede oplysninger. Reglerne skal sikre, at ansøgningerne sammensættes korrekt og indeholder tilstrækkelige videnskabelige data til, at EFSA kan vurdere ansøgningerne på en effektiv og ensartet måde. https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition [Find vejledninger samt mere information om ansøgninger indenfor ernæringsområdet på EFSA's hjemmeside]. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4680 [Find information om ansøgning til godkendelse af sundhedsanprisning på EFSA´s hjemmeside] Send ansøgningen med brev til Fødevarestyrelsen Ansøgninger om godkendelse af nye anprisninger skal sendes til en medlemsstat, som herefter er ansvarlig for at sende materialet til EFSA. Ansøgningen skal sendes pr. brev til: Fødevarestyrelsen Att.: Kemi og Fødevarekvalitet Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vurderer ansøgningen og sender den videre Når ansøgningen er modtaget, validerer Fødevarestyrelsen ansøgningen og sender den herefter videre til EFSA. Det vil sige, at Fødevarestyrelsen ser ansøgningen igennem og tager stilling til, om anprisningen er i overensstemmelse med forordningen, og om ansøgningen indeholder de data, EFSA skal bruge for at kunne vurdere anprisningen. EFSA vurderer sundhedsanprisningen indenfor 5 måneder, men denne tidsramme kan dog forlænges. Anprisningen bliver godkendt af EU-Kommissionen, såfremt EFSA's vurdering er positiv og forordningens bestemmelser og anden relevant fødevarelovgivning i øvrigt er overholdt. §§ Denne side er lavet på baggrund af reglerne i anprisningsforordningen (Forordning nr. 1924/2006) samt Forordning nr. 353/2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger, jf. artikel 15 i anprisningsforordningen. Disse regler kan findes på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx [Ernærings- og sundhedsanprisninger – lovstof]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition/regulationsandguidance https://www.efsa.europa.eu/en/applications/nutrition https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4680 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021