Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler skal jeg følge, når jeg transporterer foder?

​Hvis du vil transportere foder, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen og følge nogle grundlæggende regler. Se her hvordan.

​​​​ Ansøg om registrering

Hvis du ønsker at starte virksomhed inden for transport eller distribution af foder, skal du, inden du begynder, ansøge Fødevarestyrelsen om registrering efter Foderhygiejneforordningen (artikel 9). I forbindelse med registreringen vil der være et ansøgningsgebyr, jf. betalingsbekendtgørelsen (kapitlet om kontrol af foder). Du finder bekendtgørelsen under "§§" nederst i denne guide.

Ansøgningsskema til godkendelse og registrering af fodervirksomhed finder du her

Gå til guide om registrering af fodervirksomheder

 Du skal opbygge et kvalitetsstyringssystem


Du skal opbygge, efterleve og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at alle de gældende regler om foder overholdes. Virksomheden skal have en kvalitetshåndbog eller lignende, der blandt andet omfatter de elementer og krav, der kort beskrives i punkterne nedenfor.

 Du skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse

For at overholde reglerne skal du have lavet en skriftlig risikoanalyse. En risikoanalyse går ud på at udpege og vurdere de aktiviteter og forhold, der kan udgøre en risiko for fodersikkerheden. Dine procedurer og instrukser bliver tilsammen hermed dit kvalitetsstyringssystem.

 Du skal følge krav om god praksis


I Foderhygiejneforordningens bilag II er der oplistet en række krav til virksomhedens udstyr, personale, kvalitetskontrol, registrering mm. En del af disse kan betragtes som GMP-krav. Du skal sikre, at kravene er opfyldt i forhold til din aktivitet, og du skal kunne dokumentere det.

 Du skal kunne spore det foder, du kører med


Sporbarhed af foder et et vigtigt led til sikring af håndtering og anvendelse af foderet, for eksempel så færrest mulige dyr udsættes for forurenet foder.

Som transportør af foder skal du derfor spore det foder, du kører med, ét led tilbage og ét led frem.

 Dit køretøj og udstyr skal have en udformning, så det er let at rengøre


Da rengøring er vigtig for at undgå krydsforurening mellem læs, skal dit køretøj og udstyr være udformet, så det er let at gøre rent. For eksempel må der ikke være områder, der kommer i berøring med foder, som du ikke kan gøre rent på grund af dit køretøjs eller udstyrs udformning.

 Du skal have et rengøringsprogram


Rengøring af trans​port​udstyr og evt. lagerfaciliteter er vigtig i forbindelse med transport af foder. Du skal kunne dokumentere, at du følger dit rengøringsprogram, og at du får gjort dit køretøj mv. rent i nødvendigt omfang, fx imellem kørsel med forskellige løsvare-fodertyper. Dette kan fx foregå ved registrering i en logbog, et skema eller i en kalender.

 Du skal sikre mod krydsforurening ved skiftevis transport af animalsk foder og foder til drøvtyggere


Når du skal transportere foder med animalsk protein, er det vigtigt, at køretøjet bliver rengjort korrekt inden efterfølgende kørsler. Reglerne for kørsel og rengøring afhænger blandt andet af, hvilken type foder du kører med. Du skal være særlig opmærksom ved kørsel af foder, der kan anvendes til drøvtyggere.

Du kan læse mere om dette i denne guide:
Krav til rengøring for transportører med animalsk foder

Hvad er animalsk protein?

​Animalsk protein er eksempelvis fiskemel, blodprodukter, blodmel, kød og benmel.

 Hvordan må foder transporteres, når der transporteres mere end ét foderstof på samme køretøj?


Du skal følge reglerne for, hvordan foder må transporteres, når der transporteres mere end ét foderstof på samme køretøj.

I "Vejledning om foder og foderstofvirksomheder" kan du se en tabel, der angiver, hvordan foder må transporteres, løst/og eller emballeret, når der transporteres mere end ét foder på samme køretøj. Du finder vejledningen nederst i denne guide.

 Alle virksomhedens vognmænd skal være registreret hos Fødevarestyrelsen


Hvis du hyrer andre vognmænd til at køre med foder for dig, skal du sikre dig, at din underleverandør er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Her finder du en en liste over transportører, der er registreret til at køre med foder

 Du kan læse mere i disse vejledningerne


Transportører og lagre af foder

Vejledning om foder og foderstofvirksomheder

 §§


Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Læs om lovgivningen i oversigten over reglerne på foderområdet i Foderhygiejneforordningen


eller læs

Betalingsbekendtgørelsen


Ændret 14. september 2022