Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler gælder for mærkning af okse- og kalvekød?

Ud over de generelle mærkningsregler, er der specifikke mærkningskrav for kød fra kvæg, blandt andet mærkning med landet, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret/hakket​.

​​​ Oksekød bortset fra hakket kød skal mærkes med disse oplysninger

​​

 • ​​​Reference, der henviser til det individuelle dyr eller gruppe af dyr

 • Slagteriets autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland (ikke EU-land), hvor slagteriet er beliggende

 • Opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer og medlemsland eller tredjeland, hvor opskæringsvirksomheden er beliggende

 • Landet hvor dyrene er født

 • Landet hvor dyrene er opvokset

 • Alternativt angives oprindelsen af dyrene, hvis dyrene er født, opvokset og slagtet i det samme land.

Læs mere i Vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit II, som du finder nederst i guiden.


 Hakket ok​​sekød skal mærkes med disse oplysninger


 • ​​​Reference, der henviser til det individuelle dyr eller en gruppe af dyr

 • Medlemsland eller tredjeland, hvor dyret er slagtet (angivelse af opskæringsvirksomhed er frivillig)

 • Medlemsland eller tredjeland, hvor det hakkede kød er fremstillet

 • Oprindelse: Navn på medlemslande eller tredjelande, hvor dyrene er født, opvokset og slagtet, bortset fra det land, hvor kødet er hakket.


Læs mere i Vejledningen om mærkning af oksekød, afsnit 2.1.3


 Der gælder særlige regler for kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt


Kød fra kvæg, som er højst tolv måneder gammelt skal inddeles i to kategorier og mærkes med yderligere oplysninger udover de obligatoriske for oksekød:

 1. Kategori V: Kød fra dyr på højst 8 måneder
  De skal yderligere mærkes med:
  - slagtealder: op til 8 måneder
  - varebetegnelsen lyst kalvekød

 2. Kategori Z: Kød fra dyr på over 8, men højst 12 måneder.
  De skal yderligere mærkes med:
  - slagtealder: fra 8 til 12 måneder
  - varebetegnelsen: kalvekød

Læs nærmere i Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, bilag VII, del I og Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 og i vejledningen for mærkning af oksekød, afsnit III.


 Vær også opmærksom på de generelle mærkningsregler samt de særlige mærkningsregler for kød


De generelle mærkningsregler finder du i guiden
"Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

De særlige mærkningsregler for kød finder du i guiden
"Hvilke regler gælder for mærkning af kød og kødvarer?


 Vejledninger


Du kan læse mere i disse vejledninger:

Mærkningsvejledningen

Vejledning om mærkning af oksekød


 §§​


Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97

Forordning nr. 1825/2000 af 25. august 2000
om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter


Bekendtgørelse nr. 1281 af 5/12/2014 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår
afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammeltÆndret 1. december 2022