Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvilke regler gælder for mærkning af okse- og kalvekød?

Ud over de generelle mærkningsregler, er der specifikke mærkningskrav for kød fra kvæg, blandt andet mærkning med landet, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret/hakket​

Oksekød bortset fra hakket kød skal mærkes med disse oplysninger - Reference, der henviser til det individuelle dyr eller gruppe af dyr - Slagteriets autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland (ikke EU-land), hvor slagteriet er beliggende - Opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland, hvor opskæringsvirksomheden er beliggende - Landet hvor dyrene er født - Landet hvor dyrene er opvokset - Alternativt angives oprindelsen af dyrene, hvis dyrene er født, opvokset og slagtet i det samme land. Læs mere i Vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit II, som du finder nederst i guiden. Hakket oksekød skal mærkes med disse oplysninger - Reference, der henviser til det individuelle dyr eller en gruppe af dyr - Medlemsland eller tredjeland, hvor dyret er slagtet (angivelse af opskæringsvirksomhed er frivillig) - Medlemsland eller tredjeland, hvor det hakkede kød er fremstillet - Oprindelse: Navn på medlemslande eller tredjelande, hvor dyrene er født, opvokset og slagtet, bortset fra det land, hvor kødet er hakket. Læs mere i Vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit 2.1.3 Der gælder særlige regler for kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt Kød fra kvæg, som er højst tolv måneder gammelt skal inddeles i to kategorier og mærkes med yderligere oplysninger udover de obligatoriske for oksekød: 1) Kategori V: Kød fra dyr på højst 8 måneder De skal yderligere mærkes med: - slagtealder: op til 8 måneder - varebetegnelsen lyst kalvekød 2) Kategori Z: Kød fra dyr på over 8, men højst 12 måneder. De skal yderligere mærkes med: - slagtealder: fra 8 til 12 måneder - varebetegnelsen: kalvekød Læs nærmere i Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, bilag VII, del I og Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 og i vejledningen for mærkning af oksekød, afsnit III. Vær også opmærksom på de generelle mærkningsregler samt de særlige mærkningsregler for kød De generelle mærkningsregler finder du i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx ["Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] De særlige mærkningsregler for kød finder du i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-koed-og-koedvarer.aspx ["Hvilke regler gælder for mærkning af kød og kødvarer?] Vejledninger Du kan læse mere i denne vejledning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Oksekødsvejledning/Sider/default.aspx[Vejledning om mærkning af oksekød] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DA:PDF [Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DA:PDF[Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20070101&qid=1396868463760&from=DA [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1825-20070323&qid=1396868498721&from=DA [Forordning nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166443 [Bekendtgørelse nr. 1281 af 5/12/2014 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0275-20070323&qid=1396868546724&from=DA [Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:160:0022:0025:DA:PDF [Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-koed-og-koedvarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Oksekødsvejledning/Sider/default.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20070101&qid=1396868463760&from=DA http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1825-20070323&qid=1396868498721&from=DA https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166443 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0275-20070323&qid=1396868546724&from=DA http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:160:0022:0025:DA:PDF
Loading...

 

 

Information vedrørende mærkning af slagtemetoderInformation vedrørende mærkning af slagtemetoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Information-vedroerende-maerkning-af-slagtemetoder.aspx040221aspx0htmlEmneside
Brug af forbrugerpanel ved vurdering af vildledende mærkning af fødevarerBrug af forbrugerpanel ved vurdering af vildledende mærkning af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbrugerpanel_vurdering_vildledende_maerkning_foedevarer.aspx040094aspx0htmlEmneside
Glutenfri produkterGlutenfri produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glutenfri-produkter.aspx040127aspx0htmlEmneside
Oprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderOprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oprindelsesangivelse-for-foedevarer-fra-Israel-og-israelsk-besatte-omraader.aspx040346aspx0htmlEmneside
Laktosefri produkterLaktosefri produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laktosefri-produkter.aspx040273aspx0htmlEmneside
Oplysning om allergenerOplysning om allergenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oplysning-om-allergener.aspx040345aspx0htmlEmneside
HestekødHestekødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hestekoed.aspx040148aspx0htmlEmneside
BlåbærBlåbærhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Blåbær.aspx039984aspx0htmlEmneside
Danske beskyttede produkterDanske beskyttede produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-produkter.aspx039977aspx0htmlEmneside
Mærkning af aromaMærkning af aromahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maerkning-af-aroma.aspx040294aspx0htmlEmneside
Beskyttede fødevarebetegnelserBeskyttede fødevarebetegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-fødevarebetegnelser.aspx039976aspx0htmlEmneside
NæringsdeklarationerNæringsdeklarationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Næringsdeklarationer.aspx040318aspx0htmlEmneside
Vejledning om økologiske fødevarerVejledning om økologiske fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-økologiske-fødevarer.aspx040517aspx0htmlEmneside
Ernærings- og sundhedsanprisningerErnærings- og sundhedsanprisningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx040062aspx0htmlEmneside
Markedsføring af kosttilskudMarkedsføring af kosttilskudhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsføring-af-kostilskud.aspx040303aspx0htmlEmneside
Ø-mærketØ-mærkethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ø-mærket.aspx040337aspx0htmlEmneside
VarespecifikationerVarespecifikationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Varespecifikationer.aspx040516aspx0htmlEmneside
FødevarekvalitetFødevarekvalitethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fødevarekvalitet.aspx040087aspx0htmlEmneside
Vildledende mærkning af fødevarerVildledende mærkning af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildledende-mærkning-af-fødevarer.aspx040525aspx0htmlEmneside
KvalitetsanprisningerKvalitetsanprisningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kvalitetsanprisninger.aspx040267aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx040293aspx0htmlEmneside
Kontrol med beskyttede betegnelserKontrol med beskyttede betegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-beskyttede-betegnelser.aspx040251aspx0htmlEmneside
EU’s økologilogoEU’s økologilogohttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU_okologilogo.aspx040066aspx0htmlEmneside
Mærkning af genmodificerede fødevarerMærkning af genmodificerede fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-om-GMO-i-fødevarer.aspx040298aspx0htmlEmneside
Fødevarer markedsført til sportsfolk Fødevarer markedsført til sportsfolk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sportsprodukter.aspx040449aspx0htmlEmneside
Mærkning med økologiMærkning med økologihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-med-økologi.aspx040297aspx0htmlEmneside
Handelsnormer og varestandarderHandelsnormer og varestandarderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx040142aspx0htmlEmneside

Ændret 26. juli 2017