Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler gælder for tilsætning af andre stoffer end vitaminer og mineraler til kosttilskud?

Hvis du ønsker at importere eller producere kosttilskud, som indeholder animalske eller mineralske ingredienser, opkoncentrerede stoffer (f.eks. fiskeolier) eller næringsstoffer som er kemisk fremstillet, gælder der særlige regler. Det kan du læse nærmere om i denne guide.​

​​​​ Der er generelle tilladelser for tilsætning af visse næringsstoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning i bl.a. kosttilskud


Der gælder særlige regler i Danmark for markedsføring af kosttilskud, der er tilsat næringsstoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, f.eks. stoffer som EPA, DHA, inositol og koffein.

I bilag 1, bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, angives generelle tilladelser til en lang række af stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning – du finder link til bekendtgørelsen nederst i guiden. Dette omfatter f.eks. EPA, DHA, inositol og koffein, som kan tilsættes bestemte fødevarekategorier, herunder kosttilskud, i bestemte mængder.

Kosttilskud, der overholder de generelt tilladte mængder, kan således markedsføres i Danmark uden forudgående accept. Det eneste, virksomheden skal gøre inden markedsføringen, er at registrere produktet i Fødevarestyrelsen via Virk.dk


Ved tilsætning af koffein

Kosttilskud, der er tilsat koffein, skal mærkes med følgende oplysning, der skal stå i samme synsfelt som produktets navn:

”Indeholder koffein. Bør ikke indtages af børn eller gravide”.

Efter oplysningen skal du i en parentes henvise til koffeinindholdet udtrykt i forhold til den anbefalede daglige dosis.


 Du skal anmelde tilsætning af næringsstoffer, hvis de skal bruges i større mængder end det generelt tilladte


Hvis du ønsker at markedsføre kosttilskud, der er tilsat højere mængder af et stof end den mængde, der er generelt tilladte, skal du anmelde dette til Fødevarestyrelsen inden produktet markedsføres.


Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Der findes ikke et særligt ansøgningsskema. De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, som du finder link til nederst i denne guide.

Send ansøgningen elektronisk via Fødevarestyrelsens kontaktformular med att.: "Kemi og Fødevarekvalitet".


Det koster et gebyr for anmeldelse af hvert produkt

Behandling af anmeldelsen koster i 2023 et gebyr på 11.2​​00 kr. pr. produkt, jf. betalingsbekendtgørelsen. Gebyret dækker administrationsomkostninger i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen og vil blive opkrævet sammen med kvitteringen for modtagelsen af anmeldelsen.


Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig

Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra gebyret og alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.


 Du skal søge om særlig godkendelse, hvis du ønsker at markedsføre kosttilskud, der er tilsat et stof, som ikke er på listen over de godkendte stoffer


Hvis du ønsker at markedsføre kosttilskud, der er tilsat et stof med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, der​ ikke findes på bilag 1 (listen over generelle tilladelser), skal du søge om en godkendelse af næringsstoffet, inden produktet kan sælges.


Novel food

Du skal være opmærksom på, om stoffet hører til gruppen af nye fødevarer - kaldet "novel food".

Hvis stoffet i produktet har status som novel food, er det ikke lovligt at markedsføre kosttilskuddet, før stoffet har fået en novel food-godkendelse på EU-plan.

Læs mere om novel food i kosttilskudsvejledningen, som du finder link til nederst i denne guide.

Læs mere på emnesiden: Nye fødevarer og fødevareingredienser


Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der findes ikke et særligt ansøgningsskema. De oplysninger, der skal indsendes, fremgår af bilag 3, i bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer, som du finder link til i denne guide.

Send ansøgningen elektronisk via Fødevarestyrelsens kontaktformular med att.: "Kemi og Fødevarekvalitet".


Ansøgningsgebyr og sagsbehandlingstid

En ansøgning om en sådan særlig godkendelse koster i 2023 et gebyr på 28.500 kr. pr. stof, jf. betalingsbekendtgørelsen.

Gebyret dækker administrationsomkostninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen og vil blive opkrævet sammen med kvitteringen for modtagelsen af ansøgningen.

Sagsbehandlingstiden kan være op til seks måneder fra gebyret og alle relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

Tilsætningen accepteres, medmindre den vurderes at være potentielt sundhedsskadelig.

Fødevarestyrelsen accepterer tilsætning af visse andre stoffer, medmindre tilsætningen vurderes at være potentielt sundhedsskadelig. Fødevarestyrelsens afgørelser baseres på risikovurderinger foretaget af DTU Fødevareinstituttet.


 Vær også opmærksom på de generelle regler for kosttilskud


Du kan læse om de generelle regler for kosttilskud i guiden Sådan markedsfører du kosttilskud

Du kan læse om tilsætning af vitaminer og mineraler til kosttilskud i Guide om tilsætning af vitaminer og mineraler til kosttilskud

​​​​

Ændret 2. februar 2023